بایگانی برچسب: s

بیانیه بنی صدر در حمایت از کمپین جلوگیری از اعدام کودکان

بیانیه بنی صدر در حمایت از کمپین جلوگیری از اعدام کودکان

۷ بهمن ۱۳۹۲

رفتاری که در ایران، هم در خانواده و هم در بیرون از آن، توسط دولت و دیگر بنیادهای جامعه بعمل می آید، گویای غفلت از حقوق انسان بنی صدر!و نقش اول دادن به قدرت (= زور) است. بدین‌خاطر است که کودکان خودانگیخته، یعنی مستقل و...