سخنان بهزاد نبوی در ۲۶ خرداد ۶۰ و هشدارهای بنی‌صدر در باره سرنوشت ایران در استبداد ولایت فقیه

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

behzadnabaviRajaiKhomeiniآقای مهندس بهزاد نبوی، از رهبران مجاهدین اسلامی از عوامل فعال کودتای خرداد ۶۰ بوده است. آقای بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ درباره ادامه جنگ بمردم پیام دادند که استبداد جنگ را طولانی خواهد کرد و مانند گروگانگیری در شکست به پایان خواهد رساند و متاسفانه عیناً همینطور شد و آقای نبوی آنزمان از پیام آقای بنی صدر بعنوان تضعیف نظام و از بین بردن روحیه مبارزان یاد کرد و بهمراه دیگر کودتاگران به خدمت استبداد درآمد. اکنون تاریخ قضاوت خود را کرده است. 

اما در باره تظاهرات ۱۵ خرداد ۶۰ که خمینی و جزب جمهوری اسلامی قصد داشتند مردم را برای مقابله با رئیس جمهور به خیابانها بکشانند و شکست خوردند، او می گوید که «سیصد هزار نفر بودند و برای ما همین بس که نیروه های مخالف سیصد هزار نفر را قبول دارند». اما روزنامه اطلاعات آن زمان تیتر از حضور میلیونها نفر را گذاشته بود و ۳۰۰۰۰۰ نفر در زمانی که هنوز چهره خمینی مانند امروز روشن نشده بوذ، بسیار کم بود. و در واقع شکست خمینی و حزب جمهوری اسلامی بود. 

و البته کودتا بدون و سرکوب ممکن نیست، و آقای نبوی ناگزیر بود مردم را تهدید به برخورد نیروی های انتظامی کند که در واقع سپاه پاسداران و حزب الله بودند. 

کیهان ۲۶ خرداد ۱۳۶۰- مهندس بهزاد نبوی سخنگوی در مصاحبه مطبوعاتی: در صورت لزوم، قوای انتظامی قاطعانه با درگیریهای خیابانی برخورد می کند 

مهندس بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرائی و سخنگوی صبح دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی نقطه نظرهای خود را پیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کرد و گفت مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدر دست به فعالیت زده اند تا به مردم نشان دهند که جو متشنج است و دولت قادر به کنترل اوضاع نیست، در این درگیری ها مردم همیشه در صحنه حاضر بوده و تمام توطئه ها را خنثی کردند و خواهند کرد و تا این زمان دستگاه های انتظامی ما نیاز به دخالت احساس نکرده اند اما اگر لازم باشد قوای انتظامی قاطعانه با این مساله برخورد خواهند کرد. 

مهندس نبوی در آغاز مصاحبه در مورد قرارداد با شرکت تالبوت گفت که یکی از پیشنهادات رسیده این است که ما کارخانه مزبور را خریداری کنیم. این پیشنهاد دو اشکال دارد، یکی اینکه چنین کارخانه ای با ده ها سال کار، فرسوده شده است و خرید آن به صلاح مملکت نیست. وانگهی کشورهای صنعتی به آن سادگی ها حاضر نیستند کارخانه های مادر را به ما بفروشند. در هر حال این پیشنهاد به وزیر به وزیر صنایع و معادن داده شد و نتیجه بعدآ به اطلاع همگان خواهد رسید.  

وقایع اخیر و دولت 

سخنگوی افزود: مسأله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است. همانطوری که میدانید در اوائل هفته گذشته، چند روزنامه توسط دادستان دادگاه مرکز توقیف گردید و بدنبال آن، درگیری ها در جامعه بروز کرد.

گروه هائی که بیشتر فعالیت می کنند، گروه هائی چون جبهه ملی و حزب رنجبران، مجاهدین خلق و جناح های بختیار و سلطنت طلب می باشند که حیات و بقای خود را در خطر می بینند و اخیرآ در تبریز گروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی کرد که فقط در حد شایعه موفق شده. عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنها پیوسته اند در این برهه از زمان بخوبی روشن است. 

نبوی سپس گفت: سازمان دهنده این توطئه ها سازمان مجاهدین خلق که به لحاظ تشکل نسبی که دارند می توانند این برنامه ها را به طور دراز مدت سازماندهی کنند. آنها نیروهای خود را در تهران را بسیج می کنند و پشت نقاب آقای بنی صدر فعالیت خود را شروع می کنند تا چیزی که مطلوب آنان است بوجود آید. تا به مردم نشان دهند که جو متشنج است و دولت قادر برای کنترل نیست. در این درگیری ها، مردم همیشه در صحنه حاضر بوده و تمام توطئه ها را خنثی کردند و خواهند کرد و تا این زمان دستگاه های انتظامی ما نیاز به دخالت را احساس نکرده اند که دقیقآ این یکی از ویژگی های ماست و گروه ها سعی دارند تا قوای انتظامی را با مردم درگیر کنند. 

وی افزود: اگر لازم باشد قوای انتظامی قاطعانه با این مساله برخورد خواهند کرد و مردم این اجازه را خواهند داد.  

اقدامات رئیس جمهوری 

نبوی سپس گفت: علاوه بر تمام مطالبی که گفته شد، عملکرد آقای بنی صدر غیر منطقی و از شان یک رئیس جمهوری بدور بوده است. ایشان پس از توقیف روزنامه اسلامی در همدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنند و چیزهائی را که در کارنامه خود می نوشتند بر زبان می آورند و بطور رسمی مطرح می کنند. 

وی اظهار داشت: اگر این مطالب از سوی یک رهبری مطرح می شد، طبیعی بود اما چنین مسئله ای در شان رئیس جمهوری نیست. ایشان مردم را به استقامت و مقاومت دعوت کرده اند، در حالیکه معلوم نیست مقاومت در مقابل چه چیز و چه کس و مقاومت برای چه. استقامت در قبال نهادهای قانونی و یا استقامت در قبال فرامین امام. ایشان متاسفانه در صحبت خود اعلام کرده اند که در ۱۵ خرداد قصد داشتند مردم را برای مقابله با رئیس جمهور به خیابانها بکشند اما کسی نیامد. و این جای بسیار تعجب است زیرا هر کسی که این حرکت عظیم مردم را دیده بود، متوجه شدند که چقدر بودند. حتی گروه های مخالف ادعا کردند سیصد هزار نفر بودند و برای ما همین بس که نیروه های مخالف سیصد هزار نفر را قبول دارند. 

وی گفت: سخنان آقای بنی صدر انسان را بیاد سخن های آقای ازهاری می اندازد. 

در این مرحله بود که امام تصمیم گرفتند ایشان را از فرماندهی کل قوا برکنار کنند که ایشان در این زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند و حتی پس از برکناری که به تهران آمدند، از سوی دفتر ایشان مردم تحریک می شدند که خوشبختانه با حضور مردم در صحنه، این توطئه ها خنثی شد و ایشان پس از عکس العمل مردم در قبال این صحنه از رئیس شهربانی در خواست حفاظت از منزل خود را کردند.  

پیام رئیس جمهور 

آقای نبوی با قرائت قسمت هائی از اطلاعیه ۲۲ خرداد ماه رئیس جمهور پیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان ما در جبهه بود، گفت: در تمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوا را برعهده داشتند، کوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان ما را تضعیف کند، کسی بر زبان نیاورد، اما ایشان بعد از برکناری، این مطالب را مطرح کردند که جنگ تحمیلی در صورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای و عراق می انجامد و در خاورمیانه زمینه اجرای برنامه امریکا فراهم خواهد شد و مانند جریان گروگانگیری، مسئله طولانی خواهد شد. ایشان عملاً تسلیم را به مردم الغا می کنند و به مردم می گویند روز شما سیاه می شود و مملکت شکست می خورد و بالاخره ارتش ما به این مرحله خواهد رسید. 

وی گفت: آقای بنی صدر دقیقآ مثل مجاهدین خلق عمل می کنند. 

df56g4df444f

برای دیدن تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

آقای بنی صدر تمام خوبی ها را به خود نسبت می دهند و تمام نارسائی ها و مشکلات حتی در مدت موقت به دوش حزب حاکم انداختند و معلوم نیست که این حزب هنوز حاکم است یا نه. رئیس جمهوری در قسمت دیگری از این نامه خطاب به مردم گفته اند به شما مردم می گویم، شما به توانائی خود باور کنید و تسلیم جوسازان و چماقداران نشوید، استقامت کنید زیرا که راه های استقامت یافته اید. ایشان مردم را رسماً به قیام علیه دولت و کل نظام دعوت کردند. 

سخنگوی دولت سپس در مورد وضع زلزله زدگان گلبافت کرمان گفت که کمک های بسیاری از جانب مردم رسیده بطوریکه در حال حاضر جز به چادر و پتو نیاز نیست. 

وی همچنین گفت که کمک های کشورهای دیگر را در صورتیکه آلوده به غرض های سیاسی نباشد، خواهیم پذیرفت. 

وی سپس در مورد بمباران مرکز اتمی عراق گفت، همانطور که وزارت امور خارجه اعلان کرد، ما این عمل را توطئه ای برعلیه جمهوری اسلامی و از جانب امریکا و صهیونیسم میدانیم. 

سخنگوی دولت همچنین در مورد شایعه اعزام نیروهای پاسدار به افغانستان گفت که دولت تا کنون هیچ نیروئی به خاک افغانستان اعزام نکرده، زیرا ملت مسلمان افغان احتیاجی به نیروی خارجی ندارد. 

کیهان ۲۶ خرداد ۱۳۶۰-   

پیام بنی صدر که بهزاد نبوی در باره آن صحبت می کند: 

پیام رئیس جمهورى به مردم مسلمان و شریف در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۶۰ 

بسمه تعالى

مردم مسلمان ایران: 

شما با راى قاطع خود مرا به ریاست جمهورى انتخاب کردید. اینک از خود بپرسید اگر اینجانب با توقعات قدرت گرایان هم آهنگى مى‏کردم، آیا در وضعى که مرا قرار داده‏ اند، قرار مى‏گرفتم؟ اگر زبان شما نمیشدم و اعتراض نمیکردم، اگر وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمیکردم، اگر هر چه واقع میشد را قانونى میشمردم، اگر… با من اینطور رفتار میکردند؟

به دین خود و راى و اعتماد شما خیانت نکردم و تا جائیکه توانستم کوشیدم. بسیارى از جریانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدایم را در قیل و قال‏هاى جوسازان گم کردند و اینک نیز مثل جدم حسین ابن على (ع) آنچه از خطرها که مى‏بینم براى شما پیش بینى میکنم:

از سه شعار اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هیچ محتوایى بجاى نخواهند گذارد [۱].

۱- استقلال اقتصادى با بودجه ای که تهیه کرده‏ اند و با نفتى که صادر مى‏کنند و با قراردادهایى که امضاء میکنند از بین میرود و چون امنیت نیست وضع شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بیکارى روزگار شما را سیاه خواهد کرد.

۲- استقلال سیاسى بدون استقلال اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و جنگ خارجى از دست خواهد رفت.

۳- از آزادى چیز چندانى باقى نمانده است. فقدان امنیت تا بدانجاست که لیره ۲۰۰ تومانى دو سال و نیم پیش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‏ ها تعطیل و زبانها بسته شده ‏اند و آینده از اینهم بدتر خواهد شد. گروهی که مقامات را به تصرف در آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شدن در افکار عمومى، روز بروز بیشتر به وسائل اختناق آور پناه خواهد برد و خود قربانى همین جریان خواهد شد.

۴- روزى محکومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنایتها که به نام تو نمیکنند. امروز و فردا بیشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه ‏ها که بنام تو نمیکنند. چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت که بنام این دین تا یک قرن کسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق کند.

۵- اینجانب هیچ گناهى بجز اینکه خواسته‏ ام استقلال و آزادى و اسلام بعنوان تضمین کننده استقلال و آزادى و زمینه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا در آیند نداشته و ندارم. از اسلام نان نخورده‏ ام اما عمر را در خدمت بآن گذرانده ‏ام. بشما مردم گفتم کودتاى خزنده اجرا میکنند و مراحل آنرا هم یکایک شرح کردم و تا اینجا نیز بهمان ترتیب انجام داده ‏اند و مرحله آخر آن که سلب عنوان ریاست جمهورى و گرفتن جان اینجانب است را نیز دست اندر کارند تا انجام دهند. اگر چنین کردند علاوه برآنچه که در بالا پیش بینى کردم امور زیر نیز واقع خواهند شد:

 • الف- برخوردهاى پایدار در کشور بر برخوردهاى مسلحانه کنونى اضافه خواهند شد و خود بر مشکلات بالا خواهند افزود. مردم ما کر و کور نیستند و وضیعت روزمره خود را مى‏بینند و مى‏بینند که دو سال و نیم حزب حاکم روز به روز وضعیت کشور را بدتر ساخته است و امنیت از بین رفته است. اقتصاد فلج شده است. جنگ داخلى و خارجى بطور مستمر ادامه دارد و اینک خطر گسترش آن نیز است.
   
 • ب- جنگ تحمیلى در صورت طولانى شدن به فرسودگى کامل نیروهاى و عراق می انجامد و در خاورمیانه زمینه اجراى برنامه آمریکا فراهم میگردد و همانطوریکه در جریان گروگانگیرى ملاحظه کردید ناچار به شرایط ننگینى تن خواهند داد. همانطور که بیمى بخود راه ندادند روزى گفتند تا گروگانها در دست ماست، گلوگاه امپریالیزم آمریکا در دست ماست. و وقتى تسلیم شدند، گفتند گروگانها جنس بنجل بودند و آمریکا نمیخواست، ناچار شدیم از سر بازشان کنیم. خواهند آمد و خواهند گفت چاره نداشتیم جز اینکه به شرایط تسلیم بشویم، مردم بدانید.

چهار وزیر خارجه آمدند و و پیشنهاد کردند که قواى عراق بداخل خاک عراق عقب نشینى کنند و مقدارى هم از مرز فاصله بگیرند و از هر دو طرف حریمى غیر نظامى بوجود بیاید و بعد موارد اختلاف از طریق سیاسى حل گردند. ما از آنها خواستیم نقشه بیاورند و روى نقشه پیشنهاد خود را براى ما روشن بگردانند. قرار بود ۱۸ خرداد بیایند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند. از ابتداى جنگ باین سوى، امروز وضعیت نظامى ما بهترین وضعیت است. عقیده اینجانب این بود که اگر ما را بحال خود بگذارند، با چند پیروزى چشمگیر، ما نه تنها پیروزى نظامى بدست میاوریم بلکه نقشه ‏هاى آمریکا را در همه منطقه برهم میریزیم و میتوانیم عصر سوم را در تاریخ آغاز کنیم. ضربه از خارج را تحمل کردیم، ارتش مهاجم را متوقف ساختیم و شروع به اضملال آن نمودیم. از پشت سر کردند آنچه که کردند و شما از آن اطلاع دارید. وضع جنگ تا این لحظه اینطور است، هستیم و ببینیم که این وضع چطور تحول خواهد کرد. اگر این خطرها که برشمردم، براى شما مردم ملموس هستند و در دل خود احساس میکنید که راست میگویم و با شما صادقانه حرف میزنم اگر امتحان خود را داده‏ ام که مقام و موقعیت مرا نفریفته و براى وفادارى به دین و براى شما مردم همه چیز حاضر شده ‏ام، اگر بر شما معلوم است که فرق است میان حرف و عمل وقتى انسان سوار اسب سرکش قدرت نشده و وقتیکه سوار میشود و اگر میدانید که امتحان واقعى وقتى است که انسان اسباب سوار شدن بر مرکب خودکامه را داشته باشد و سوار نشود، باور کنید که خطرها که برشمردم همه خطرها نیستند و خطرها هم جدى هستند. باور کنید برای این که این خطرها پیش نیایند خود را در هر خطرى افکنده ‏ام، باور کنید که یک لحظه از فکر این خطر بیرون نرفته ‏ام. به هیچ کس خائن نبوده‏ ام و خواسته ‏ام محیط امن و آزاد اجتماعى بوجود آید و کشور سریع رشد کند.

بگمان اینجانب راه چاره آسانست، به شما مردم همواره سخنم این بوده است:

روزى که به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشیان صحبت کردم به آنها گفتم شما بخود باور کنید و میتوانید دشمن را متوقف کنید و بشکنید. آنها از این جانب پذیرفتند، عمل کردند و موفق شدند. حالا هم به شما مردم میگویم شما به توانائى خود باور کنید. تسلیم جوسازان و چماق داران نشوید. استقامت کنید. راههاى استقامت را شما خود در گذشته یافته‏اید و اینبار نیز میتوانید بیابید.

و اما به کسانى که شتابزده میخواهند کار را یکسره کنند، بارها گفته‏ ام و حالا هم مى‏گویم:

برنامه کارتان حذف اختیارات رئیس جمهور است. گفتید این حرف دروغ است و معلوم شد که دروغگوى سال که بود.

برنامه کارتان حذف ریاست جمهورى است، گفتید بد گمانى و خیال است، تا اینجا آمده ‏اید. بیائید هماهنگى بوجود آوریم و با اجراى واقعى قانون، کشور را از مهلکه بیرون ببریم. قانون را وسیله اجراى نیات خود کردید و اجراى واقعى آنرا تا این حد مشکل ساختید. براى پرهیز از خطرها، براى آنکه مردم کشور نگران تر از آنچه هستند نشوند، بیائید.

 • الف- آزادی های مصرح در قانون اساسى را محترم شمرید و آزادى بیان و قلم را تامین کنید و مطمئن باشید مردم ما عاقل و رشید هستند و با مقاله ‏ها و حرف هاى تحریک‏ آمیز تحریک نمیشوند.
   
 • ب- قانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذارید و هر جا را که خلاف انجام شده است معین کنیم و باز گردیم و قانون را اجراء کنید.
   
 • ج- دستگاه قضائى را همانطور که اسلام مى‏گوید و بى طرف کنیم و اعتماد و امنیت واقعى را پدید آوریم و بجاى پرداختن به حذف همه و همه و اعمال زور در برخورد بهرمشکل، برنامه ‏اى براى حل مشکلات کشور به اجرا بگذاریم و از راه بحث آزاد واقعى، مانع از آن گردیم که برخورد اندیشه‏ ها به برخورد چماق ها و اسلحه‏ ها بدل گردد.

خواهر و برادر،

با کمال صداقت وضعى را که میبینم براى شما شرح دادم. بشما میگویم اگر امروز که هنوز وقت باقى است نایستادید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجى پیوند قطعى پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و…

امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غیر رسمى محل زندگى و کار رئیس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اینها مستثنى هستند. مى‏توانند هر تظاهرى را بکنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند کرد؟

خدا را به گواهى مى‏گیرم که به وظیفه خود عمل کردم و آنچه را باید به اطلاع شما مى‏رساندم، بر شما مردم است که نگران سرنوشت اسلامى و کشور خود باشید و استقامت کنید. 

رئیس جمهور
ابوالحسن بنى صدر
۲۲ خرداد ۱۳۶۰

 


[۱]- فهرست آنچه قرار بود استبداد ملاتاریا انجام دهد را بنى صدر در کتاب خیانت به امید کاملتر آورده است. و ملاتاریا همه خیانت ها، ها و فسادها را مرتکب شد. ↑

 • این پیام در مجلس، در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰، توسط آقاى احمد غضنفر پور خوانده شد. آقاى خمینى از قرائت آن، آنطور که آقاى هاشمى رفسنجانى در کتاب «عبور ار بحران» آورده است، انتقاد کرده بود. یعنى چرا جلوگیرى نکرده ‏اید! و
 • منبع: کتاب نامه ها آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران- انتشارات اسلامی- ص ۲۴۵
 • باز نشر از سایت انقلاب اسلامی در هجرت
لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.