گفتگوی ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته – بدیلِ استبداد ❊یک سینه سخن❊ در خلوص منت ار هست شکی، تجربه کن—کس عیار زر خالص نشناسد چو محک ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ بدیل استبداد، بدیل ولایت مطلقه پهلوی و ولایت مطلقه فقیه، افراد و گروههای وابسته به … ادامه خواندن گفتگوی ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد