گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۶)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

  گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۶)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست. ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ آگوست ۲۰۲۰ دوشنبه ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۶)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست