آرشیو کامل مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آقای ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۹۸به اهتمام آقای حمیدیان

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

 

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران به مناسبت نوروز ۱۳۹۹

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=1NBq9aKQP7o

 

Banisadr 98-12-28=ایران و جهان در آستانه سال ۱۳۹۹: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-28sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=id5z6JZs6yM     فایل تصویری

 

چهار سوال از آقای بنی صدر، توسط گروه گفتمان

https://www.youtube.com/watch?v=MSRvoOuMuxE     فایل صوتی در یوتوب

 

اتحاد جبهه جمهوری خواهان با کدام اصول ممکن است؟: مصاحبه ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-21sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=pDALxF9HzQM      فایل تصویری

Banisadr 98-12-16= بنی‌صدر: من و همسرم در قرنطینه هستیم | «ویروس کرونا» پوششِ حاد اقتصادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-16asrjadid    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=nZDu7NpL1EY     فایل تصویری

 

Banisadr 98-12-14=راه حل شما به غیر از دو تجربه اقتصادی بشر چیست؟: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-14sepideh-1     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=tKqjlZmzhv4     فایل تصویری

 

Banisadr 98-12-11= هویت در جهان، و مساله «ویروس کرونا» | سلسله بحث‌های ماهانه بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-11-darsha      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=7nL59qbaHFk    فایل تصویری

Banisadr 98-12-09=بنی‌صدر: ترس خامنه‌ای از «ویروس کرونا»، علت گسترش، و نقش مردم در مبارزه با آن

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-09asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=G1SuT024ZWk     فایل تصویری

 

Banisadr 98-12-07=بنی صدر: نقش زنان و حقوق زنان در قانون اساسی پیشنهادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-07sepideh    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=pOsTMK0o4Dc     فایل تصویری

Banisadr 98-12-02=بنی‌صدر: پیروزی تحریم انتخابات، شکست سخت خامنه‌ای، و رهایی از دو فشار

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-12-02asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=PuTchfh2Q7E    فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-25= بنی‌صدر: «انتخابات، و امنیت» و راه مقابله با ترفند‌های رژیم در روزهای آخر مانده به

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-25asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=C8BWP5lK2PA    فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-23=جایگاه بدیل، ابهامات و راهکارها: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-23sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=YMAsxstxPu4     فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-20=سلسله بحث های آقای بنی صدر: موضوع بحث، فرهنگ وآزادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-20darsha     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=EJqVA52Z4UU     فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-19= بنی صدر: خامنه‌ای دائم در ترس از سقوط است | رادیو فرانسه

https://www.youtube.com/watch?v=OMry0B3wqEQ     فایل صوتی یوتوب

 

Banisadr 98-11-18= بنی‌صدر: خود خامنه‌ای هم امنیت ندارد! اگر ذره‌ای ‌دوست بود کناره‌گیری می‌کرد!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-18asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=vSpBw-F_8uY     فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-16=نیروهای مسلح وقتی حافظ حقوق مردم هستند: مصاحبه خانم ژاله وفا  با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-16sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=A7DWZ1uIbfM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-09=راه حل خروج از یاری طلبیدن از بیگانه(۳): مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-09sepideh    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=c6oofu5J00U     فایل تصویری

 

Banisadr 98-11-02=چهلمین سالروز انتخاب اولین رئیس جمهور و کارنامه ۴۰ ساله : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-11-02sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=30JmrQKKCUQ     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-27= بنی صدر: هدف دروغهای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، و راهکارهای گسترش جنبش

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-27asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=eXBFJh3dCF0     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-25= چه بدیلی برای ایران مناسب است؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-25sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=tXYyNX59yyk     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-21= پیام بنی‌صدر در پی اعتراف سپاه به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و مسئولیت‌ناپذیری خامنه‌ای

https://www.youtube.com/watch?v=joDJi1PVtzQ     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-20=بنی‌صدر: حال و آینده ایران بعد از حملات نمایشی سپاه به پایگاههای آمریکا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-20asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=9g0NVXaH0Qk     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-18= وضعیت سنجی ایران و جهان در سال جدید: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-18sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=bNlxi4ZxRD8      فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-15=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان وآزادی و مردمسالاری، ۱۵ دیماه ۹۸

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-15darsha      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=F3yoNxqFMcw     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-13= بنی‌صدر: ترور قاسم‌سلیمانی هم به سود رساند، هم به خامنه‌ای!

https://www.youtube.com/watch?v=m988ozkqFR8    فایل صوتی یوتوب

Banisadr 98-10-13=بنی‌صدر: پیامدهای «ترور قاسم سلیمانی» در ایران، منطقه و آمریکا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-13asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=GKjg5CiNWEU     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-11=یاری طلبیدن از بیگانه جامعه را غیر مسئول و فعل پذیر می کند: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-11sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=ZC4INu3Lx80      فایل تصویری

Banisadr 98-10-06= بنی صدر: چهلم شهدای آبانماه، حجامت رژیم با خون مردم، و سرنوشت حتمی استبداد ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-06asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=RsWhaYJqIp0     فایل تصویری

 

Banisadr 98-10-01=بنی‌صدر: آتش زدن بانکها و … توسط خود رژیم برای سرکوب جنبش مردم سازماندهی شده بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-01asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=MfeImVyq-5k     فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-27=راه حلهای احیای در قانون اساسی پیشنهادی : مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-27sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=7XUIeWPKTo4      فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-22= بنی‌صدر: زوایای پیدا و پنهان شعارهای دانشجویان، و سانسور خطرناک مواضع نیروهای مستقل

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-22asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=fU7kiW__H5U     فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-20=رابطه دین و دولت در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-20sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=2auAEZtnShQ     فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-15= بنی‌صدر: شباهت جنبش آبان ۹۸ با جنبش سال ۶۰، و علت وحشت عریان خامنه‌ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-15asrjadid    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=F-JlnUSs0Pw    فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-13=راه حل تحریمها و بحرانها پس از پیروزی جنبش مردم چیست؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-13sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=mJ00N2TA2m8    فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-10= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری، ۱۰ آذر۹۸

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-10darsha     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=1qv0CFy3Q4U    فایل تصویری

Banisadr 98-09-08= بنی‌صدر: راهکارها برای ادامه جنبش، خطرات مبارزه مسلحانه با رژیم، و پیامی به دانشجویان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-08asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=nmdyrN7bcuo    فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-06=یاری طلبیدن از بیگانه و نقش استقلال: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-09-06sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=FdH27oT-1Uk    فایل تصویری

 

Banisadr 98-09-01= بنی‌صدر: آقای خامنه ای باید صد بار دعا کند بجان آقای ترامپ که قرص و محکم پشتش را گرفته

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-10-01asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=MfeImVyq-5k     فایل تصویری

 

Banisadr 98-08-29=جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-29sepideh      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=VxRCsRQI6DE

 

Banisadr 98-08-27=پیام ابوالحسن بنی صدر خطاب به مردم ایران و دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و افراد نیروهای مسلح به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-27     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=iPpsv1dHbSU     فایل تصویری

 

Banisadr 98-08-24= بنی‌صدر: رژیم در تنگنا، تهدید روحانی به افشاگری، کسری بودجه و گرانی بنزین

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-24asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=wNVRmBhacb4     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0822=مسئولیت و تجربه نسل چه بود و چه کرد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-22sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=gAE3zh5OPj4    فایل تصویری

 

Banisadr 98-0819= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری، ۱۹ آبان ۱۳۹۸

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-98-19dars     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=FWFEjEwYTQA    فایل تصویری

 

Banisadr 98-08-17=بنی‌صدر: وحشت خامنه‌ای از جنبش، گام چهارم خروج از برجام، و احتمال حمله به تاسیسات اتمی رژیم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-17asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=7sknKV1B0d4     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0815=پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، وستون پنجم قدرت: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-15banisadr     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=phBecr6vui0     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0808=ویژگیهای ایرانیت چگونه و آزادی را ممکن می سازد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-08sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=h8QMkiRBDv4     فایل تصویری

Banisadr 98-0803= هشدار بنی‌صدر درباره «پیشخورکردن و تحمیل فقر به نسلهای آینده» و تحلیلی از اعتراضات لبنان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-03asrjadid-1     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=i_17xB1Y8xY     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0801=نقش جامعه مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران(۲) : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-01sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=t92FsG4LUQ8     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0726= بنی‌صدر: هدف سپاه از ربایش و دستگیری مدیر آمدنیوز، و طرح مجدد رفراندوم توسط حسن روحانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-26asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=HdEr1P5xqfo     فایل تصویری

 

Banisadr 98-0724= مراحل تکامل جامعه و مشخصات جامعه آرمانی: پاسخ آقای بنی صدر به پرسش بینندگان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-24sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=USt0UFQGXbs     فایل تصویری

Banisadr 98-07-21= سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری،۲۱ مهر ۱۳۹۸

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-09-07-21darsha     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=uJa4l14S3lo     فایل تصویری

 

Banisadr 98-07-17=نقش جامعه مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-17sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=D7p_xPodVAI     فایل تصویری

Banisadr 98-07-12= بنی‌صدر: واکاوی زوایای پیدا و پنهان اعتراضات عراق، و درسهایش برای ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-12asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=ayHpgztUdy8     فایل تصویری

Banisadr 98-07-09= بنی‌صدر: موضع بی‌سابقه ترامپ، حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه، و هشدار به اردوغان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-9asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=CEATxAF7Y9s     فایل تصویری

 

Banisadr 98-07-05=بنی‌صدر: بن‌بست‌های خامنه ای و ترامپ، و اقبال “راهکار دیپلماسی” یا “جنگ” برای خروج از آن؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-05asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=YTBVUPuVhjI     فایل تصویری

 

Banisadr 98-07-03=شما با گروهها و افراد اتحاد کرده و می کنید ؟ با چه شرایطی ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-07-03sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=VK__WQpVajg      فایل تصویری

 

Banisadr 98-06-29=جنگ نفت ، آغاز سال تحصیلی، هشدار به مردم ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-29asrjadid-1     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=2pQ9qd-o_L4     فایل تصویری

Banisadr 98-06-29= ارزیابی بنی‌صدر از پیامدهای حمله به تاسیسات نفتی عربستان: خطر جنگ جدی است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-28rfi     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=T-8qI0pu88g     فایل تصویری

Banisadr 98-06-22= بنی‌صدر: واکاوی خودسوزی دختر آبی، قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران-چین، و برکناری جان بولتون

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-22asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=YIMXNiVD_jo     فایل تصویری

 

Banisadr 98-06-15= اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر در باره وضعیت اسفبار حقوق بشر در جهان، و پیشنهاد حقوق پنجگانه : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-15asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=SlyBIIP4CBg     فایل تصویری

 

Banisadr 98-06-08=مالکیت خصوصی در اقتصاد: بحث با شرکت آقایان بنی صدر اسدی،

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-asadi-98-06-08     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=3mliufzpj24     فایل تصویری بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=MQrakoqHSHw     فایل تصویری بخش اول

 

Banisadr 98-06-01= بنی‌صدر: واکاوی جدال لفظی شدید لاریجانی و یزدی، و شدن نفت‌کش ایرانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-06-01asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=S0oESwWWYxM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-05-28= بنی‌صدر: طرح آمریکایی«معامله قرن» شکست خورده و تجاوز به حقوق مردم فلسطین است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-28rfi     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=km7jqIHJK7c     فایل تصویری

Banisadr 98-05-25= بنی‌صدر: کارنامه بدیل مردمسالار، جعل «تولید علم»، و پشت پرده عزل منتظری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-25asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=OSyCjY8oBC4     فایل تصویری

 

Banisadr 98-05-16= حقوق پنجگانه و بستر تاریخی اتحاد برای و آزادی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-16sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=KOEX6dfjp7c     فایل تصویری

 

Banisadr 98-05-08=نقش الگو در تحول جامعه: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-08sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=3bp7o4EDjPw      فایل تصویری

 

Banisadr 98-05-04=دعوت خاتمی به فداکاری مردم برای نظام، پیامد های تصرف نفتکش انگیسی توسط سپاه ،و نخست وزیری بوریس جانسون

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-05-04asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=fEoHyNn0CEA       فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-26= وضعیت ایران در سال ۹۸: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-26sepideh      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=qbtfAWCsH2Y      فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-26= بنی صدر:حضور محمد جواد ظریف در آمریکا به منزله چراغ سبز است

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ia6IZM77A     فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-21=بنی‌صدر: توقیف نفتکش‌ها و عبور رژیم از دو مرز | رو و پشت پرده عملیات‌های ایذایی؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-21asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=nOupGzOk-rA     فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-19= از میان برداشتن نابرابری های زنان– بخش دوم: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-19sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=lU_U3rjtXaY    فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-14=بنی صدر: پشت پرده تهدید توسط مشاور روحانی، و ربطش با تهدید غنی سازی اورانیوم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-14asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=q5OVNycfJFM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-07=شکست سه قرارداد و ادامه و جنگ: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-07asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=E8_VcNLbsHU      فایل تصویری

 

Banisadr 98-04-05= از میان برداشتن نابرابری های زنان– بخش اول: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-05sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=Yz1Rk6XyxFI     فایل تصویری

Banisadr 98-04-04= بنی‌صدر: هدف دولت آمریکا از تحریم خامنه‌ای و دفترش؟ ماجرای ثروت افسانه‌ای خامنه‌ای؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-04-04rfi     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=rp2uzrHtvfo     فایل تصویری

 

Banisadr 98-03-31=بنی‌صدر: بن‌بست‌های خامنه‌ای و ترامپ، و سرنگون کردن پهپاد آمریکا توسط سپاه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-31asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=mlwdMFLf97s     فایل تصویری

 

Banisadr 98-03-24=ملاقات آقای خامنه ای با نخست وزیر ژاپن و سیر تحولات منطقه در مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-24asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=cSvsZv9bJVM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-03-22= آیا اقتصاد بدون نفت وامکان اجرای آن در نظام حاکم ممکن است؟: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-22sepideh      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=JfaZkAz1jvM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-03-17=ملاقات ترامپ و مکرون و ربط آن با توافق جدید با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

 https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-17asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=yokxAbdNcKA     فایل تصویری

 

Banisadr 98-03-03=بنی‌صدر: پشت پرده سخن خامنه‌ای درباره دولت جوان، و رابطه جنبش با تحریم و جنگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-03-03asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=GTocK3OYA0M     فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-18= آیا آمریکا مایل به جنگ یا معامله با رژیم ایران است؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-18asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=5S6eNGJGHrY     فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-16=توضیحی بر کتابهای امرهای واقع اجتماعی و کار برد آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-18sepideh      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=frLual-6gB0     فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-17= بنی صدر: سعودیها با همکاری دستاویز درست می کنند برای حمله آمریکا به ایران

https://www.youtube.com/watch?v=M5rmVLqYWXg    فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-13=هرج و مرج فکری سران رژیم در پیشاروی تحریمها: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-13adrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=gAqW4XbUPVI     فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-11= پاسخ آقای بنی صدر به بینندگان در باره تورم نیروی کار در دولت: تلویزیون سپیده

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-11sepideh     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=YW3MfnHwbBU     فایل تصویری

 

Banisadr 98-02-04=پاسخ آقای بنی صدر به بینندگان در باره رئوس برنامه برای تحول به جامعه مردمسالار

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-02-04sepideh       فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=V2RoJ6Zcspw    فایل تصویری

 

Banisadr 98-01-30=تحلیل آقای بنی صدر در باره ورود نظامیان حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی و… به ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-30asrjadid      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=03PqCUar8EQ     فایل تصویری

 

Banisadr 98-01-28=چرا رژیم حقایق دوران مرجع را پنهان می کند؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-28sepideh      فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=DCH-xsZqNHM     فایل تصویری

 

Banisadr 98-01-16=عوامل ضعف مدیریت و نبود دانش وفن و…در ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-16asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=d_zUXc3-FFY     فایل تصویری

 

Banisadr 98-01-14=آیا برای تحول در ایران نسل نوی باید تربیت شود؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-14sepi     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=nyn6WeoiCmE&feature=youtu.be    فایل تصویری

 

Banisadr 98-01-09=حوادث طبیعی و رفتار های فعل پذیرانه مردم : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-09asrjadid     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=4B6ztqBCSDc

 

Banisadr 98-01-07=اهداف و باور به کدام اصول: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-01-07sepideh     لینک صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=ZvD4O5AxyHM     فایل تصویری

 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.