جمال صفری: بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ، جلد هیجدهم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

علی صدارت : به مناسبت هشتم ماه مارچ، روز جهانی زن، و با خوشحالی، کار دیگری از کارهای هموطن پرکار و مبتکر آقای جمال صفری را در اختیار هم‌وطنان گرامی قرار می‌دهیم. این کتاب که در هژدهم اسفند منتشر شده، هژدهمین جلد از مجموعه کارهای آقای جمال صفری، با عنوان «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای  تاریخ … ادامه خواندن جمال صفری: بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ، جلد هیجدهم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»