بایگانی ماهیانه: دسامبر 2014

فیلم مراسم بزرگداشت آقای امیر انتظام

فیلم مراسم بزرگداشت آقای امیر انتظام

۱۸ آذر ۱۳۹۳

روز شنبه چهارم اکتبر 2014اجلاس بزرگداشتی از آقای عباس امیر انتظام با حضور و پشتیبانی عده ای از شخصیت‌های اپوزیسیون ایران و کنشگران حقوق بشر در پاریس برگزار شد.

گفت‌وگوی رودرروی ابراهیم اصغرزاده دانشجوی خط امام با آمریکایی که به گروگان گرفته بود

گفت‌وگوی رودرروی ابراهیم اصغرزاده دانشجوی خط امام با آمریکایی که به گروگان گرفته بود

۳ آذر ۱۳۹۳

از آقای لیمبرت که یکی از دیپلمات‌های امریکایی بودند که درماجرای تسخیر سفارت امریکا درتهران درسال ۱۳۵۸ به گروگان گرفته شدند هم چنین آقای ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام و طراح...

نظرات و تحلیل آقای بنی صدر در باره جنگ 8 ساله

نظرات و تحلیل آقای بنی صدر در باره جنگ ۸ ساله

۱ آذر ۱۳۹۳

اسناد انگلیسی میگویند به اینکه آقای براون به اتفاق آقای دکتر بختیار نزد صدام رفتند و او را بر انگیختند به حمله به ایران . آقای آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر در دادگاه ایرانگیت انگلیسی گفت جنگ در سود انگلستان و غرب بود. اسباب ایجاد و ادامه اش را فراهم کردیم.