بایگانی روزانه: ژانویه 28, 2022

علی صدارت- درس‌های اوکراین برای ایران و ایرانیان

علی صدارت- درس‌های اوکراین برای ایران و ایرانیان

۸ بهمن ۱۴۰۰

 از بحران اوکراین، از جمله مهمترین درس‌هایی که می‌توان آموخت، باید از استقلال و خودانگیختگی نام برده شود.  کشورهای درگیر در این بحران، آن‌ها که هر چه غیرمستقل‌تر هستند، به همان میزان در شرایط خطرناک‌تری بسر می‌برند، و در نتیجه افزایش تنش، ضررهای بیشتری نصیبشان خواهد شد.