پیام رفسنجانی به ریگان: ایران باید در جنگ با عراق شکست بخورد

۳۰ دی ۱۳۹۷

دکتر محمود دلخواسته

امروز سالروز آزادی گروگانهای سفارت امریکا در ایران است.

بعد از چهار دهه، چه واضح می‌بینیم آنها که گفتند با گروگانگیری، در واقع این ایران و ایرانیان بودند (و هنوز هستند) که به گروگان قدرت امریکا در آمدند، درست می‌گفتند.

پیام رفسنجانی به ریگانایران باید در  با عراق شکست بخورد

دکتر محمود دلخواسته:
در ایران قابل فهم است ولی در خارج از ایران نه قابل فهم و نه قابل بخشش است که با وجود است منابع معتبر/primary source، که نشان از کوشش جناح آقای رفسنجانی برای شکست ایران در  با عراق دارد، اساتید و روزنامه نگاران بیش از ۲۵ سال است که در این باره سکوت کرده اند و این تنها بنی صدر بوده که بسیاری از این منابع را  ترجمه و در سه جلد کتاب تحت عنوان:<تحقیقها و یافته های جدید پیرامون “اکتبر سورپرایز” و “ایران گیت” منتشر کرده است و با این وجود در طول این بیست و اندی سال مراجعه موثر به آنها نشده است.(۱)

حداقل سه منبع اصلی در این باره وجود دارند.  

۱. گزارش کمیته تحقیقات کنگره آمریکا در باره ایران کنترا (ایرانگیتمی باشد.  ص: ۱۵۲

Report of the Congressional Committee Investigating The Iran-Contra Affair

۲- کتاب Perilous Statecraft (سیاستمداری خطرناککه نویسنده آن مایکل لدین(Michael A. Ledeen)، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در زمان رونالد ریگان که مستقیما در مذاکرات پنهان با طرفهای ایرانی خود شرکت داشته است.  صفحات ۱۴۰-۱۴۱

۳- کتاب Under Fire: An American Story ( زیر آتش، داستان آمریکاییکه نویسنده آن سرهنگ اولیور نورث ( Colonel Oliver North) که یکی از مذاکره کنندگان اصلی از طرف دولت ریگان برای مذاکرات پنهان با رژیم ایران در رابطه با مبادله اسلحه با گروگان و نیز کوشش در عادی کردن رابطه با رژیم بوده است.

حتما منابع اسرائیلی نیز در این رابطه مطالبی را انتشار داده اند، چرا که بعد از کودتای خرداد ۶۰، این اسرائیل بوده است که تحویل سلاح به رژیم برای ادامه  را انجام می داده است (بیشتر سلاحهای کهنه خود را.) و آمریکا جای آن را با مدرنترین سلاح ها پر می کرده است.   ولی تا بحال به آن دسترسی پیدا نکرده ام

توضیح اینکه چرا اسرائیلی ها که ظاهرا دشمن قسم خورده رژیم بوده اند،   با این وجود به رژیم اسلحه می رسانده اند را می شود در شهادت آلن کلارک  وزیر دفاع مارگارت تاچر دید که در دادگاه ماتریکس چرچیل(Matrix Churchill) در توجیه فروش سلاح به عراق گفت:”  ایران و عراق در خدمت منافع غرب بود و هر چه طولانی تر بهتر.“(۲) به بیان دیگر، از زمانی که با کودتای خرداد ۶۰، حزب جمهوری به رهبری آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای، نظر آقای  را که با انجام صلح موافقت کرده بود. ( آقای  صلح را پذیرفته بود ولی این سه نفر نزد آقای  رفتند و به ایشان گفتند که در حال حاضر بنی صدر از چنان محبوبیتی بر خوردار است که تمام روحانیت بودن شما حریفش نمی شود.  ولی اگر  را تمام کند دیگر شنا هم حریفش نخواهید شد و سوار تانکهایش خواهد شد و وارد تهران خواهد شد. –نوع تحریف شده آن را آقای شمخانی چند سال پیش در تلویزیون گفتند.-) را بر گرداندند و برای قبضه قدرت به  ادامه دادند، نسلی را به نام اسلام و در عمل در خدمت منافع غرب به کشتن دادند.  چرا که برای این آقایان انحصار قدرت اوجب واجبات بود تا جایی که این سه نفر به سید حسین  گفته بودند که:<نصف ایران برود، بهتر از این است که بنی صدر پیروز شود.> 

بنا بر خاطرات مک فارلین (Robert C.McFarlane)، مشاور امنیتی رونالد ریگان، دیوید کیمچی (David Kimchi) رابط اصلی اسرائیل با دستگاه خمینی بوده و طرف ایرانی او آقای (مهدیکروبی بوده است (کتاب Special Trust، صفحه ۴۸)

مفصل ترین گزارش این گفتگوها در کتاب <سیاستمداری خطرناکمایکل لدین آمده است.  گزارش این گفتگو و موضوع آنها نیز در زیر می بینیم.  در ترجمه این گزارش در زیر می بینید که مقام عالیرتبه ایرانی طرف مذاکره مایکل لدین و اولیور نورث، به دادن سلاح به رژیم ایران اعتراض می کند و می خواهد که دادن سلاح را به رژیم قطع کنند.  این مقام عالیرتبه با عصبانیت به طرفهای آمریکایی خود می گوید:

”  چرا شما برای رژیم اسلحه می فرستید؟ آیا نمی بینید که با این کار رادیکالترین عناصر را تقویت می کنید؟ چگونه انتظار دارید سیاست ها تغییر کنند وقتی شما اسلحه ای را که برای  کردن نیاز دارند، در اختیارشان می گذارید؟

به بیان دیگر، از آمریکا می خواهد که با ندادن اسلحه سبب شوند که ایران در  شکست بخورد تا رادیکالها شکست بخورند تا آنها (معتدل هاقدرت را بطور کامل در انحصار خود در آورند.

وقتی حدود ۵۰ صفحه گزارش را که به صفحات پایین منجر می شود را می خوانیم می توان مطمئن بود که مقام عالیرتبه که با سرهنگ نورث و بقیه در لندن ملاقات کرده است کسی جز آقای مهدی کروبی ، فرستاده آقای هاشمی رفسنجانی نیست.   

پیشنهاد می کنم که ترجمه این گفتگوها را که بسیاری از آن را بنی صدر حدود ۲۵ سال پیش ترجمه کرده است را مطالعه کنید.  البته کار مکمل این است که سه کتاب و گزارش کنگره آمریکا، تمام به فارسی ترجمه شود.  

البته این دقیقا همان چیزی بود که انجام شد و در سال آخر با ۴ شکست پیاپی که هیچ توضیح نظامی ندارند، ایران شکست خود و آقای رفسنجانی که چند ماه بعد از کودتای خرداد ۶۰ خود را لو داده بود که قرار بر صلح بوده و او مانع شده:

ما نمی‌خواهیم در سایه رژیم فعلی عراق، به هیچ توافقی با بغداد برسیم… و این سری نیست که آن را فاش کنم که صدام حسین توسط میانجی‌ها موافقت کرد طبق مواد و شرایط قرارداد الجزایر و بدون قید و شرط، عقب‌نشینی کند… ولی ما این پیشنهاد را رد کردیم و با هرگونه توافقی مخالفت خواهیم کرد.” ….. “این توافق باید با ملت عراق و پس از پیروزی امضا گرددما حاضر نیستیم دست از حمایت از سازمان های مخالف رژیم عراق برداریم.” [روزنامه جمهوری اسلامی– ۲۷ اسفند ۱۳۶۰]

جام زهر را به آقای خمینی نوشاند و خود را قهرمان صلح نمایاند.

نا ندانیم که چگونه به اینجا رسیدیم، پاسخ روشنی برای سوال چه باید کرد را نخواهیم یافت.  

در پایین ترجمه صفحات ۱۳۹-۱۴۲ از کتاب مایک لدین آمده است.

    در گفت و گوهای ژوئیه ۱۹۸۵، این امر مشخص شد که مقام عالیرتبه به ادامه گفت و گوهای سیاسی با آمریکا علاقمند استاما به تحصیل اسلحه برای ایران نهدر نیمه دوم گفت و گوهای سه ساعته، اسرائیلی ها از این مقام عالیرتبه پرسیدند آیا می تواند به رهائی گروگان های آمریکا در لبنان کمک کند؟ به او گفتند اگر این کار انجام بگیرد، آمریکائیان شوق بیشتری در گفت و گو با او و حامیانش نشان خواهند داد و به کشور او در  بر ضد عراق کمک خواهند کردبه او گفتند:

«ما می توانیم کاری کنیم که عراق با آهنگ دیگر برقصد

و او به اسرائیلی ها گفت:

«شما اشتباه می کنیداگر ما بکوشیم این مسئله را مورد به مورد حل کنیم، به نتیجه بدی خواهیم رسید

   و اصرار ورزید که کوشش هایی را بر روی مسئله کانونی متمرکز کنیمو آن، مسئله تغییر دادن طبیعت رژیم ایران است.

مقام عالیرتبه ایرانیتمام شدن  در شکست، به زیان رادیکال ها است:

    در دیدار اکتبر ۱۹۸۵، که در آن قربانیفر و شویمر و نیمرودی و از آمریکا، من و از ایران، آن مقام عالیرتبه شرکت داشتیم، بعد از مبادله تعارفها … ، مقام عالیرتبه به استدلال در رد نظر موافق با فروش اسلحه به ایران پرداخت و با عصبانیت پرسید:

«چرا شما برای رژیم اسلحه می فرستید؟ آیا نمی بینید که با این کار رادیکالترین عناصر را تقویت می کنید؟ چگونه انتظار دارید سیاست ها تغییر کنند وقتی شما اسلحه ای را که برای  کردن نیاز دارند، در اختیارشان می گذارید؟»

مقام عالیرتبه توضیح داد:

     به زیان ایران تمام می شود و در نتیجه رادیکال ها – که رهبران حزب  طلبان هستند– قدرت خود را از دست خواهند دادبنابراین، شما بجای اینکه بگذارید شکست بخورند، انواع اسلحه را که برای ادامه جنگ، سخت مورد نیازشان هستند، در اختیارشان می گذارید.

او می گفت

    موشک های تاو که شما تحویل شان داده اید، اثر جنگی چندانی ندارند اما اثر سیاسی فروش این موشکها، عظیم استزیرا رژیم رسیدن موشک ها به ایران را در جا انداختن این فکر بکار برد که آمریکا از آن حمایت می کند.

    وی نتیجه ای که این کار ببار آورده بود را بسیار زیان بخش می دانست و می خواست که دیگر تکرار نشود … 

توضیحاین واقعیت که ملاتاریا هرگز تن به پیروزی نظامی نمی دهد، از ماه دوم جنگ، از همان زمان که روی به جانب آمریکا نهاد، بر منتخب مردم ایران، مسلم گشت و از آن زمان، تا پایان   در  شکست، او هیچ فرصتی را برای دادن هشدار به مردم ایران و نیروهای مسلح، از دست ندادیکی بر این اساس و دیگری بر اساس روش کار ملاتاریا، به مثابه قشر جانبدار قدرت مطلقه و متخصص «چگونه مردن»، در فردای کودتای خرداد ۶۰، پیش بینی کرد که ملاتاریا  را آنقدر ادامه خواهد داد تا آن را شکست به پایان رساند.

تدارک بعد از مرگ خمینیمرد قوی!:

     بعد از این گفت و گو، به سر وقت برنامه عمل مقام  عالیرتبه رفتیموی توضیح داد که تا وقتی خمینی زنده است، طبیعت رژیم همان که هست، می مانداما خمینی بیمار است و در ایران، بسیاری کسان متقاعدند که وی به زودی از  صحنه بیرون می روداگر این امر روی بدهد، می توان طبیعت رژیم را به وسایل سیاسی تغییر داداو با اطمینان تمام می گفت

   « من و حامیانم در مجلس ایران، اکثریت داریمو حتی اگر خمینی زنده بماند، اسباب و شرائط در کارند تا «خط»، تقویت گرددوقتی موقعیت سیاسی خویش را تثبیت و تحکیم کردیم، قادر خواهیم شد، پاره ای مقام های رژیم را تغییر بدهیم و این امر کفایت می کند که ما و متحدانمان، مهار تصمیم های سیاسی را بدست آوریم.

     گفت و گوها با  مقام عالیرتبه، یک روز و نیم بطول انجامیددر طول این گفت و گوها، نظر قربانیفر را درباره چگونگی تحول  و شدت گرفتن برخوردهای داخلی، روحیه مردم و شرائط سخت اقتصادی کشور تأیید کرد و نیز برداشت خود را از همکاری و تعاون واقعی میان آمریکا و ایران بیان داشتدر این میان، یکی از ما پرسیدایران را همواره یک رهبر قوی اداره کرده استرهبر جدید چه کسی خواهد شد؟ مقام عالیرتبه با این نظر موافق بود اما گفت هنوز زود است بگوید بعد از خمینی چه کسی ایران را رهبری خواهد کردتحولی که در نظر دارد، وقت لازم دارد تا انجام بگیرد – دست کم دو سالی– و آن وقت، موقع آن می شود که درباره جانشین خمینی نظر داد (و اِعمال نفوذ کرد). در حال  حاضر، عاجل ترین کارها، تقویت نیروهای طرفدار غرب در ایران است.

    با همه این ها، بنا بر فروش اسلحه شد و اسرائیل موشک های هاوک کهنه را به ایران داد و همه چیز خراب شدابتکار ایران رها شداما نورث وارد صحنه شد و گروه پیشین آمریکائی– اسرائیلی از صحنه بیرون رفتند:

(۱)

http://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:2013-03-03-08-33-36&catid=9&Itemid=141

(۲)

The interests of the West were well served by Iran and Iraq fighting each other, the longer the better.”

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

تصرف سفارت آمریکا  (به انگلیسی: U.S. Embassy siege) یا بحران گروگان‌گیری در ایران (به انگلیسی: Iran hostage crisis) و هم‌چنین در ادبیات رسانه‌ای دولتی ایران «تسخیر لانهٔ جاسوسی»، به دوران ۴۴۴ روزهای از دشمنی سیاسی-نظامی میان دولت انقلابی ایران و ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) با حملهٔ تعدادی از فعالان دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط خمینی[۱] به سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و با به گروگان گرفته‌شدن ۶۶ دیپلمات آمریکایی به یکی از عمده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. گروگان‌گیری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ (برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پایان یافت.[۲][۳][۴] به گزارش بی‌بی‌سی و نیویورک تایمز در دسامبر ۲۰۱۵ اعلام شد که پس از ۳۵ سال کنگره ایالات متحده موفق شده‌است که قانونی را تصویب نماید که از محل جریمه بانک فرانسوی پاریباس که به علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شده بود به هر یک از ۵۳ دیپلماتی که ۴۴۴ روز در تهران گروگان گرفته شده بودند حدود ۴ میلیون و چهارصد هزار دلار غرامت پرداخت شود که معادل حدوداً روزی ۱۰ هزار دلار خواهد بود. البته پس از تصرف سفارت آمریکا مدارکی از دخالت ایالات متحده در ایران کشف شد که توسط اعضای سفارت تقریباً از بین رفته بودند.[۱]  (از ویکیپیدیا)

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

منبع:
لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.