بایگانی روزانه: فوریه 3, 2020

صدارت : عواقب فاجعه‌آمیز انفعال ما مردم: نظر خودِ خامنه‌ای در مورد خویش و رهبری خودش

صدارت : عواقب فاجعه‌آمیز انفعال ما مردم: نظر خودِ خامنه‌ای در مورد خویش و رهبری خودش

۱۴ بهمن ۱۳۹۸

بدون شک، قدرت‌ها، قدرت‌های هم داخلی و هم خارجی، در برهه‌های مختلف به درجات مختلف، در سرنوشتی که امروز گرفتار آن هستیم، نقش داشته‌اند. ولی اگر نخواهیم این سرنوشت بد، پیوسته بدتر و بدتر وبدتر و... بگردد، باید از خود بپرسیم که هر کدام از ما، در این وضعیت اسفناک، چقرد نقش داشته‌ایم. بایسته است که کارنامهٌ خود را بررسی کنیم و عملکرد خوب و عملکرد بد خود را بسنجیم و بیابیم، و شایسته است که از اعمال با بار منفی پرهیز کنیم، و در بهتر و بیشتر کردن اعمال با بار مثبت، کوشا باشیم.