گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۵)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۵)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ ❊ تاریخ تولید و انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ آگوست ۲۰۲۰ دوشنبه ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ برای مشترک شدن و دریافت خودکار مطالب جدید، به آدرس ذیل مراجعه و آدرس ایمیل خود … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۵)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست