گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۷)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۷)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ آگوست ۲۰۲۰ دوشنبه جنگ روانی، مادر همه جنگ‌ها است! قدرت‌ها، بدون پیروزی در جنگ روانی علیه مردم، هیچ جنگ دیگری را نمی‌توانند … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۷)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست