گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی(۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۶ جولای ۲۰۲۰ دوشنبه ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:   ❊ لینک برای پیاده کردن (download) کتاب فعلی روزها … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه رئیس جمهور بنی‌صدر، و بازخوانی(۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوستند