بایگانی دسته: برخی اسناد مربوط به گروگانگیری

Bush-41’s October Surprise Denials

Bush-41’s October Surprise Denials

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

“Deny everything,” British traitor Kim Philby said, explaining how the powerful can bluff past their crimes, a truism known to George H.W. Bush when he denied charges of his own ...

دیدار در مادرید میان کیسی، رئیس ستاد تبلیغات ریگان و بوش با فرستاده خمینی

دیدار در مادرید میان کیسی، رئیس ستاد تبلیغات ریگان و بوش با فرستاده خمینی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

گروگانگیری دامن ایران را رها نمی‌کند: رأی دیوان عالی امریکا به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت از دارائی مردم ایران به خانواده‌های کشته شدگان امریکائی بر اثر حمله انتحاری به تفنگداران دریائی امریکا مستقر در بیروت...