بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

حجتی‌کرمانی: آقای هاشمی چه در جریان بازرگان و چه در جریان بنی‌صدر، نقش اصلی را داشت

حجتی‌کرمانی: آقای هاشمی چه در جریان بازرگان و چه در جریان بنی‌صدر، نقش اصلی را داشت

۸ فروردین ۱۳۹۶

محمد جواد حجتی‌ کرمانی می‌ گوید: آقای هاشمی چه در جریان بازرگان و چه در جریان بنی‌صدر، نقش اصلی را داشت؛ من البته مخالف بودم و معتقدم اگر همان زمان بازرگان را تحمل می‌ کردند، اتفاقات امروز نمی‌ افتاد.

نقش استقلال در فرایند مبارزه برای دمکراسی

نقش استقلال در فرایند مبارزه برای دمکراسی

۶ فروردین ۱۳۹۶

جلسه سخنرانی با موضوع نقش استقلال در فرایند مبارزه برای دمکراسی سخنرانان : آقایان کاوره آهنگری ، علی صدارت ، سعید بشیر تاش برگذار کننده . مجامع اسلامی ایرانیان پاریس ، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵