بایگانی برچسب: s

عماد عامری: مرغ سحر ناله سرکن

عماد عامری: مرغ سحر ناله سرکن

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

مرغ سحر ناله سرکن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار این قـفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پـر بسته ز کنج قـفس درآ