بایگانی روزانه: اکتبر 22, 1980

شاپور بختیار در 30 مهر 1359 درباره «علل همکاری با عراق و تشکیل حکومت موقت» چه گفت؟

شاپور بختیار در ۳۰ مهر ۱۳۵۹ درباره «علل همکاری با عراق و تشکیل حکومت موقت» چه گفت؟

۳۰ مهر ۱۳۵۹

مصاحبه ای که در زیر می خوانید مصاحبه دکتر شاپور بختیار با روزنامه فرانسوی "کوتیدین دو پاریس" است که در تاریخ 22 اکتبر 1980 (30 مهر 1359)، یعنی حدود یک ماه بعد از حمله عراق به ایران، منتشر شده است. او در این مصاحبه برخلاف مصاحبه اش در 4 مهر 1359 با تلویزیون فرانسه که منکر سفر خود در روزهای اول جنگ ایران و عراق به بغداد بود (1)، می گوید که اخیرا به عراق رفته است و قصد تشکیل یک حکومت موقت را دارد اما نه در پاریس. او می گوید که با عراق برای حذف خمینی همکاری می کند و حتی شیطان را بر خمینی ترجیح می دهد.