روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی. گفتگوی بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی دروغهایی که توسط جویندگان قدرت با بکار بردن تزویر حق‌طلبی و حقوقمندی و دموکراسی  برای رسیدن به قدرت مورد استفاده قرار میگیرند.  جلسه اول گفتگوی(۱) آقای ابوالحسن #بنیصدر و علی #صدارت دوم مهر ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ دوشنبه  ابوالحسن بنیصدر: کسی را که از حق و حقوق سخن می‌گوید اما … ادامه خواندن روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی. گفتگوی بنیصدر و صدارت