گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۲۱بهمن۱۳۹۸ برابر با ۱۰فوریه۲۰۲۰ دوشنبه گفتگوی آقای #بنیصدر و علی #صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته ❊#یک_سینه_سخن❊ ❊ مرا گر تو بگذاری ای … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته