یک سینه سخن! گفتگوی علی صدارت با آقای بنیصدر: نقش سلطه‌مداران و رسانه‌هاشان، در ترور شخصیت شهید فاطمی. 

یک سینه سخن! گفتگوی علی #صدارت با آقای #بنیصدر: نقش سلطه‌مداران و رسانه‌هاشان، در ترور شخصیت شهید #فاطمی. چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند. نوزدهم آذر ۱۳۹۷ برابر با دهم دسامبر ۲۰۱۸ دوشنبه آمیختهٌ تاریخ‌شفاهی،….. خاطره،….. درددل!….. از آتش عشق هر که او سوخته نیست—با او سرسوزنی دلم دوخته نیست! گر … ادامه خواندن یک سینه سخن! گفتگوی علی صدارت با آقای بنیصدر: نقش سلطه‌مداران و رسانه‌هاشان، در ترور شخصیت شهید فاطمی.