بایگانی برچسب: s

صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم

صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

چه باید کرد؟ مراجعه به «ابرقدرت» واقعی، یعنی افکار عمومی در ایران، در منطقه، و در دنیا با این روش، فشار به: افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج کشور، برای هرچه زنده‌تر و هرچه فراگیرتر کردن جنبش خودجوش، و افزایش کمی و کیفی اعتراضات، و تظاهرات، و اعتصابات. افکار عمومی کارمندان و پرسنل لشکری و کشوری: کارمندان لشکری (در عین رعایت نکات امنیتی برای خود و همکاران خود و خانواده‌ها):  سرپیچی، و عدم همکاری، و کم‌کاری در بگیر و ببند و سرکوب.  تهیه اطلاعات مستند از فرماندهان  در سلسله مراتب آمران، و  ارسال آن‌ها به معتمدان خود در خارج، و یا لااقل نگهداری آن‌ها برای بعد از سقوط فیزیکی ژیم و کمیته حقیقت‌یاب و ترمیم،  - کارمندان کشوری (در عین رعایت نکات امنیتی برای خود و همکاران خود و خانواده‌ها): سرپیچی، و عدم همکاری، و کم‌کاری در سیاست‌های فاجعه‌آمیز دولت، اعتصابات، کند کردن و متوقف کردن چرخ‌دنده‌های حرکتی رژیم.  تهیه اطلاعات مستند از مهرههای اصلی وضعیت فاجعه‌بار امروزی، در سلسله مراتب آمران، و  ارسال آن‌ها به معتمدان خود در خارج، و یا لااقل نگهداری آن‌ها برای بعد از سقوط فیزیکی ژیم و کمیته حقیقت‌یاب و ترمیم، 

بیانیه بنی صدر در حمایت از کمپین جلوگیری از اعدام کودکان

بیانیه بنی صدر در حمایت از کمپین جلوگیری از اعدام کودکان

۷ بهمن ۱۳۹۲

رفتاری که در ایران، هم در خانواده و هم در بیرون از آن، توسط دولت و دیگر بنیادهای جامعه بعمل می آید، گویای غفلت از حقوق انسان بنی صدر!و نقش اول دادن به قدرت (= زور) است. بدین‌خاطر است که کودکان خودانگیخته، یعنی مستقل و...