بایگانی برچسب: s

احمد رناسی- چطور آیت الله کاشانی به یکی از مهره های اصلی کودتای ۲۸ مرداد تبدیل شد؟

احمد رناسی- چطور آیت الله کاشانی به یکی از مهره های اصلی کودتای ۲۸ مرداد تبدیل شد؟

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

سرودة «عطار» سخنی است رسا در مورد مردان کار افتاده و آزاده ای چون «مصدق» و یاران او، که سر در ره «عشق» نهادند و گویای درستیِ این سخن تاریخ و نه «مردگانی» چون آیت الله کاشانی، سپهبد زاهدی، مظفر بقایی و...