گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی(۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰ دوشنبه ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ ❊یوتیوب:  https://youtu.be/A4X3y_DsfkY   ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ آقای بنی‌صدر در مقام ریاست … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی(۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند