جلسه پالتالکی پیمان همبستگی ملی جمهوری‌خواهان

۲۰ بهمن ۱۳۹۱
 
شنبه ۱۶ فوریه  ۲۰۱۳، از ساعت۳۰ :۱۹به وقت اروپای مرکزی
پیمان همبستگی (که در ذیل آورده شده است)، با همکاری تعدادی از فعالین سیاسی معتقد به مفاد پیمان،  از نحله‌های مختلف سیاسی-عقیدتی از جمله ملیون آزادیخواه، مسلمانان لائیک و چپ‌های مستقل  به همۀ هم‌وطنان گرامی پیشنهاد شده است. این مفاد، طی جلساتی در فضای حقیقی و مجازی با هم‌میهنان به بحث و گذاشته می‌شود.  این مفاد را می‌توان از جمله به عنوان یک محک در تصمیم‌گیری‌های فردی و کنشهای سیاسی در جهت حرکت در برپائی و پویایی  منظور نمود. تاریخ سیاسی معاصر میهن‌ ما و سرنوشتی که برای کشورهای تونس، مصر، بحرین،  یمن، لیبی، سوریه… و نیز بعضی کشورهای همسایه رقم زده شده است، بسی عبرت‌آموز است. در همسایگی ایران، از یک طرف عراق و افغانستان و از طرف دیگر ترکیه و کشورهای خلیج  فارس قرار دارند. بررسی موقعیت فعلی و وضعیت سی سال پیش آنها در یک نگرش مختصر،  حاکی از آن است که این فقر و و خشونتی که رژیم ولایت مطلقه و عناصر مختلف آن به ما تحمیل کرده‌اند، برازندۀ ایران و نیست.
با توجه به شرایط قدرتهای خارجی در عرصۀ بین‌المللی و نیز با مشاهدۀ شرایط قدرتهای داخلی در عرصۀ داخلی کشور، امکانات برپائی و پویائی دموکراسی و حقوقمندی، هیچگاه به اندازۀ امروز در دسترس ملت ایران نبوده است.
اگر میدان ابراز و تبادل نظر را خالی بگذاریم، قدرتهای خارجی و داخلی با استفاده از امکانات وسیع رسانه‌ای خود، به نفع خویش و به ضرر مردم، برای ملت و ما نظرسازی می‌کنند.
اگر صحنۀ تفکر و کنش سیاسی را خالی بگذاریم، قدرتهای خارجی و داخلی با استفاده از همۀ امکانات خود، به نفع خویش و به ضرر مردم، برای ملت و ما سرنوشت تعیین می‌کنند.
هر کدام از ما به سهم خویش، سهمی هر چقدر هم به ظاهر کوچک، باید خود از حق حاکمیت خویش دفاع کنیم. دموکراسی یک فرهنگ است که آنرا نمی‌توان نه  به  زور قدرتهای خارجی  و نه   به  زور قدرتهای داخلی  به ملتی تحمیل کرد.
برای برپائی و پویائی مردمسالاری  و دموکراسی، از جمله می‌توان به این مفاد به عنوان محکی برای تصمیم‌گیری و ابراز رای و نظر و نیز کنش‌های سیاسی، در جهت پیوسته  حقوقمندتر و مردمسالارتر شدن جامعه، نگرشی داشت.
 
 
 

جلسه پالتالکی پیمان همبستگی ملی جمهوری‌خواهان
اتاق پالتالکی
ایران پیمان همبستگی
(Iran Peyman Hambastegi)
آشنائی با منشور پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان
برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران
و اظهار نظر 
آقای دکتر علی صدارت – موضوع :  لائیسیته 

خانم ژاله وفا – موضوع : بن بست نظام ، فرصتی برای آزادیخواهان 
jalehwafa@yahoo.de )
تاریخ : شنبه ۱۶ فوریه  ۲۰۱۳، از ساعت۳۰ :۱۹به وقت اروپای مرکزی
آدرس اتاق :
Category : social Issues and Politics
Sub category : Other
Room : Iran Peyman Hambastegi Meli Jomhouri Khahan 01
ما از تمام هموطنان علاقمند دعوت می کنیم که در اتاق ایران پیمان همبستگی مشارکت نمایند.

دعوت کننده : پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
 
 
 
پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان
برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران
با ارج نهادن به جنبش‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانۀ مردم ایران در صد سال گذشته، ما آزادیخواه و دارای اندیشه‌های گوناگون که خواهان دگرگونی بنیادین در ‌مان و پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و هر گونه رژیم استبدادی و دیکتاتوری می‌باشیم، برای پیشبرد دموکراسی و پشتیبانی از جنبش مردم در راستای دستیابی به این هدف، تلاش و کوشش گسترده و هماهنگ را لازم می‌دانیم. برای گذر از تنگناها و موانع در راه استقرار دمکراسی در ایران، پایه‌ها و روشهایی را که محتوی پیمان همبستگی ما هستند، برای نقد و بررسی و گسترش همکاری‌ها به هم‌میهنان و جامعه ایرانی به شرح زیر ارائه می‌دهیم. 
اصول پیمان همکاری ما
۱٫        آزادی
ما برقراری آزادی را هدف مبارزات خود می‌دانیم. ما همچنین پایبندی خود را به و کلیه پیمانهای بینالمللی وابسته به آن که در آنها  از جمله  آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم و تصویر، آزادی دین و وجدان، آزادیهای مدنی، آزادی احزاب، سندیکاها، کانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، آزادی پوشش، لغو هرگونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق با مردان، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان. به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه‌های زندگی فردی تصریح شده است، اعلام می‌نماییم.
۲٫        
سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین می‌شود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و عمومی ملت نباشند و هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حاکمیت مردم را ندارد.
۳٫        دموکراسی 
ما خواهان دموکراسی به این معنی که کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت و اراده ملت بالاترین قدرت در جامعه است که از طریق آرای مردم اعمال می‌شود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادی‌های مردم منظور و ضمانتهای اجرائی آن مشخص شده باشد.
۴٫        برابری در مقابل قانون
همه افراد جدا از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء و عقیده و ایمان ، باورهای مذهبی و سیاسی از حقوق برابر برخوردارند و قانون اساسی و سایر قوانین بایستی  این عدم تبعیض را رعایت و تضمین  نماید.
۵٫        جمهوریت
ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم . جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است که در آن مقامات کشور مسئول و پاسخگو  هستند و برای مدت محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها انتخاب و یا گزیده می‌شوند.
۶٫        جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت (State, Staat, Etat )
ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت به مفهوم انتظام سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه می‌باشیم. هیچ دین و عقیده‌ای در قانون اساسی رسمیت نمی‌یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمی‌گردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، مخالفت خود را با هر گونه دین و عقیده‌ستیزی نیز اعلام می‌کنیم.
۷٫        عدالت اجتماعی:
عدالت اجتماعی میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست‌هائی را ضروری می‌دانیم که عدالت اجتماعی به معنی کاهش شکاف بین قطب‌های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت‌ها و امکانات بیشتر شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض در همه عرصه‌ها از جمله، اقتصاد، حقوق، فرهنگ و هنر را که از شرایط تحقق یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد.
 
۸٫                       ملت ایران شامل گروههای جمعیتی با مذاهب و اقوام و زبانها و گویشها و فرهنگهای مختلفی است که  با هم در ایجاد و غنای فرهنگ، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده‌اند. از اینرو همانطور که دولت نمی‌تواند نماینده دین و یا عقیده‌ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت قوم و یا فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی، واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکززدایی از جمله اهداف ماست و ضروری می‌دانیم در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد هویتهای فرهنگی مختلف در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی و سراسری کشور است. ما معتقدیم که فراگیری زبان اقوام مختلف ایرانی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق است و رعایت آن را ضروری می‌دانیم.
۹٫        تمامیت ارضی و سیاست خارجی
ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت‌آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه و پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی باشد، می‌دانیم. ما خواهان تنش‌زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از ابزار نظامی برای حل مسائل سیاسی را مردود می‌دانیم.
۱۰٫     ما حفظ محیط زیست که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی را داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران را باید از آسیبهای مختلف محفوظ داشت.
 
راه و روش سیاسی ما
۱٫   ما پایبندان به این پیمان نظام جمهوری اسلامی را در کلیت خود رد کرده، برای آن هیچ گونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان نظام جمهوری در ایران هستیم.
 
۲٫   ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با نیروی ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم میسر می‌دانیم.
 
۳٫   پایبندان به این پیمان پرهیز از خشونت، هم در جامعه و هم در رویاروئی با کلیت نظام جمهوری اسلامی را  لازم دانسته و مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز را به عنوان روش مبارزاتی بر می‌گزینند.
 
۴٫   ما پایبندان به این پیمان، خواهان از بین بردن هر گونه آزار و انسان هستیم و معتقدیم که در ایران ، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشد و لغو مجازات اعدام را از قوانین کشوری ضروری دانسته و برای تحقق این امور تلاش می‌کنیم.
 
۵٫   ما آگاهی مردم و اتکا به جنبش همگانی و همکاری کوشندگان سیاسی آزادیخواه از نحله‌های مختلف فکری و گسترش همبستگی ملی را لازمه پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آرا مردم می‌دانیم.
 
۶٫   افراد در همکاری در چارچوب این پیمان از حقوق مساوی برخوردارند و در کلیه اقدامات اصل مشارکت و  تصمیم‌گیری جمعی را مبنای کار قرار می‌دهند.
 
۷٫   با احترام به کار سیاسی و صنفی در احزاب و تشکلها که از لوازم ضروری تحقق و پیشرفت دمکراسی هستند، همکاری ما بر اساس این میثاق به صفت فردی صورت می‌گیرد و همبستگی بر آمده از این میثاق به هیچ گروه، سازمان سیاسی، یا شخصیت خاصی وابسته نیست.
 
۸٫   ما پایبندان به این پیمان در جهت رعایت در نظر و عمل، هرگونه وابستگی سیاسی، مادی و غیرمادی، فردی یا گروهی به دولتها یا قدرتهای خارجی را مردود می‌دانیم و مخالف هر گونه زمینه‌سازی برای دخالت قدرتهای خارجی در ایران هستیم. تاکید می‌کنیم که این امر شامل وابستگی به جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی‌های رژیم حاکم نیز می‌باشد.
 
۹٫    پایبندان به این پیمان بر این امر تاکید دارند که اصول و مفاد یاد شده در بالا جدایی‌ناپذیر و غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و عدم رعایت هر یک از این اصول و مفاد مانع همکاری در این جمع است.
 
۱۰٫ پایبندی به اصول و مفاد این پیمان به معنای نفی ضرورت نقد و تکمیل آن در ادامه کار نیست.
 
توضیحاتی در باره پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی در ایران
 انگیزه و هدف سند “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران”  ارائۀ دیدگاه‌های مشترک برای اتحاد در عمل بوده است و نه ارائۀ برنامه‌ای حزبی و سازمانی. در پی تظاهرات ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ که برای پشتیبانی از مبارزات ملت ایران و علیه احمدی‌نژاد در نیویورک انجام گرفت، این سند بتدریج تدوین و تکمیل شد. به این ترتیب که از امضاکنندگان فراخوان به آن تظاهرات که از طیف‌های نظری مختلف  بودند و همچنین سایر علاقمندان دعوت شد که در یک پال‌تاک حضور بهم رسانند و در مورد همکاری‌های بیشتر در آینده با یکدیگر تبادل نظر و صحبت کنند. در این پال‌تاک در مورد تعریف پروژه‌های مختلف و هیئتی بنام هیئت مسئولین برای تعریف پروژه‌ها تعیین شد.
این پیمان حاصل همکاری جمعی این گروه و دربرگیرندۀ اصول، موازین و دیدگاههای مشترک امضاکنندگان آن است. همچنین، تلاش تدوین‌کنندگان بیشتر متوجۀ دست‌یابی‌ به برآیند گفتمانی مشترک و بنیادین برای نیل به همبستگی ملی در شرایط پراکندگی فکری و سیاسی کنونی است. امیدواریم که توجه و برخورد خلاقانه و انتقادی کوشندگان و کنشگران راه آزادی و ایران و ایرانیان، به این پیمان، آن را تکمیل کرده و به گسترش همدلی‌ها و همگامی‌ها دامن زده، به بهبود فضای سیاسی برای  به دموکراسی یاری کند.
بدین منظور، پیشنهادهای جدید در مورد متن “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” هر شش ماه یکبار در کمیسیونی منتخب و با شرکت پیشنهاددهندگان مورد بررسی قرار گرفته و به نشست عمومی‌ برای اظهار نظر و تصویب دمکراتیک ارائه خواهد شد.
برای تماس با مسئولین ارتباطات میتوانید با آدرس communications@phmiran.com تماس بگیرید
 
لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.