گفتگو آقای بنیصدر و علی صدارت : مکانیسم‌های درونی روابط قوا

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

گفتگوی آقای ابوالحسن #بنیصدر با علی #صدارت

یک سینه سخن

مکانیسمهای درونی روابط قوا

با مثالها و تحلیهایی از قتل رزمآرا با توطئه و دستور محمدرضا پهلوی، مجلس، کاشانی

 ❊

تاریخ تولید: بیست و دوم  بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ دوشنبه 

گفتگوی آقای ابوالحسن #بنیصدر با علی #صدارت 

یک سینه سخن

مکانیسمهای درونی روابط قوا، موازنه وجودی 

بیست و دوم  بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ دوشنبه

با مثالها و تحلیهایی از قتل رزمآرا با توطئه و دستور محمدرضا پهلوی، مجلس، کاشانی

سند : دستور ترور نخست وزیرش، رزم آرا، را داده است!

 https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/31232-2018-11-17-14-50-28.html?Itemid=0 

عمل و رفتار استبداد، چه شاهی چه شیخی، یکی است: قتل های سیاسی یکی ازامرهای مستمر هر استبدادی است. در این سند که گزارشی از وضیعت ایران و دولت در سال ۱۹۵۱ است، از قول وزیر دربار به سفارت امریکا در ایران در سال ۱۹۵۶ آمده است که ترور رزم آرا و همچنین سرتیپ افشار طوس، رئیس شهربانی مصدق به دستور بوده است. یادآور می شود که رژیم قتل رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ را به خلیل طهماسبى، عضو فدائیان اسلام، که اسلحه به دست در صحنه حاضر بود، منتسب کرد. او به عنوان قاتل بازداشت شد و به قتل رزم آرا اعتراف کرد. اما هم خلیل طهماسبى و هم آیت الله کاشانى چند سال بعد که به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شدند، ادعا کردند که گلوله هاى شلیک شده از اسلحه طهماسبى سبب مرگ رزم آرا نبوده است. رزم آرا، فردی جاه طلب و شجاعی بود که دولت انگلیس برای ایجاد دولتی مقتدر در ایران، به تحمیل کرده بود. همانطور که در سندی دیگر بتاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۳۲، که به اطلاع خوانندگان آورده ایم، از اینکه از دخالت در امور در دوران حکومت رزم آرا دستش نسبتآ کوتاه بود، از رزم آرا خاطره خوشی نداشت. سندی دیگر به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۲۹، یعنی حدودآ شش ماه قبل از ترور رزم آرا، اختلاف شدید و رزم آرا را گواهی می دهد. در این سند، رزم آرا از دخالت های و دربار، از جمله خواهرهای شاه، در امور دولت شدیدآ اظهار نارضایتی می کند و از امریکا و انگلیس می خواهد که به فشار آورند تا رفتارش را تغییر دهد. اما شواهد دیگر از دست داشتن دربار در ترور رزم آرا به این قرار هستند:

در کتاب محمد ترکمان «اسرار قتل رزم آرا» آمده است: «محمود هدایت، برادر زن رزم آرا که معاون پارلمانى او نیز بود، پس از حادثه ترور او به عنوان مطلع بازجویى شد. در متن بازجویى، هدایت می گوید: « اسد الله علم (که توسط به عنوان وزیر کار به کابینه رزم آرا تحمیل شده بود و عملاً حکم چشم و گوش را در دولت داشت) صبح روز حادثه براى دیدن نخست وزیر به دفتر او رفت، اما رزم آرا حضور نداشت. هدایت، علم را همراه خود به مجلس ترحیم آیت الله فیض برد، اما مدتى بعد علم مجلس را ترک کرد. او بار دیگر به نخست وزیرى رفته بود و رزم آرا را به اصرار به مسجد آورده بود. در حیاط مسجد بود که طهماسبى با یک اسلحه شش تیر خفیف به رزم آرا شلیک کرد. اما گزارش پزشکى قانونى نشان مى دهد که اولاً گلوله ها از دو سو به رزم آرا شلیک شده است (یک گلوله از سمت چپ به گردن او وارد و از پیشانى خارج شده و دو گلوله دیگر از سمت راست به کتف او وارد و از سینه و شانه خارج شده). در ثانى میزان نفوذ و قطر جراحات وارده به بدن او نشان مى دهد که گلوله ها نه از یک شش تیر خفیف، بلکه از یک اسلحه کلت شلیک شده که منحصراً در اختیار ارتش بوده است.

بگفته ناصر امینی از قول منوچهر رزم آرا، برادر علی رزم آرا، ستوان یکم مجتبی میرعلی اکبری، محافظ رزم آرا قاتل رزم آرا بوده است. و نیز بگفته او «طراحی دقیق و عملی ترور توسط عوامل دربار انجام شد. کارگردانی ترور هم توسط اسدالله علم وزیر کار آن زمان صورت گرفت که خود و خانوادهاش پل ارتباطی انگلستان در ایران بودند»

در دوران نخست وزیری مصدق، اسدالله علم برای پاسخگویی به اتهام دخالت در ترور به دادگستری احضار شد. براساس اسناد دادگستری، بازجو از اسدالله علم پرسیده «به قرار اطلاع جنابعالی در روز ۲۹/۱۲/۱۶ در مسجد و هنگام ترور مرحوم رزمآرا نخستوزیر حضور داشتهاید، و مخصوصاً قبلاً خود جنابعالی به مسجد تشریف بردهاید و چون نخستوزیر نبوده است مجدداً به نخستوزیری تشریف آورده، و مجدداً به معیت ایشان به مسجد تشریف بردهاید و در هنگام ترور هم حضور داشتهاید، ضمناً میشود جریان کار و مشاهدات خودتان را در این باب مرقوم فرماییدعلم در پاسخ اعلام کرد که در بازگشت از سفر اصفهان، برای انتقال برخی مشکلات این شهر به نخستوزیر به دفتر نخستوزیری رفته و به اصرار رزمآرا همراه او عازم مسجد شده است. علم در بازجوییهای خود مینویسد: «آقای غضنفری رییس دفتر ایشان وارد اطاق شد، و چند فقره یادداشت جلوی ایشان گذاشت که گویا کارهای روز ایشان بود. آقای نخستوزیر پس از نگاه کردن به یادداشتها گفتند بیا برویم مسجد. به ایشان عرض کردم من آنجا بودم، دیگر حالا نمیآیم، بعد که مراجعت فرمودید تلفن بفرمایید خدمت برسم. اصرار کردند که بیا برویم، چند دقیقه در راه وقت داریم صحبت کنیم. بین راه صحبت امور اصفهان بود. جلوی در مسجد باز خواستم برگردم، اصرار کردند بیا برویم تو، باز هم صحبت کنیم. من هم باتفاق ایشان رفتم. از در مسجد که داخل شدیم دو طرف در کمال نظم پاسبانها ایستاده بودند، با هم مذاکره میکردیم و میرفتیم، غفلتاً صدای سه تیر از پشت سر به گوشم رسید، و نخستوزیر با صورت به زمین غلطید، من قدری متوجه ایشان شدم و بعد به عقب برگشتم ببینم چه اتفاقی افتاده، دیدم عدهای پاسبان و جمعیت بهم ریختهاند و گلاویز هستند»

اسد الله علم که در حکومت رزم آرا وزیر کار و بعد از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۵۶، وزیر دربار بود، در یادداشت های روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ می نویسد: شاهنشاه معتقد است خداوند او را ماموریت خاص برای عظمت ایران داده است و بنابر این دست بشر قادر نیست به او لطمه بزند. شواهد امر هم، چنین نشان می دهد طیاره در راه کوهرنگ سقوط کرد، سالم در دفت. با مسلسل دو سال قبل به ایشان تیراندازی شد، سالم در دفت و در پانزده بهمن هم به…..

فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید:

فایل صوتی کم حجم در تلگرام برای ایران:

 t.me/sedaratMD/774 

آدرس لینک مطلب در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/BujL7D9Hgk0/ 

View this post on Instagram

گفتگوی آقای ابوالحسن #بنیصدر با علی #صدارت یک سینه سخن مکانیسمهای درونی روابط قوا بیست و دوم بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ دوشنبه با مثالها و تحلیهایی از قتل رزم‌آرا با توطئه و دستور محمدرضا پهلوی، مجلس، کاشانی ❊ سند سیا: شاه دستور ترور نخست وزیرش، رزم آرا، را داده است! https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/31232-2018-11-17-14-50-28.html?Itemid=0 عمل و رفتار استبداد، چه شاهی چه شیخی، یکی است: قتل های سیاسی یکی ازامرهای مستمر هر استبدادی است. در این سند سیا که گزارشی از وضیعت ایران و دولت شاه در سال ۱۹۵۱ است، از قول وزیر دربار شاه به سفارت امریکا در ایران در سال ۱۹۵۶ آمده است که ترور رزم آرا و همچنین سرتیپ افشار طوس، رئیس شهربانی مصدق به دستور شاه بوده است. یادآور می شود که رژیم شاه قتل رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ را به خلیل طهماسبى، عضو فدائیان اسلام، که اسلحه به دست در صحنه حاضر بود، منتسب کرد. او به عنوان قاتل بازداشت شد و به قتل رزم آرا اعتراف کرد. اما هم خلیل طهماسبى و هم آیت الله کاشانى چند سال بعد که به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شدند، ادعا کردند که گلوله هاى شلیک شده از اسلحه طهماسبى سبب مرگ رزم آرا نبوده است. رزم آرا، فردی جاه طلب و شجاعی بود که دولت انگلیس برای ایجاد دولتی مقتدر در ایران، به شاه تحمیل کرده بود. همانطور که در سندی دیگر بتاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۳۲، که به اطلاع خوانندگان آورده ایم، شاه از اینکه از دخالت در امور در دوران حکومت رزم آرا دستش نسبتآ کوتاه بود، از رزم آرا خاطره خوشی نداشت. سندی دیگر سیا به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۲۹، یعنی حدودآ شش ماه قبل از ترور رزم آرا، اختلاف شدید شاه و رزم آرا را گواهی می دهد. در این سند، رزم آرا از دخالت های شاه و دربار، از جمله خواهرهای شاه، در امور دولت شدیدآ اظهار نارضایتی می کند و از امریکا و انگلیس می خواهد که به شاه فشار آورند تا رفتارش را تغییر دهد. اما شواهد دیگر از دست داشتن دربار در ترور رزم آرا به این قرار هستند: ❊ https://alisedarat.com/1397/12/12/4641/

A post shared by Ali Sedarat (@ali.sedarat) on

آدرس لینک مطلب در تویتر:

https://twitter.com/sedaratmd/status/1102218097925210112

آدرس لینک مطلب در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/Sedarat57/photos/a.550064201736867/2057095151033757/?type=3&theater

گفتگوی آقای ابوالحسن #بنیصدر با علی #صدارت یک سینه سخنمکانیسمهای درونی روابط قوابیست و دوم بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۱…

Publiée par ‎علی صدارت‎ sur Dimanche 3 mars 2019

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت:

 https://youtu.be/Rtm_3B78qRc 

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت:

https://alisedarat.com/1397/12/12/4641/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.