گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: دوشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۸ برابر با ۱۷فوریه۲۰۲۰ مهمترین کار این جمع، حاصل عمر، پیشنهاد قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه است. ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ در خلوص منت ار هست شکی، تجربه کن—کس … ادامه خواندن گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد