بایگانی ماهیانه: مارس 2014

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

۲۴ اسفند ۱۳۹۲

نهادها و سازمان های غیردولتی وتمام امضاكنندگان «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» در همایشی كه در تاریخ ششم تا نهم ژوئیه ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد، اعلام كردند كه: با توجه به مقدمه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) كه در آن...