بایگانی برچسب: s

چگونه توافق لوزان پرده از فریب سیاست هسته‌ای برکشید

چگونه توافق لوزان پرده از فریب سیاست هسته‌ای برکشید

۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

رژیم‌های استبدادی از شفافیت هراسان‌اند. به هنگام امضای یک قرارداد بین المللی دیگر نمی‌توان واقعیت را با شعار پوشاند. در یک قرارداد و یا توافق بین المللی، به شرط اینکه مخفی نباشد، معلوم می‌شود چه...

درس‌هايی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

درس‌هایی که تفاهم‌نامه لوزان نگرفت

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آيا آنها که می‌گويند ديپلماسی زبان مصلحت است، مرادشان از مصلحت همين مصلحت است؟ آيا مردم ايران از صدها ميليارد دلار هزينه‌های انجام شده درباره پروژه هسته‌ای کردن کشور و يا به قول خودشان پيوستن به باشگاه هسته‌ای جهان، کمترين اطلاعی دارند؟