بایگانی ماهیانه: نوامبر 2014

منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

۲۹ آبان ۱۳۹۳

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است.

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

۱۵ آبان ۱۳۹۳

یک خانم فیلسوفی در انگلستان ندریس می کند که یک فهرستی از حقوق انسان را ترتیب داده که شامل منشور حقوق بشر سازمان ملل حقوق انسان در قرآن و حقوق انسانی که فقهای شیعه و سنی بیان کردند به این نتیجه رسیده که کاملترین حقوق...

جنگ 8 ساله ، خدمتها و خیانتها

جنگ ۸ ساله ، خدمتها و خیانتها

۱۰ آبان ۱۳۹۳

یکی از شیوه های تبلیغاتی این است که یک خروار راست را میگویند برای اینکه یک دروغ را هم توی آن بگنجانند . آقای اسماعیل راعی 3 جلد کتاب در باره فراماسونری در ایران نوشت و هشتصد فراماسون را هم معرفی کرد ولی دریک صفحه از آن کتاب هم عکس عضویت...