متن سخنان ابوالحسن بنی صدر در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری که در صدا و سیما سانسور شد

۲۵ فروردین ۱۳۹۳

d5f4gd5f5fتوضیح سایت انقلاب اسلامی: در فایده انتشار سخنان بنی‌صدر در مراسم تنفیذ:

برای نسل‌های اول و دوم و سوم خواندن سخنان نخستین منتخب تاریخ ایران، بی‌فایده نیست. پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، در دست حزب جمهوری اسلامی بود. رهبران آن حزب می‌گفتند یا انتخابات انجام نمی‌شود و یا بنی‌صدر به انتخاب نمی‌گردد. آنها از هیچ‌کار برای رسیدن به هدف خویش خودداری نکردند. باوجود این، مردم ایران با ۷۶ درصد آراء بنی‌صدر را به ریاست جمهوری انتخاب کردند.

و او، هم در مراسم تنفیذ، از نوزایش، از منزلت و حقوقمندی سخن گفت. از خروج از تاریکی سیاسی و دینی سخن گفت، از شرکت آگاهانه مردم کشور در اداره امور خویش سخن گفت، از عدالت اجتماعی سخن گفت، از رشد سخن گفت، از توانائی همکاری با مردم سخن گفت. تنها در یک جا، او از نقش آقای سخن گفت، از نقش در جلب همکاری جمهور مردم سخن گفت. در آن روز، در بنی‌صدر جز محبت نسبت به این شخص نبود و برای او جز این نقش که برانگیختن مردم به همکاری بود، نمی‌شناخت. و این بهترین نقشی است که یک انسان می‌تواند برعهده بگیرد. از قرار، سخنان بنی‌صدر او را خوش نیامد و، در نیمه، را ترک گفت. نه تنها مراسم بطور مستقیم از تلویزیون ایران پخش نشد، بلکه آقای موسوی خوئینی‌ها، متصدی گروگانگیری، پخش آن را سانسور کرد.

آن روز که ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، بهنگام کودتا، آقای گفت: «اگر ۳۵ میلیون بگویند بله من می‌گویم نه»، برهمگان معلوم شد او نه همکاری با مردم که اربابی برآنها را طالب بوده‌است.     

بنی صدر پشت تریبون قرار گرفت و در بخشی از سخنان خود گفت:

امروز مصادف است با آغاز پانزدهمین بعثت، امروز مصادف است با پانزدهمین قرن بعثت پیغمبر اسلام و روز ولادت با سعادت پیامبر اسلام محمد بن عبدالله (ص) برای من جای بسی شادی است که بعنوان نخستین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران در حضور انبوه جمعیت مرکز کشور و شما میهمانان گرامی صحبت میکنم. این صحبت از مسائل کشور ما  نیست، امروز روزی است که ما باید از هجرت و شهادت حرف بزنیم.

بنی صدر افزود بسیاری از کشورهای اسلامی تاریخشان تاریخ هجرت نیست، گرچه تاریخ هجری بعنوان آغاز یک بعثت پایدار در زندگی بشری مهم است اما مسئله ای که ما با آن روبرو هستیم، مسئله تاریخ تنها نیست، مسئله زمان ما این مسئله نیست که بسیاری از کشورهای اسلامی تاریخشان، تاریخ هجرت پیامبر نیست، آنچه ما با او در همه سرزمینهای اسلامی در فلسطین عزیر، در افغانستان، لبنان، فیلیپین، و در همه جا با آن روبرو هستیم، مسئله و مشکل ادامه راه پیغمبر اسلام و بعثت او است. امروز میخواهم در باره هجرت و شهادت کمی صحبت کنم برای اینکه تصویری از جامعه اسلامی را بدست آوریم این تصویر نویدی است برای ملتی که در حال  این جامعه است. معنای اول هجرت این است که جامعه می خواهد از نظامی که در آن زندگی میکرد، خارج شود. جامعه امروز ایران با انقلابی که در ۲۲ بهمن به نتیجه رسید در آغاز قرن پانزدهم هجری از نظام شاهنشاهی بیرون آمد. این بیرون رفتن از نظام شاهنشاهی این هجرت بزرگ باید تا تغییر کامل نظام شاهنشاهی ادامه پیدا کند. برای ملت ما، برای مردم ما، این فخر است که رژیم شاهنشاهی را سرنگون کرد اما برای اینکه این مهاجرت از آن نظام، واقعیت و تحقق پیدا کند ضرورت دارد که ما همه آثار آن نظام شاهنشاهی را از زندگی خود محو سازیم و برای ما لازم است نظام جدیدی برپایه اسلام بسازیم  در این نظام همه محرومان و کسانیکه با خونشان با سیمای محبوب و صمیمی خود این انقلاب را بارور کرده اند در نظام جدید انسانی بشوند که قرآن به بشر نوید می دهد.

بنی صدر سپس معانی مختلف هجرت را برشمرد و افزود: هجرت اسلامی ما این است که اندیشه ما، فرهنگ ما، تغییر اساسی کند. اسلام ما، اسلام بعنوان این هجرت و شهادت، اسلام آگاهی بخش است وقتی ما توانسته ایم یک هجرت کامل انجام دهیم که از فرهنگ شرک و فرهنگ طاغوت بدر آمده باشیم، ایران امروز ایرانی است که انسانهای این سرزمین باید از روی آگاهی در تغییرات اساسی و اجتماعی شرکت کنند. اگر ما نتوانیم ایران آگاهی را جانشین ایران خاموش ،ساکت، ناآگاه کنیم، پیشرفت انقلاب ما متوقف خواهد شد.

وی سپس به تشریح مقام در اسلام پرداخت و در این زمینه سخنان مبسوطی ایراد داشت.

آقای طی سخنانی گفت:

طبیعی است که برای کشور ما با یک تاریخ طولانی یک ولادت نوئی است و حتی کسی بعنوان نخستین رئیس جمهور در روز ولادت پیامبر اسلام سخن بگوید و مختصری در باره امیدها و آرزوهائی که در انقلاب ما متبلور شده و بصورت نهادهای جمهوری اسلامی در آمده است صحبت کند، امروز حتما ولادتی نو است و یقین بدانید که این ولادت چیزی بیش از رنسانس اروپائی است. همه شما بخوبی آگاهید اروپا در قرون وسطی برای بیرون رفتن از فشار و اختناق و تاریکی و ظلمت قیام کرد. دانشمندان، علما و روحانیان آزاد در همان اروپای ظلماتی قیام کردند اما آن قیامی بود برای سیطره بخشیدن علم بر کلیسا و مبدا تاریخی شد در زندگی بشری و مسیر این زندگی را تغییر داد بطوریکه آثار رنسانس در همین ما بصورت وسایل فنی که در دسترس درآمد و امروز بشر در زمینه و قلمرو علم به پیشرفتهای محیرالعقولی دست یافته است.

بنی صدر با اشاره به اهمیت انقلاب اسلامی ایران افزود: این انقلاب به معنای رنسانس – تجدید یا تولد نو برای سیطره دادن دانش مادی بر یک نظام اقتصادی تنها نیست. این انقلاب برای اعتلای انسان است و برای تجلی انسانیت نوئی است که در این قرن بنام اسلامی و با رهبری رهبران ما به انجام رسیده است.

بنی صدر افزود: امروز که ولادت پیامبر اسلام است، در حقیقت روز ولادت همان انسان نو است، انسانی با همه ابعادی که باید داشته باشد و رنسانس اروپائی قادر نشد این ابعاد را به انسان بدهد. انقلاب ما نه تنها میخواهد بعد مادی را که در نظام شاهنشاهی بکلی با یک فقر سیاه و همه جانبه ای نادیده گرفته شده بود، به انسان بازپس دهد، به همه مردم این سرزمین که در عین برخورداری از ثروتهای بسیار  با فقر دست بگریبان هستند زندگی مادی در خور انسان عصر امروز بدهد بلکه میخواهد بیشتر از این کند. میخواهد انسان معنوی ،آن انسانی که در مدار باز رابطه انسان و خدا معنی پیدا می کند، آن انسان را پیروز بگرداند. انسانی که در تضاد انسانی که در تحقیر است، برای خود ارزش نمی بیند. انسانی که در سازندگی در پیش رفتن و پیش بردن و رهبری کردن و رهبری شدن و آگاه شدن و آگاه کردن است. برای خود ارزش می بیند و انسانی که معرفت و خود را می شناسد و خدمت را اساس و فلسفه زندگی قرار می دهد. این پیروزی، این انسان است که ما امروز در حضور امام و حضور شما جشن می گیریم و امیدواریم که جشن تنها و خشک و خالی نباشد که ما هر سال یکروز را بعنوان روز تاسیس جمهوری و روز معرفی نخستین رئیس جمهور جشن بگیریم، بلکه آغاز یک حرکتی باشد و آغاز یک نهضتی، آغاز یک هجرتی باشد. امسال هم سال آغاز پانزدهمین قرن هجرت است، این هجرتی را که قرنها زمین مانده بود، از نو آغاز بکنیم و برای ایجاد یک جامعه نوین، همه تلاش و توان خودمان را بکار ببریم.

آقای بنی صدر افزود: شما خواهران و برادران من، چگونه می توانید در اینجا  زندگی کنید با رفاه، حال آنکه میلیونها انسان در همین لحظات در برابر سرما، در برابر گرسنگی و مرض هیچگونه حامی ندارند، چگونه می میخواهیم به این مردمی که با پاکیزگی انقلاب کردند، و کمترین توقع را در جریان انقلاب هم از خود نشان ندادند، وفا نکنیم و حق آنها را به آنها باز نگردانیم. چطور ما می خواهیم بعنوان وارث نسلهای گذشته ای که وجب به وجب  این سرزمین به خون پاک آنها آغشته است و آنها برای حفظ این کشور با تمام وجودشان ،عمرشان و امیدشان را قربانی کردند. ما بعنوان فرزندان آنها، نسبت به سرنوشت ایران لاقید بمانیم و خدای نکرده در این دریای پرتلاطم، در این دنیائی که قدرتها به هیچ حقی از معتبر نزد انسان پایبند نیستند لحظه ای از سرنوشت ایران غفلت کنیم. شما که افسران و سربازان این کشور هستید، چطور می توانید آرام و آسوده بمانید و چطور می توانید قرار پیدا کنید وقتی که از هر سو، فتنه موجودیت کشور ما را تهدید می کند و ما چگونه می توانیم امیدوار نباشیم، وقتی یک ملتی استوار و یکدل پابرجا ایستاد، می توانیم مشکلات را از پیش پا برداریم. خداوند انسان را خلق نکرده است  تسلیم مشکلات شود، خداوند انسان را آفریده است تا با مشکلات پنجه درافکند. فیض انسان اینست که مشکل را مثل موم در دست خود نرم کند و راه های سخت را هموار بسازد تا آیندگان جامعه ای را که از ما تحویل می گیرند، می خواهند به پیش ببرند، به ما خرده نگیرند که انقلابی بزرگ با خون پاک بهترین جوانان انجام گرفت و شما مردم نابخرد و ناتوان وارث این انقلاب شدید، عهده دار مسئولیتها شدید، اما آنطور که باید به مسئولیتهای خودتان عمل نکردید و کشور را که می باید با همکاری و همدلی و همقدمی از مشکلات می رهید، دردست این مشکلات رها کردید و ما یه بدبختی و فزونی ناکامیها برای خودتان و نسل بعد از خودتان شدید.

آقای بنی صدر افزود: برای ما چه افتخاری دارد که وقتی که وارث یک جامعه ای هستیم فقر زده و ما بخواهیم ادامه بدهیم با دلخوش کردن به یک عناوینی که این عناوین هیچ محتوا ندارند. ریاست جمهوری، وزارت و غیره به چه کار می‌ید اگر به خدمت مردم در نیاید و بکار بیرون آوردن ایران از فقر و درماندگی نیاید. می بینید چطور زندگی زیبا می شود و چطور پر شکوه می شود و معنی پیدا می کند، وقتی همه ما بکوشیم، وقتی سال که بر ما گذشت و از نو گرد آمدیم تا خاطره سال پیش را تجدید کنیم، همه بدانیم که با چه مشکلاتی پنجه درافکندیم و چگونه این مشکلات را از پیش پا برداشتیم و با امید بیشتر، همراه مردم خودمان، قدمهای بعدی را سریعتر و قاطع تر برداریم.

آقای بنی صدر در ادامه سخنان خود با تائید بر این نکته که مردم ما آماده همه گونه همکاری هستند و این کمتر در جهان پیش می‌آید، افزود: در کشورهای اروپائی، مردم خودشان رای می دهند و خودشان رئیس جمهور و نماینده انتخاب می کنند اما وقتی نوبت کار می شود، اینگونه حالت آمادگی که در جامعه ما وجود دارد، در آنها وجود ندارد. امروز شما در دنیا کم کشوری پیدا می کنید که روحانیت آن کشور حاضر باشد با دولت همه گونه همکاری تا همه جا برای پیش برد یک انقلاب و از بین بردن مشکلات بکند در جاهای دیگر دنیا، چنین چیزی نیست.

آقای بنی صدر افزود: این حالتی که امروز در ایران هست، یک حالت فوق العاده و استثنائی است. اگر ما این زمان را درک نکنیم و همکاری مردم را در همه زمینه ها برای خودمان نطلبیم، فرصت بزرگی را از دست داده ایم و یقین بدانید، همه ما هر اندازه لایق باشیم و حتی جوهر و چکیده لیاقت باشیم، وقتی مردم همکاری نکنند و تا خود مردم در مشکلات و مسائلشان با ما قدم به قدم جلو نیایند، به هیچ کاری توانا نخواهیم شد. روشی که  ما که پیامبر ما میآموزد و شما می توانید نه تنها از قرآن کریم این آموزش را بگیرید بلکه در سنت خودمان و تاریخ صدر اسلام ببینید که هر چه می کرد با مردم می کرد، و مردم قدم به قدم در کارها دوش به دوش با او بودند و بدین ترتیب است که ما میتوانیم لیاقتهای نو بوجود بیاوریم.

آقای بنی صدر با اشاره به این نکته که هیچ انسانی به تنهائی معجزه گرنیست و به تنهائی لیاقت مطلق نیست. گفت لیاقت هر انسانی بسته به میزان توانائی او در جلب همکاری است. لیاقت امام قطعآ در تاریخ ما اگر بی نظیر نیست، حتما بسیار کم نظیر است و من بدون اینکه شائبه ای وجود داشته باشد، بعنوان یک فرزند او میگویم که شاید در تاریخ بی نظیر است که یک انسانی توانسته باشد یک ملتی را به همکاری بخواهد نه در کار ساختن یک کارخانه، نه در ساختن جاده و تبدیل بیابانها به مزارع بلکه در جان دادن و فداکاری کردن در ایجاد یک انقلاب. این لیاقتها باید در ما هم پیدا شود و به همان میزان که توانا می شویم و مردم را به همکاری برمی انگیزیم به کار و تلاش میخوانیم، و مردم ما با شوق و علاقه در این کارها شرکت می کنند، به همان میزان باید لیاقت زیاد شود.

آقای بنی صدر افزود: می امیدوارم نسل امروز نسل لایقی بشود، نسلی که بتواند با هم کار بکنند. ما ممکن است بگوئیم قدرتهائی در گذشته بوده و یا در آینده ایجاد خواهد شد بنابر برخوردها، ستیزه ها و تضادها بنظر من مهم ترین بدبختی که دامنگیر بشر شده است که چیز تازه ای نیست ولی در قرن ما، این عارضه بصورت یک بیماری بزرگ انسانیت را تهدید کرد و در تمدن مادی غرب آمد و آن دید و نظر تضاد است.

آقای بنی صدر افزود: این بزرگترین بیماری بشر در تمام طول تاریخ بوده است، خصوصآ در قرن ما و در عصر حاضر بصورت یک بیماری عمومی در آمده است و انقلاب ظفرمند ما، این پیروزی بزرگ را هم داشته که در جامعه ما این دید را تمیز داده و عوض کرده.

مردم ما معتقد نیستند که برای پیروزی و غلبه بر مشکلات با هم گلاویز بشوند رجال دینی یا سیاسی ما امرای ارتش ما لازم است شب و روز با هم دعوا داشته باشند تا بشود گفت که شان و منزلت پیدا کرده اند. این دید یک انسان این است که مقام در همکاری است در کار هم نیست که مقام در همکاری قیمت دارد. در همکاری است که ما ارزش پیدا می کنیم. در کمک به یکدیگر و همکاری و همدلی است که ما ارزش پیدا می کنیم.

بنی صدر افزود: طبیعی است کسی که بعنوان اولین رئیس جمهور انتخاب شده است، انتخاب نشده است که نظام شاهنشاهی را در صورت جدیدی ادامه بدهد یعنی مظهر برخوردها و اختلافها ستیزه های گروهها، قشرها  ،افراد با هم باشد بلکه انتخاب شده با معرف دید اسلامی و معرف انقلاب اسلامی و معرفت وحدت کشور باشد.

آقای بنی صدر با تاکید بر این نکته که نخستین وظیفه رئیس جمهور کوشش برای ایجاد تفاهم است، گفت: من در گذشته هم در این زمینه بسیار تلاش کرده ام و به گمان خودم این دید با واقعیت زندگی انسانی میخواند و به شما اطمینان می دهم، در حضور شما تعهد می کنم که اگر با من یاری کنید، این محیط تفاهم را برای همه در ایران فراهم خواهیم کرد بطوری که همه مردم این سرزمین سرانجام در اسلام، آزادی بخش زندگی کنند، یکی بشوند و دنیا ببیند که توحید در روابط ما با هم در دوستی های ما با هم در کارها با هم تجلی دارد. آقای بنی صدر با تاکید بر این نکته که دومین وظیفه رئیس جمهور است که از نظر اقتصادی به دوران تبعیض و تمایز پایان بخشد، گفت: هیچ زیبا نیست که انسان بخود ببالد که دارد، در حالیکه میداند میلیونها انسان ندارند و لذت ببرد. ارزشهای ما به اینست که اگر شب سیر میخوابیم و صبح که برمی خیزیم هنگامی که همه مردم مطمئن باشیم که سیر می خوابند و صبح که برمی خیزند، انتظار نان و پنیری دارند، بنابر این ما اگر می خواهیم یک جامعه امیدواری بسازیم، یک جامعه یکسان بسازیم، باید از نظر اقتصادی این امکانات را برای همه مردم فراهم بیاوریم. چقدر کار شما برادران ارتشی و غیر ارتشی ما سبک می شود وقتی مردم ما سیر باشند و شاد باشند. در آن صورت، خود پاسدار امنیت خود و وظیفه سنگین شما این میشود که اگر خدای نکرده، از خارج مرزها، کسانی خواستند به اندازه سرسوزنی از خاک وطن ما ببرند، اگر حاضر شوید و از وطن خود دفاع کنید. آقای بنی صدر با اشاره به این نکته که سومین وظیفه من، بعنوان نخستین رئیس جمهور، خواهی نخواهی این میشود که یک محیط روابط اجتماعی سالمی بوجود بیاوریم، گفت: در همین دو سه روز پیش مسئله و مشکلی در کردستان پیش آمد و برخوردی شد. کسانی هم از برادران کرد پیش من آمدند، و من به آنها مطالبی را که در گذشته گفته بودم، تکرار کردم که نظام انقلاب ما مستعد پذیرفتن هیچ حکمی با زور اسلحه نیست، ما نمی توانیم بابت آنچه که خود معتقدیم چیزی را امضا کنیم که به ما بگویند این را بزور اسلحه ستاندیم. بنابراین ما آمادگی نداریم در هیچ جای کشور تحت حکم زور هیچ چیزی را بپذیریم. اما ما اگر بخواهیم یک محیط اجتماعی سالم داشته باشیم، چرا نخواهیم که مردم در هرجا خودشان در اداره امورشان شرکت داشته باشند. این چیزی نیست که نامطلوب باشد، با انقلاب ما سازگار است. انقلاب ما یک انقلاب اسلامی است، یعنی هیچ تبعیض اجتماعی را نمی پذیرد. ما برای فارس نسبت به عرب، برای عرب نسبت به کرد، برای کرد نسبت به ترک و برای اینها نسبت به لر و ترکمن و برای آنها نسبت به بلوچ، کمترین تفاوتی قائل نیستیم. بنابراین ما آنچه در این سرزمین موجود است، برای همه ، برای نسلهای امروز و آینده و تمامی میدانیم. بنابراین آماده ایم که در اختیار همه قرار بدهیم تا همه در بازسازی ایران یاری و مدد کنند. هیچ انصاف نیست که یک رژیم انقلابی که تا این حد آماده است، چون ما نمی خواهیم، ما انقلاب کرده ایم تا ثروتهای ایران را به غارت گران امریکائی و غیر امریکائی ندهیم و ما می خواهیم این ثروتها را به خود مردم بدهیم. این احتیاجی به هیچ دعوا ندارد  و طبیعی است وقتی که ما بخواهیم نظام تازه ای در ایران ایجاد کنیم، باید این تبعیضها را برداریم تا مردم سراسر کشور ما خود مختار به معنای اسلامی کلمه بشوند، خودشان بتوانند پیشرفت امنیت و رشد و تعالی خودشان را سازمان بدهند. همینطور جوانان ما در جامعه ای که جوان هستند، انتظار دارند که جامعه عرصه رشد آنها بشود. جوان امروز را نمی شود در روابط کهنه ای حبس و اسیر کرد. باید به او مجال داد تا رشد کند، بال و پر دربیاورد. این زمین وسیع خدا را باید گذاشت تا قدم به قدم طی بکند، با مشکلات پنجه نرم بکند و بتدریج وطن خودش را بسازد و از زندگی خود راضی باشد، انسان تا نسازد، راضی نمی شود.  

آقای بنی صدر افزود:

امنیت واقعی وقتی بوجود میاید که این نسل مغز و دست خودش را بکار بیاندازد و جامعه نو خودش را در چهارچوب اسلام در حدود پیام آزادی بخش اسلام از نو بسازد و بنی صدر با تاکید براین نکته که بالاخره وظیفه من به عنوان نخستین رئیس جمهوری پاسداری از معنویت انسان است، گفت: قرنها و قرنها ما بی منزلت بودیم و همه شما  گواهید که در زمان رژیم سابق هیچکدام از شما در هیچ حقی از انسانی خود کمترین سهمی نداشتند و هر جور و هر وقت که اراده می کرد، هر حکمی را در مورد آنها اجرا می کرد. برای اینکه جامعه ما، جامعه سالمی بشود، باید انسان منزلت پیدا کند و برای اینکه انسان منزلت پیدا کند، باید دستگاه قضائی ما پاسدار حیثیات و مردم کشور ما باشد، نباید هیچکس بخود اجازه بدهد قبل از آنکه از طریق قضائی به یک مسئله ای رسیدگی بشود، حیثیت مردم، با جان مردم و با کار مردم بازی بکند.

بنابراین، امید من این است که در آغاز طلیعه جمهوری اسلامی و در این روز فرخنده، همه ما مردم این سرزمین آماده ایم تا ایران را با مشخصاتی که عرض کردم، بسازیم و ایران، ایران اسلامی ،جامعه شهید، جامعه گواه جامعه عادلی باشد برای رهنمود انسان معاصر و انسانیتی که بعد از این انسان به روی این کره خواهد آمد، برای استقرار جامعه عدل جهانی در آن جامعه عدل جهانی، همه انسانها با فریاد الله اکبر از هر گونه طاغوتی آزاده شده باشند، خداوند همه  را  در تلاش عظیمی که در پیش داریم، موفق و پیروز بگرداند و به شما در یاری و مددکاری با کسانی که مسئولیتهای سنگین در جمهوری اسلامی بعهده گرفته اند، توانائی دهد.

 


لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.