گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

❊ گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ ❊ تاریخ تولید و انتشار: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰  ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ این مطالب، که طی دوازده جلسه گفتگو، … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست