گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

❊ گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار:  ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰  دوشنبه امروز، آخرین روز آخرین ماه آخرین تابستان قرن ۱۴ هجری است! ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست