گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران – ۲۰۱۵

۷ اسفند ۱۳۹۴

anual-report2015

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۶-۲۰۱۵) را بدین وسیله منتشر می‌کند.

گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۶-۲۰۱۵) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۲۴۳۴ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط ۱۹۸ نهاد خبری یا مدافعان حقوق بشر در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد استفاده این گزارش ۳۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۴۲٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۲۰٪ بوده است.

در گزارش ۴۰ صفحـه‌ای پیش رو بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز گزارشـگری وضعیت حقـوق بشـر در ایران با کاهش ۸ درصدی سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.

هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط ایران و نیز ممانعت از گردش اطلاعات بدیهی ست گزارش پیش روی علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید

 

map

 

 

 

همانطور که در نقشه تراکم گزارشات مشاهده کردید، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال۱۳۹۰) استان تهران ۱۲۴۲۵۰۰۰ و سایر نقاط کشور ۶۲۷۲۴۶۶۹ شهروند ایرانی را در خود دارد.

02

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۴۱ درصد در تهران و ۵۹ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

03

 

 

 

جدول زیر در بردارنده اسامی استان‌هایی است که گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران (۲۰۱۵) را تشکیل داده اند و همین طور میزان گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است، بدیهی است عدم ذکر نام یک استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است

04

*سراسری: در جدول فوق گزارشاتی را در بر دارد که به استان خاصی تعلق ندارد و مربوط به کل کشور است.

 

در ذیل نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استان ها و حجم گزارشات ارسالی را مشاهده می کنید

05

 

بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته بجاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکساله داشته باشیم.

06

 

 

 حقوق قومی-نژادی

 

در رسته حقوق قومی-نژادی در طی سال ۲۰۱۵ تعداد ۶۵ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۰۷ شهروند مستند شده است.

همچنین برای ۴ نفر نیز ۹ ماه حبس تعزیری صادر شده است. در کل از ۶۵ گزارش در این حوزه ۴۳ مورد شاخص نقض حقوق بشر برای ۳۵۰ نفر به ثبت رسیده است.

07

در حــــــوزه اقلیت های قومی بازداشت شهروندان دست کم ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد با ۲۵ درصد کاهش همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد افزایش را شاهد هستیم، بیشترین مورد نقض حقوق در این حوزه در ماههای فوریه و سپتامبر روی داده و بیشترین نزول گزارشگری نیز در ماه می گزارش شده است. برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

08

 

اقلیت های دینی و مذهبی

 

در رسته آزادی مذاهب و ادیان، در طی یک سال گذشته ۱۱۳ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۶۳ شهروند بازداشت شدند،۳ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ۳۱ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۴۸ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۳۵ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴ مورد محرومیت از تحصیل نیز گزارش شده است.

۳۱ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۱۰۷۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

از مجموع ۱۱۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۱۱۲ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۳۳۱ نفر به ثبت رسیده است.

091011

در رسته آزادی های دینی و مذهبی، بهائیان با داشتن سهم ۴۷٪ گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت ۳۰٪ ، دروایش ۱۰٪ . و مسیحیان نیز با ۹٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر موارد” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در دسته بندی پیروان یک خاص قرار نمی گیرد. سایر گروههای مذهبی به دلیل کم مقدار بودن سهم گزارشگری در دیده بانی گروههای مدنی ذکر نام نگردیده اند.

12

در حــوزه اقلیت های دینی و مذهبی بازداشت شهروندان ۶۵٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۷۴٪ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه، نقض حق آزادی مذاهب بر اساس تعداد نقض موردی نسبت به سال قبل ۵۷٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه و بیشترین نزول در می گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در رسته حقوق اقلیت های دینی و مذهبی به نمودار زیر بنگرید.

 

13

 اندیشه و بیان

 

در رسته اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۵ تعداد ۴۳۹ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۲۶ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی برای سایت ها گزارش شده است، ۲۷ مورد توقیف نشریه، ۶ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۳۷۹ نفر دستگیر شده، ۸ مورد ضرب و شتم، ۷ مورد تهدید و ارعاب، ۵۱ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۵ در این حوزه، ۱۵۳ نفر از سوی مراجع قضایی به ۷۳۵۹ ماه حبس تعزیری، ۷۸ ماه حبس تعلیقی، ۳میلیارد .و ۳۷۲ ملیون ریـال جریمه نقدی، ۶۵۳ ضربه شلاق و ۳۵ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

هم چنین ۵ مرتبه جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. از مجموع ۴۳۹ گزارش استخراج شده در این حوزه ۴۰۳ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای ۱۰۸۴۳ نفر به ثبت رسیده است.

لطفا به نمودارهای مربوط به این حوزه در ادامه بنگرید.

141516

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۷۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد شهروندان با ۴۱ درصد افزایش همراه شده است.

در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر، این رسته نسبت به سال قبل ۱۶۰ درصد افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در نوامبر و بیشترین نزول در جون گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید

17

 

 اصناف

در حقوق سندیکایی، اتحادیه و اصناف در سال ۲۰۱۵ تعداد ۴۳ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۱۲ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱ مورد محاکمه فعالین حقوق صنفی، ۵۲ مورد پلمپ اماکن و ۲ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، گزارش شده است.

۴۳ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل ۳۵ مورد نقض حقوق بشر برای۶۰۹۴ نفر محسوب می شود.

18

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۱۲۰۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با کاهش ۳۰۰ درصدی همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۶۵۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در مارچ و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

19

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۵ ، ۱۰ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۲ مورد بازداشت دانشجو، ۱ مورد ضرب و شتم، ۴ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۳ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم. در این رسته در سال ۲۰۱۵ مجموماً از ۱۰ گزارش گردآوری شده ۸ مورد نقض حقوق تحصیلی و اکادمیک برای ۱۲ نفر به ثبت رسیده است.

20

در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان بر اساس تعداد بی تفاوت نسبت به سال قبل از آن بوده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۱۰۰٪ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۰٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

21

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۴ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۶۱۶ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۷۹۷ نفر می باشد که از این تعداد ۴۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند که از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۴۱۹ نفر از ایشان مرد و ۱ تن زن بوده اند.

بر اساس این گزارش ۶۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۱٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام به عنف، ۱٪ به اتهام نامعلوم، ۱٪ درصد به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند.

مجموماً از ۳۲۱ گزارش گردآوری شده ۳۴۲ مورد نقض حقوق برای ۱۴۷۱ شهروند به ثبت رسیده است.

 2223

در نمودار زیر صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به مواد مخدر با ۶۹٪ در صدر و قتل با ۲۱٪ در رده بعدی قرار دارد.

24

 

در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان البرز با سه پرجمعیت و مهم کشور با ۲۸٪ در صدر و استان فارس و استان هرمزگان هر کدام با ۱۰٪ در رده دوم و سیستان و بلوچستان با ۹٪ در رده سوم قرار دارند.

در نمــــــودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس زندان قزل حصار و رجایی شهر در صدر قرار دارند.

25

 

بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

27

کمتر از ۱ درصد از اعدام شدگان زن بوده اند، ۵۳٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۴۷٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام تقریبا ۵۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است.

28

همین طور در زیر می توانید به اطلاعات فراوانی اعدام در ملاء عام در استان های کشور بنگرید بر اساس این آمار استان فارس همچون سال قبل با ۳۱٪ اعدام ها در صدر قرار دارد.

29

 

در این نمودار که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر ۵۴٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

30

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۴ دستکم ۴۰٪ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با افزایش ۲۱۵٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۳٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است و اعدام نیز ۵۰٪ کاهش را نشان می دهد.

در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جون و بیشترین نزول در اکتبر گزارش شده است.

برای مشاهده نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

31

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۷۵ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است در این بین ممانعت از نشر ۱۰ اثر فرهنگی گزارش شده است.

هم چنین ۶۲ نفر از شرکت در سخنرانی منع شدند ، ۱۱ مکان تاریخی تخریب شده و ۴ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند. در کل در این رسته از ۷۵ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۶۶ مورد نقض حقوق برای دست کم ۱۰۵ نفر استخراج شده است.

32

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان صد در صد کاهش نسبت به سال قبل از آن داشته است، هم چنین هیچ احکام حبسی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۹٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در دسامبر و بیشترین نزول در می گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

33

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۳۶ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۸ تن دستگیر شدند، ۵۶۴ کارگـر از کـار اخــراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۸۵ ماه از کارگران نیز مستند شده است.

در طی سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۲۲ کارگر از کار بیکار شده اند، ۲۱۱۱ تن در سوانح کاری کشته شده اند، ۲۴مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ۱۰۰۱ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۷۷۰ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۱۸ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع ۱۹ فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به۶۵۵ ماه حبس تعزیری و۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه۲۳۶ گزارش بوده است که ۲۲۲۴ مورد نقض حقوق برای ۱۶۹۲۱ نفر به ثبت رسیده است.

34

در حـوزه کارگری بازداشت شهروندان ۹۵٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۲۶٪ همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۹۰٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در اکتبر و بیشترین نزول در جولای گزارش شده است. برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

35

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۵ میلادی از مجموع ۶۱ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً ۱۰ مورد کودک آزاری، ۳ مورد فروش و قـاچاق کودک، ۲ مورد و آزار جنسی به کودک،۰ مورد سـوء تغذیه کودکان، ۲۶ مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۱ مورد بوده است که طی آن ۵۳ مورد نقض حقوق بشر برآورد شده است.

36

در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل با عدم ثبت گزارشی ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۹٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در نوامبر با و بیشترین نزول در ماههای اگوست و آوریل گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

37

زنان

در رسته حقوق زنان در سال۲۰۱۵ میلادی ۹۹ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۳ مورد بازداشت زنان و ۱۵ نفر بـــــه دلیل نوع پوشش، بازداشت و یا مورد تذکر قرار گرفتند، دست کم ۱۰ مورد اسیدپاشی، ۰ مورد قتل ناموسی، ۱۰ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۹۹ گزارش بوده است که شامل ۲۹ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۴۰ تن بوده است.

38

در حـــوزه زنان بازداشـــت فعالین ۷۶٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۱۰۰٪ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۲٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جولای و فوریه و بیشترین نزول در می و آوریل گزارش شده است.

برای مشاهده نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

39

زندانیان

در حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۵ ، جمعا ۶۶۶ مورد، ۲ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۱۷۰ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۲۸۵ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۱۱۳ مورد اقدام به غذای زندانیان، ۳۶۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۴۰ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۶ مورد مرگ بر اثر بیماری، ۳ مورد عدم دسترسی به وکیل،۲۰۷۰ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه حقوق متهمین نیز ۸۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا بازداشـت شــدگان، ۱۸۱ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۶ مورد شکنجه بازداشت شدگان، ۲ مورد تهدید بازداشت شده، ۱۱ مورد نگهداری غیرقانونی بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۶۶ مورد است که شامل ۶۳۸ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۳۲۴۹ نفر بوده است.

40

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در سپتامبر و بیشترین نزول در آوریل گزارش شده است. برای مشاهده نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

42

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۹۰۹۵ ماه حبـــس تعزیری و ۷۸ ماه حبس تعلیقی نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف فاقد صدور حکم بود، حوزه اقلیت های قومی ۹ ماه، اقلیت های مذهبی ۱۰۷۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ماه حبس تعلیقی، اندیشه و بیان ۷۳۵۹ ماه تعزیری و ۷۸ ماه تعلیقی، کارگری ۶۵۵ ماه تعزیری را به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.

43

در بررسی جزئی آمار، دستگاه قضایی برای ۲۰۷ تن از شهروندان بیش از ۱۵۲۹ سال محکومیت حبس تعزیری و تعلیقی صادر نموده است.

هم چنین این شهروندان به ۲ میلیارد و ۳۸۱ ملیون و نهصد هزار ریـال جریمه نقدی و۱۰۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

در طی سال ۲۰۱۵ محکومیت فعالین و شهروندان کاهشی ۲۲٪ داشته است. در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۵ بیشترین صعود در این حوزه در جون و بیشترین نزول در می گزارش شده است.

44

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۸۸۴ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند. از این تعداد ۵۶۱ بازداشت های جمعی بوده است

بازداشتهای صورت گرفته در حوزه اصناف ۱۲ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۰۷ مورد، اقلیت مذهبی ۱۶۳ مورد، اندیشه و بیان ۳۷۹ مورد، دانشجویان ۲ مورد، زنان ۱۳ مورد و کارگران ۸ مورد را شامل می شوند.

45

در طی سال ۲۰۱۵ بصورت کلی بازداشت فعالین و شهروندان ۱۸۴٪ کاهش داشته است، بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی ۱۶۰٪ و در حوزه صنفی ۱۱۰۰٪ افزایش داشته است اما در حوزه های اقلیت های مذهبی ۱۹۲٪ ، کارگری ۲۱۱۲٪ و حوزه اندیشه و بیان ۳۵۲٪ کاهش را شاهد بوده ایم، میزان بازداشت دانشجویان نیز نسبت به سال قبل بدون تغییر گزارش شده است.

در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۴ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در نوامبر گزارش شده است.

46

ضمیمه ۱- لیست اسامی بازداشت شدگان سال ۲۰۱۵

افراد ذیل شهروندان عمدتا ایرانی هستند که به دلایل سیاسی یا امنیتی در محدوده سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در سراسر ایران بازداشت شده اند، این لیست بازداشتهای اصطلاحا “غیر فله ای” را شامل میشود که هویت بازداشت شدگان توسط ارگان های خبری یا نهادهای مدافع حقوق بشراحراز شده بود. بدیهی است بسیاری از این افراد در زمان انتشار این گزارش یا محکوم شده باشند.

۱.    سامان ابراهیم پور – محل بازداشت: سردشت – تاریخ بازداشت: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۲.    حسین ابراهیمی – محل بازداشت: بوکان  – تاریخ بازداشت: ۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۳.    وحید ابوالقاسمی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۴.    مسعود احمدی  – محل بازداشت: کوار – تاریخ بازداشت: ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۵.    زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲ آذر ماه ۱۳۹۴
۶.    سینا  ارشادی – محل بازداشت: مشکین شهر  – تاریخ بازداشت: ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴
۷.    عثمان اسماعیلى – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۸.    نوید اقدسی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۹.    اسلام علی اکبرلو – محل بازداشت: خوی – تاریخ بازداشت: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳
۱۰.    مریم  امیری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۱.    مولوی امین الله  – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۲.    امین  انواری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
۱۳.    مجید آذرپی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۴
۱۴.    حمید آرایش – محل بازداشت: شهرستان کوار – تاریخ بازداشت: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۵.    حامد آله ویردی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۶.    محمد بلوچ – محل بازداشت: کلاله – تاریخ بازداشت: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
۱۷.    ابوبکر  بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۸.    محمود لنگرودی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۹.    مهدی بهلولی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۰.    عباس پوراظهری – محل بازداشت: تبریز – تاریخ بازداشت: ۱۸ تیرماه ۱۳۹۴
۲۱.    علی پیروز – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۴ مرداد ماه ۱۳۹۴
۲۲.    بهرام تاجیک – محل بازداشت: ورامین – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۳.    میثم  جولانی – محل بازداشت: اردبیل  – تاریخ بازداشت: ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۴.    علی رضا  چنگیزی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۵.    کاظم دهقان – محل بازداشت: شهرستان کوار  – تاریخ بازداشت: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۶.    خسرو دهقانی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۷.    فروغ رزمجویی – محل بازداشت: شیراز – تاریخ بازداشت: ۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
۲۸.    جعفر رستمی راد – محل بازداشت: آستارا  – تاریخ بازداشت: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴
۲۹.    ذبیح الله رئوفی – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۴
۳۰.    مختار زارعی – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۳۱.    شهاب زرین – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۳۲.    ابراهیم زرین – محل بازداشت: کلاله – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۳۳.    قادر زمانی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۴.    فواد  زندی – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
۳۵.    آرام زندی – محل بازداشت: سنندج  – تاریخ بازداشت: ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴
۳۶.    احمد سبهان حزباوى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۳۷.    زری قاسمی – محل بازداشت: ورامین – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۸.    علیرضا شریعت پناهی  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴
۳۹.    حاتم  صمدی – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳
۴۰.    فاطمه ضیایی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴
۴۱.    علیرضا  عامری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
۴۲.    مژگان  عباس باشی – محل بازداشت: کرمانشاه  – تاریخ بازداشت: ۶ آبان ماه ۱۳۹۴
۴۳.    مولوی عبدالحکیم – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۴۴.    مولوی عبدالرحیم  – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۴۵.    علی عبدی – محل بازداشت: سردشت – تاریخ بازداشت: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۴۶.    مهدی عبدیان – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۴۷.    جعفر عظیم زاده – محل بازداشت: ساوه – تاریخ بازداشت: ۳ خردادماه ۱۳۹۴
۴۸.    مولوی علیرضا اشتراک  – محل بازداشت: کلاله – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۴۹.    موسی علیزاده  – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۳
۵۰.    صهبا فرنوش – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۵۱.    یاسین قادری – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۵۲.    یاسین  قره پور – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۵۳.    شکرالله  قهرمانی – محل بازداشت: تبریز – تاریخ بازداشت: ۴ تیرماه ۱۳۹۴
۵۴.    صدیق کاکه ممی – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۵۵.    علی  کرمی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۳
۵۶.    خالد کریج – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۵۷.    شهناز  کریم بیگی  – محل بازداشت: احمدآباد – تاریخ بازداشت: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۵۸.    محمدرضا کریمی – محل بازداشت: بندر لنگه – تاریخ بازداشت: ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۴
۵۹.    اسماعیل گرامی مقدم – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴
۶۰.    جمعه  گرگیج – محل بازداشت: گلستان – تاریخ بازداشت: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
۶۱.    هواز لطفی – محل بازداشت: تنکابن – تاریخ بازداشت: ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
۶۲.    صالح مالا عباسی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۶۳.    فاطمه مثنی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۶۴.    مصطفی  محمدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۶۵.    مهتاب محمدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۶۶.    سها مرتضایی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۹ دیماه ۱۳۹۳
۶۷.    ابوبکر ملازیی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۶۸.    خسرو منصوریان  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳
۶۹.    کیوان مهرگان – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۴ شهریور ماه ۱۳۹۴
۷۰.    سید علی اکبر موسوی – محل بازداشت: پاکدشت – تاریخ بازداشت: ۸ شهریور ماه ۱۳۹۴
۷۱.    مرتضی نعمت اللهی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴
۷۲.    داود نعمتی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲ آذر ماه ۱۳۹۴
۷۳.    ابراهیم نوری – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۷۴.    محمد نوریزاد – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲ آذر ماه ۱۳۹۴ (مرتبه دوم: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳- احمدآباد)
۷۵.    علی اکبر نیکبخت  – محل بازداشت: گلپایگان – تاریخ بازداشت: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۴
۷۶.    افسانه  هجرتی – محل بازداشت: گناباد – تاریخ بازداشت: ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۷۷.    سعید  یاری پور – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۷۸.    نعمت الله یوسفی – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۴
۷۹.    زبیر . – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۸۰.    حاج اقبال . – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۸۱.    قاسم ابیات – محل بازداشت: هواز – تاریخ بازداشت: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
۸۲.    جعفر احمدی – محل بازداشت: کوار – تاریخ بازداشت: ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۸۳.    ادهم اربابی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۸۴.    ساناز اسحاقی – محل بازداشت: مشهد – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۸۵.    محمد افرا  – محل بازداشت: ایرانشهر – تاریخ بازداشت: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۴
۸۶.    هادی اقبالی  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۴
۸۷.    نوید اقدسی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۷ آذر ماه ۱۳۹۴
۸۸.    شایان اکبرپور – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴
۸۹.    احسان اکبری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۳ دیماه ۱۳۹۳
۹۰.    احسان الله آموزگار – محل بازداشت: کرمان – تاریخ بازداشت: ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴
۹۱.    مولوی امان الله بلوچی – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۹۲.    محمود امین – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۹۳.    محراب اهری – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۹۴.    امین ایهاوند – محل بازداشت: کرمانشاه  – تاریخ بازداشت: ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴
۹۵.    فریده ایوبى  – محل بازداشت: همدان  – تاریخ بازداشت: ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۹۶.    . آخوندی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۹۷.    یگانه آگاهی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۹۸.    زانیار باغیان – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
۹۹.    مرتضی باقرپور – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۰۰.    ناصر باقری – محل بازداشت: یزد – تاریخ بازداشت: ۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۰۱.    نگار باقری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۰۲.    قائز باقری  – محل بازداشت: یزد – تاریخ بازداشت: ۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۰۳.    باسم بترانى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۰۴.    کورش بخشنده  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۰۵.    جلیل بدوی  – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۰۶.    مقصود بصیرپور – محل بازداشت: ملکان – تاریخ بازداشت: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۰۷.    حمیدرضا بقایی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴
۱۰۸.    مولوی امان الله بلوچی – محل بازداشت: سرباز – تاریخ بازداشت: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۰۹.    بشیر بلیده‌ای – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۰.    فرهاد بلیده‌ای – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۱.    شهداد بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۲.    عبدالستار بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۳.    داود بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۴.    امیر بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۵.    صدیق بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۶.    زبیر بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۷.    نوید بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۸.    امید بهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۱۹.    وسیم بهرامزهی  – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۲۰.    نیکا پاکزادان – محل بازداشت: مشهد – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۲۱.    حسین پرنده – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۲۲.    مرتضی پروین – محل بازداشت: اردبیل – تاریخ بازداشت: ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۲۳.    سعید پورحیدر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۵ دیماه ۱۳۹۳
۱۲۴.    نعیمه تقوی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۲۵.    ناصر توقیری – محل بازداشت: همدان  – تاریخ بازداشت: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۴
۱۲۶.    متین جانمیان – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۲۷.    حمید جلیلوند  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴
۱۲۸.    حسین جندقیان – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴
۱۲۹.    فرهاد جهان بیگی – محل بازداشت: کرمانشاه – تاریخ بازداشت: ۶ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۳۰.    علیرضا جهانشاهی – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۳۱.    آفرین چیت‌زاد – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۳۲.    فائق چیره – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۴
۱۳۳.    محمدرضا حاج رستم بگلو – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۳۴.    امین حاجیلو – محل بازداشت: خوی – تاریخ بازداشت: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳
۱۳۵.    نگار حائری  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۳۶.    میثم حجتی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۷ دیماه ۱۳۹۴
۱۳۷.    سامان حریرى  – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۳۸.    نیما حسنی  – محل بازداشت: ارومیه  – تاریخ بازداشت: ۴ مهرماه ۱۳۹۴
۱۳۹.    منصور حسین‌زاده – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۴۰.    ساسان حقیری – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۵ خردادماه ۱۳۹۴
۱۴۱.    یاور حقیقت – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۴۲.    آرش حلاج  – محل بازداشت: کرمان – تاریخ بازداشت: ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴
۱۴۳.    مصطفى حیدرى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۴۴.    آراز خاصه‌نژاد – محل بازداشت: خوی – تاریخ بازداشت: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳
۱۴۵.    مجید خاکدان – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۴۶.    مهران خاندل – محل بازداشت: همدان  – تاریخ بازداشت: ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۴۷.    مصطفى خدیر – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۴۸.    میلاد خراسانی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۴۹.    مسلم خسرجى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۵۰.    فرید خضیری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
۱۵۱.    صمد خطیبى – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۵۲.    واحد خلوصی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۵۳.    زهرا خندان – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۹ دیماه ۱۳۹۳
۱۵۴.    رضا خندان – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۷ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۵۵.    کریم خونیقی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۵۶.    فرزانه دانشگری – محل بازداشت: مشهد – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۵۷.    هایده درخشانی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۵۸.    محسن دریانوش – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۵۹.    محمدعلی دهقان – محل بازداشت: شهرستان کوار – تاریخ بازداشت: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۶۰.    یوسف دهقانی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۶۱.    امین دهقانی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۶۲.    مسلم دهقانی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۶۳.    اکبر دهقانی  – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۶۴.    مولوی امین الله دهمرده – محل بازداشت: زابل – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۶۵.    احمد دهناد – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۶۶.    شهاب دهواری – محل بازداشت: زابل – تاریخ بازداشت: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
۱۶۷.    مهدی دیهمی – محل بازداشت: میاندوآب – تاریخ بازداشت: ۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۶۸.    آیدین ذاکری – محل بازداشت: مشگین شهر – تاریخ بازداشت: ۲ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۶۹.    نغمه ذبیحیان – محل بازداشت: مشهد – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۷۰.    پروانه رحمانی – محل بازداشت: سنندج – تاریخ بازداشت: ۲ دیماه ۱۳۹۴
۱۷۱.    حمید رحمتی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۷۲.    ماجد رحیم – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۱۷۳.    حسین رخشانی‌کیا – محل بازداشت: تبریز – تاریخ بازداشت: ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴
۱۷۴.    نادر رسولی – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۷۵.    مرتضی رسولیان – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴
۱۷۶.    شاپور رشنو  – محل بازداشت: اندیمشک – تاریخ بازداشت: ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۷۷.    یوسفعلی رضایی – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۷۸.    داوود رضوى – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۱۷۹.    رسول رضوی – محل بازداشت: تبریز – تاریخ بازداشت: ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴
۱۸۰.    حسین رفیعی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ خردادماه ۱۳۹۴
۱۸۱.    علی رنجبر – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۸۲.    عرشیا روحانی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۸۳.    احمد رونقی ملکی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ تیرماه ۱۳۹۴
۱۸۴.    احمد ریگی – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۸۵.    عابد فرزند – محل بازداشت: نیکشهر – تاریخ بازداشت: ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۸۶.    نزار زاکا – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۸۷.    علی زرگان – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
۱۸۸.    فواد زندی – محل بازداشت: سنندج  – تاریخ بازداشت: ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴
۱۸۹.    عظیمه سپهری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۱۹۰.    نسرین ستوده – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۷ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۹۱.    عیسی سحرخیز – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۹۲.    سعید سلطانی – محل بازداشت: جلفا – تاریخ بازداشت: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۹۳.    رضا سلطانی آذر – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۱۹۴.    سوسن سلیمانی  – محل بازداشت: بوکان – تاریخ بازداشت: ۹ دیماه ۱۳۹۴
۱۹۵.    امجد سلیمانی  – محل بازداشت: بوکان – تاریخ بازداشت: ۹ دیماه ۱۳۹۴
۱۹۶.    کاوه سلیمی – محل بازداشت: بوکان – تاریخ بازداشت: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۱۹۷.    محمود سوارى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۱۹۸.    سعید سویدی – محل بازداشت: شهروند  – تاریخ بازداشت: ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۱۹۹.    حامد سیاحی – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۰۰.    جواد سیاحی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
۲۰۱.    مالک شاخى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۰۲.    هایده شادنیا – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۴
۲۰۳.    محمد قاسمی – محل بازداشت: ورامین  – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۰۴.    ناصر شاهوزهی – محل بازداشت: زر آباد کنارک – تاریخ بازداشت: ۹ مهرماه ۱۳۹۴
۲۰۵.    مهدی سادات شجاعی – محل بازداشت: شیراز – تاریخ بازداشت: ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۰۶.    علی شریعنی  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۰۷.    علی شکوری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۰۸.    رئوف شهبازى – محل بازداشت: همدان – تاریخ بازداشت: ۸ خردادماه ۱۳۹۴
۲۰۹.    اردشیر شهنواز – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۸ تیرماه ۱۳۹۴
۲۱۰.    حسن شیخ آقایی – محل بازداشت: مهاباد  – تاریخ بازداشت: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴
۲۱۱.    عباس صادقپور  – محل بازداشت: گچساران – تاریخ بازداشت: ۱۰ تیرماه ۱۳۹۴
۲۱۲.    فرید صادقی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۱۳.    نظام صادقی  – محل بازداشت: سنندج  – تاریخ بازداشت: ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۱۴.    جلال صالح پور – محل بازداشت: تبریز  – تاریخ بازداشت: ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۱۵.    محمود صالحى – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۱۶.    سامان صفرزائی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۱۷.    جبار صیفی – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۱۸.    جلیل عباسی – محل بازداشت:  قم – تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۱۹.    ناصر عبدالحسین‌زاده – محل بازداشت: مشگین شهر  – تاریخ بازداشت: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۲۰.    حافظ عبدالرحیم کوهی – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۲۱.    مولوی عبدالشکور  – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان  – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۲۲.    سروه عبدی – محل بازداشت: سردشت – تاریخ بازداشت: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۲۳.    حاتم عبیات – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۲۴.    امیر هوشنگ عراقی – محل بازداشت: گناباد – تاریخ بازداشت: ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۲۵.    احمد عسگرى – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۳ دیماه ۱۳۹۳
۲۲۶.    بهارین عسگریه  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۲۷.    سالم عطشانى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۲۸.    وحید عظیم پور – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۲۹.    محمود عظیمی – محل بازداشت: تهران  – تاریخ بازداشت: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴
۲۳۰.    آرزو عهدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۳۱.    نعیمه عهدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۳۲.    ثریا عهدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۳۳.    محمد غریبه – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۳۴.    ابراهیم غلامى – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۳۵.    نغمه فارابی – محل بازداشت: نجف آباد – تاریخ بازداشت: ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۳۶.    ریاض فارس – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۳۷.    علی فائض پور – محل بازداشت: تبریز  – تاریخ بازداشت: ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴
۲۳۸.    پیمان فتاحی – محل بازداشت: کرج – تاریخ بازداشت: ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴
۲۳۹.    فریما فرزندى – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۴۰.    علیرضا فرشی یئکانلی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۴۱.    آتنا فرقدانی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۰ دیماه ۱۳۹۳
۲۴۲.    مهناز فرهاد – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۴۳.    ضیاالله قادری  – محل بازداشت: تنکابن – تاریخ بازداشت: ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۴۴.    ناصرالدین قاضی‌زاده – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۴۵.    ماموستا ابراهیم قدیری‌فر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۲۴۶.    فرخنده کارگر – محل بازداشت: شیراز – تاریخ بازداشت: ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۴۷.    سجاد کاظمی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۴۸.    ذبیح الله کرد‌پور – محل بازداشت: شهرستان کوار – تاریخ بازداشت: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۴۹.    روزبه کرمجانی – محل بازداشت: رباط کریم – تاریخ بازداشت: ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۵۰.    مسلم کریچ – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۲۵۱.    حسین کریم آقایی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۵۲.    صادق کریم پور – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۵۳.    ماموستا سید طه کریمی – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۵۴.    محمد کریمی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۴
۲۵۵.    مجید کعبی – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۵۶.    فرج کمیجانی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲ دیماه ۱۳۹۴
۲۵۷.    مرتضی کنگرلو – محل بازداشت: کوار – تاریخ بازداشت: ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۵۸.    حافظ عبدالرحیم کوهی – محل بازداشت: سرباز – تاریخ بازداشت: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۵۹.    علیرضا کیمیایی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۶۰.    سروش گرشاسبی – محل بازداشت: تنکابن – تاریخ بازداشت: ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۶۱.    مولوی جمعه گرگیج – محل بازداشت: کلاله – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۶۲.    عبدالرحیم گرگیج – محل بازداشت: کلاله  – تاریخ بازداشت: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
۲۶۳.    عبدالحکیم گرگیج – محل بازداشت: کلاله – تاریخ بازداشت: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
۲۶۴.    یغما گلرویی  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۶۵.    عامر گهرامزهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۲۶۶.    سئویندیک لطفی – محل بازداشت: تبریز – تاریخ بازداشت: ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴
۲۶۷.    ادریس لیده‌ای – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۲۶۸.    احسان مازندرانی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۶۹.    مونا محرابی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۷۰.    ماموستا محمد برائی  – محل بازداشت: ارومیه – تاریخ بازداشت: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴
۲۷۱.    مولوی محمد بلوچ – محل بازداشت: سیستان و بلوچستان – تاریخ بازداشت: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۷۲.    کاوان محمدپور  – محل بازداشت: سردشت – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۷۳.    نرگس محمدى  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۷۴.    ایرج علی محمدی – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۷۵.    ابراهیم مددى – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۷۶.    مجید علی مددی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۷۷.    احمد مرمضى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۷۸.    هادى مروانى – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۴
۲۷۹.    هاشم مزرعه – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۱۶ خردادماه ۱۳۹۴
۲۸۰.    عبد على مزرعه – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۱۶ خردادماه ۱۳۹۴
۲۸۱.    ندا مستقیمی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۸۲.    فتانه مشتاق – محل بازداشت: همدان  – تاریخ بازداشت: ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۸۳.    هلیا مشتاق – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۸۴.    حسین معمر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۸۵.    آرزو مقدم سپهر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۸۶.    رضا مکری – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۲۸۷.    ابوبکر ملازهی – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۲۸۸.    محمد ملکی – محل بازداشت: احمدآباد – تاریخ بازداشت: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۸۹.    نوا منجذب – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۹۰.    لاله مهدی‌نژاد – محل بازداشت: ورامین – تاریخ بازداشت: ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۹۱.    شهین مهین فر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۷ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۹۲.    شهاب موسوی – محل بازداشت: اهواز – تاریخ بازداشت: ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۲۹۳.    محمود موسوی فر – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴
۲۹۴.    بهمن مولودی – محل بازداشت: بوکان – تاریخ بازداشت: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۹۵.    عبدالحمید میربلوچ زهی – محل بازداشت: ایرانشهر – تاریخ بازداشت: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۴
۲۹۶.    سیمین میرزایی – محل بازداشت: ورامین – تاریخ بازداشت: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴
۲۹۷.    منصور نادری – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۲۹۸.    کامیل نجاتی – محل بازداشت: مهاباد – تاریخ بازداشت: ۲۶ دیماه ۱۳۹۳
۲۹۹.    علی نجاتی  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۴
۳۰۰.    داوود نصیری – محل بازداشت: کوار – تاریخ بازداشت: ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۳
۳۰۱.    محمدرضا نکونام – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۳۰۲.    محمدمهدی نکونام – محل بازداشت: قم – تاریخ بازداشت: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴
۳۰۳.    سیامک نمازی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۸ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۰۴.    شفیع الله نوری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱ مرداد ماه ۱۳۹۴
۳۰۵.    محمد مظفری – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
۳۰۶.    عاطفه نوید  – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۳
۳۰۷.    پروین نیک آیین – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۰۸.    محمدرضا نیک نژاد – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴
۳۰۹.    نوید همت  – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۱۰.    مسیب وطن خواه – محل بازداشت: روستای نصیر آباد شهر سرباز – تاریخ بازداشت: ۱۴ دیماه ۱۳۹۳
۳۱۱.    علی وطن خواه – محل بازداشت: اهر – تاریخ بازداشت: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
۳۱۲.    رحیم یزدی – محل بازداشت: تهران – تاریخ بازداشت: ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳
۳۱۳.    حسین یزدی – محل بازداشت: اصفهان – تاریخ بازداشت: ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۴


 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.