علی صدارت : رفراندم درباره سلطنت‌طلبی و سلطنت‌طلبان و سایر زورمداران در هامبورگ انجام شد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی صدارت : رفراندم درباره سلطنتطلبی و سلطنتطلبان و سایر زورمداران در هامبورگ انجام شد

علی صدارت : رفراندم درباره سلطنتطلبی و سلطنتطلبان و سایر زورپرستان در هامبورگ انجام شد

امروز یازدهم ماه می ۲۰۱۹ برابر با شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر هامبورگ آلمان، ساختار قانون اساسی بر اساس پنج دسته حقوق، با چهار شاخهٌ دولتی (مجریه و قضاییه و مقننه و نیز شاخه چهارم یعنی شاخه رسانههای همگانی) پیشنهاد شد. نظام پیشنهادی در این قانون اساسی، نظامی جمهوری، برای میهنمان،  جمهوری   است. 

این جلسه و پیشنهادات ارائه شده در آن، از جمله تلاشهایی بوده است که خط استقلال و آزادی و وندی، برای هر چه فراگیرتر شدن مشارکتهای مردمی در جنبش خوجوش فعال، برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری با افراد جامعه، در میان گذاشته است، چرا که باور بر این است که خود ما مردم باید برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر برای خودمان کاری بکنیم.

  https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/  

جلسه، از جمله، به اهتمام آقای حسین جوادزاده، در صفحه فیس بوک رادیو عصر جدید، به طور زنده در تمام دنیا، از جمله پخش شد. پخش زنده و بدون ویراستاری این برنامه، بسیار جالب و آموزنده، و نیز بسیار عبرتانگیز بود.  حسن دیگر آن، شناسانده شدن افراد و گروههای واقعا ضدایرانی، به مردم بود که در قالب «آپوزیسیون» در واقع به ادامه حیات این رژیم کمک میکنند. افراد و گروههای واقعا پشت به ملت و روی به قدت دارند. افراد و گروههایی که بسیار واضح بود که فقط به خاطر برهم زدن جلسه به آنجا رفته بودند و جمعا تعدادشان از شمار انگشتان دست بیشتر نمیشد. پرسیدنی است که چقدر آن شرکت کننده فحاش و خشن، از انسانیت خالی است که امشب لابد به خود افتخار میکند کهمن آنم که جلسه دگراندیشان را برهم زدم…! و این بدان معناست که باور این نوع افراد این است که اگر آقایان لاجوردی و خلخالی در رژیم ولایت فقیه تحمل دگراندیشان را نداشته باشند بد است، ولی اگر من تحمل دگراندیشان را نداشته باشم خوب است!!! اگر «آخوندها» به حقوق دیگران تجاوز کنند، بد است ولی اگر «سلطنتطلبها»  و یا «‘رهبران  ملت  کورد» و یا سایر افراد و گروههای زورپرست و معتاد به قدرت همان کار را بکنند خوب است!!! آیا اگر افرادی به جلسه این خانمها و آقایان بروند و همین اعمال غیراخلاقی را در بر هم زدن جلسات آنها انجام دهند، کار خوبی است و یا بد؟ 

در جواب فحاشی و توهین و افترا و دروغزنی، آقای بنیصدر با سعه صدر تذکر دادند که «….اینجا در هامبورگ اینها اینجور هستند، اگر قدرت را بدست بگیرند چطور خواهند بود….» و این جمله، دقیقا پژواکی بود از نظر ایرانیان که همه نوع ولایتمداران و خشونتگستران و قدرتپرستان را تجربه کردهاند و آنها را در هر لباسی، شناختهاند و نفی میکنند. 

این جواب و سایر عکسالعملهای شرکت کنندگان در جلسه، بخصوص آقای گلزار که نظامت جلسه را به خوبی اداره میکردند، با کف زدنها و اعتراضات حاضرین در جلسه، بازهم نشان داد که وابستگان به قدرتهای خارجی و سلطنتطلبان، چقدر منفور و منزوی هستند و اگر زور و فشار دستگاههای تبلیغاتی قدرتها پیشتیبانشان نباشد، چقدر بیمایه و خوار هستند که اینگونه بیمحابا و بیادب، در جمعی که از ماهها قبل برنامهاش اعلام شده است حاضر میشوند تا با ایجاد مزاحمت و تشنج، به حقوق اولیه دیگران تجاوز کنند و مانع از برقراری یک جلسه متمدنانه برای ارائهٌ یک پیشنهاد بشوند. رفتار این گروه، دقیقا یادآور رفتار شعبان بیمخها و رمضان یخیها و غلام هفتکچلونها بود که در خیانت به مردم در کودتای ۲۸ مرداد، همصدای آقای محمدرضای پهلوی شدند و اینها امروز، همصدای آقای رضا پهلوی هستند. این حداقل درایت سیاسی را در آقای رضا پهلوی بعید میدانم که از این افراد، تبری بجوید. 

 برخورد حاضران در جلسه، و کامنتهای شبکهبندیهای اجتماعی، نظر ایرانیان را نسبت به گروهها و افراد زورپرست به وضوح اعلام نمود. قبل از امروز هم، این رفراندم مکرر برقرار شده بود و همین نتایج را ثابت کرده بود. در تظاهرات چند ماه قبل این گروه در پاریس، انگشتشماری حاضر شدند. در تظاهراتی در یکی از کشورهای اروپا، به نقل از هموطن برگزار کننده در محل، این گروه در جمع ایرانیان مخالف رژیم و مخالف سلطنت، حاضر میشوند و با برنامهریزی قبلی، چند نفر عکسهای آقای پهلوی را بیرون میکشند و ناگهان دوربینهای تلوزیونهای معلومالحال هم شروع به فیلمبرداری میکنند که به بیننده تلوزیون باورانده شود که تمام این جمعیت، همگی برای طرفداری از آقای پهلوی جمع شدهاند. 

بیاد دارم که چند سال پیش، در جلسه سخنرانی دانشگاه هامبورگ، یکی دو نفری قبل از شروع سخنرانیمان در محل درب ورودی به کسانی که قصد ورود به دانشگاه و شنیدن سخنرانی را داشتند، میگفتند که سخنرانی لغو شده است و با ابراز پوزش از اینکه لغو جلسه قبلا اعلام نشده بود،  آنها را از محل رد میکردند!

حملات سیستماتیک و برنامهریزی شده این افراد در شبکههای اجتماعی از هم اکنون شروع شده و حاکی از حال و روز، و روح و روان این خانمها و آقایان است. 

قدرتها هیچ زمان، تاب تحمل آزادی و استقلال و ایرانیان را نداشتهاند. شاهد این مدعا را در تاریخ معاصر میبینیم که چگونه کودتای امریکایی/انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (با اعترافات متعدد مقامات بالای خود این کشورها، و با انکار دائمی سلطنتطلبان!!!) و نیز چگونه کودتای خرداد ۱۳۶۰، سرنوشت و منطقه و دنیا را دیگرگون کرد و چگونه وطن ما امروز، در خطر جنگ و خشونتهای بد و بدتر است و چگونه حیات ملی ما در خطر است و چگونه با هر یک روز بیشتری که این رژیم بر اریکه قدرت بوده است، خطر «سوریهای» شدن ایران، بیشتر شده و میشود و خواهد شد. 

  https://alisedarat.com/1397/03/06/3518/  

از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰ و تا به امروز، سلطنتطلبها، خصومت و دشمنی را با کسانی که مبتکر و پیشنهاد کننده اصول بیستگانهای که بیان واقعی انقلاب بود و ایرانی را به حرکت درآوردند، آغاز کردند. 

  https://alisedarat.com/1396/11/17/3788/  

 انقلابی که گل را بر گلوله پیروز کرد و متفکرین جهان را متحیر کرد و در افکار عمومی دنیا اثر گذاشت. 

  https://alisedarat.com/1397/11/18/4159/  

سلطنتطلبها میدانستند (و میدانند) که دشمن واقعی آنها  «آخوندها»  و یا  «مجاهدین»  و یا  «کومونیستها»  نیستند، بلکه آنهایی خطر اصلی برای زورمداران هستند که، به قول شعارهای مردم ایران، پشت به قدرت و روی به ملت دارند. از سلطنتطلبها چند نفری در جلسه امروز حضور داشتند و برای برهم زدن جلسه، از هر تلاشی فروگذار نکردند. 

  https://alisedarat.com/1396/11/24/3806/  

و نیز «‘رهبران’  ’ملت‘  کورد» خود خوب می‌دانند که در میان هم‌وطنان کورد ایرانی، اقلیتی بیش نیستند. این روشهای تخریبی و خشونت‌امیز خود را از وقتی که خود را در انتخابات شورای شهر سنندج، در اقلیت دیدند، شروع کردند و تا بحال ادامه داده‌اند.

https://alisedarat.com/1391/01/26/57/

بعضی از اسناد و مطالب در مورد مسائل کوردستان

از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا به امروز، خط استقلال و آزادی، توسط رژیم ولایت مطلقه، در سانسور مطلق قرار گرفته است و بیشتر ترورهای شخصیت، متوجه این خط و ربط بوده است. روز و ساعت و دقیقه آغاز سانسورهای اعمال شده توسط رژیم ولایت فقیه در تاریخ ثبت شده است و آن زمانی بود که آقای هاشمی رفسنجانی، بعد از اعلام رای «عدم کفایت ریاست جمهوری» به وضوح از بلندگوی مقام ریاست گفت: «….از این لحظه، آقای بنیصدر، از قاموس سیاسی جموری اسلامی حذف شد و از این به بعد شعارها به علیه امریکا برگردد!……» از آن زمان، آقای بنیصدر و سایر باورمندان به حقوق و استقلال و آزادی، ممنوعآلقلم و ممنوعالتصویر، و ممنوعالصوت و ممنوعالنام، و….. شدند. 

 https://alisedarat.com/category/asnad-kodeta-1360/ 

دشمن اصلی رژیم «جمهوری» «اسلامی» هم در واقع همین گروه ایستادگان بر و حقوق هستند، و نه مجاهدان و یا سلطنتطلبان. عجیب نیست که شعارهای بزرگنمایی شده «….روحت شاد» در امنیتیترین شهرهای اجازه سرداده شدن پیدا کردند.  

بعد از مخالفت آقای بنیصدر با پیوستن گروه رجوی به صدام در جنگ برعلیه وطن، سانسورها و ترور شخصیت و تخریبها توسط این گروه شروع و تا بحال ادامه دارد.

  https://alisedarat.com/1395/03/08/3243/  

  https://alisedarat.com/1394/03/24/2575/  

بعضی مقامات احزاب کورد که به قدرت خارجی وابسته هستند، با همه گروههای فوق همدست و همصدا شدهاند و دروغهایی را که خود رهبران آزاده هموطنان کرد تکذیب کردهاند را مرتب تکرار میکنند و سندهای متعددی را هم که دال بر دروغ بودن آن ادعاها هست را نادیده میگیرند و اصلا از آنها اسمی هم نمیاورند. یکی دو نفر از این گروه هم در جلسه امروز برای برهم زدن جلسه حضور داشتند. 

 https://alisedarat.com/1391/01/26/57/ 

از زمانی که خبر تدوین قانون اساسی پیشنهادی توسط ایستادگان بر خط و ربط استقلال و آزادی، و باورمندان به وندی اعلام شد، آب در لانه مورچهها افتاده است! و زورپرستان و خشونتگستران و وابستگان به قدرت (هم  قدرتهای داخلی و هم  قدرتهای خارجی)، به تشنج اضطراب افتادهاند. اخرین پرده این نمایش مفتضح را امروز شاهد بودیم.

پندار هر فردی را با مشاهده و بررسی گفتار و رفتار آن فرد میتوان دریافت. اینکه فردی در حال حاضر چه میگویید و چه میکند، حاکی از بنمایه تفکر و تعقل آن فرد است و بدین ترتیب، میتوان دریافت که آن فرد در آینده چگونه عملکردی خواهد داشت.

ببینیم قانون اساسی پیشنهادی و سند حقوقی دوران و برنامه عمل ایستادگان بر حقوندی که این همه باعث ترس و وحشت رژیم از یک طرف و ترس و وحشت گروهی از «آپوزیسیون» از طرف دیگر شده است واقعا چیست و در جلسه امروز چه گذشت:

آقای دکتر مهران مصطفوی اولین سخنران جلسه بودند وساختار حقوقی دوران را علیرغم تشنجافرینیهای یکی دو نفر حاضر در جلسه، بخوبی مورد بحث قرار دادند. ایشان  سند پیشنهادی ساختار حقوقی دوران را پیشنهاد کردند. ابهامات و نگرانیهای هموطنان در مورد اینکه «اگر اینها بروند، تا موقعی که دولت بعدی روی کار بیاید چه میشود» به خوبی در این سند توضیح داده شده است.  ایشان تاکید کردند که این سند یک پیشنهاد است و از هموطنان خواستند که متن را مطالعه و انتقادات و نظرات خود را ارسال نمایند. 

موضوع صحبت خانم ژاله وفاویژگیهای قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانهبود و در این زمینه ایشان ساختار قانون اساسی پیشنهادی را به خوبی مورد بحث قرار دادند. ایشان از جمله به انواع سانسورها اشاره نمودند. 

آقای ابوالحسن بنیصدر، آخرین سخنران بودند و عنوان سخنانشانمبانی قانون اساسی برپایه حقوق پنجگانه و چرایی برنامه عملبود. سخنرانی آقای بنیصدر هم با خشونت کلامی همان یکی دو شرکت کننده به اختلال و تشنج کشیده شد ولی با تمام این بدرفتاریها و بیاخلاقیهای معدود قلیلی قدرتپرست،  که با اعتراض بقیه حاضرین در جلسه مجبور به سکوت شدند، سخنرانی ادامه پیدا کرد و اطلاعات ذیقیمتی ارائه شد. 

قانون اساسی پیشنهادی

آقای بنیصدر توضیح دادند که قانون اساسی پیشنهادی بر اساس ۱۰ پایه است:

پایه اول حقوق پنجگانه، که شامل: حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق کشور (البته در این قانون اساسی حقوق کشور جمهوری ) به عنوان عضوی از جامعه جهانی، و حقوق طبیعت است. این حقوق جهان شمول هستند. این مجموعه، در واقع اولینمنشور جهانی حقوقاست که به مردم و منطق و جهان پیشنهاد شده است. این مجموعه، به خوبی میتواند مخرج مشترکی برای همکاریهای طرفداران استقلال و آزادی برای ایجاد هستههای حقوقمدار و جبههای برای استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی باشد.

  https://alisedarat.com/1388/07/26/73/  

  https://alisedarat.com/1390/08/09/70/  

  https://alisedarat.com/1390/10/26/62/  

پایه دوم حاکمیت جمهور مردم، تصمیم گیرنده اصلی مردم هستند.  دولت فقط اجرا کننده است. در دموکواسیهای کنونی، شهروندان فقط رای میدهند و نماینده انتخاب میکنند و وقتی نمایندگان انتخاب شدند، آنها هستند که تصمیمها را خودشان میگیرند و نه مردم.

پایه سوم تحولپذیری هم در دولت و هم در نظام اجتماعی است. قوانین اساسی موجود، برای نگهداری نظام اجتماعی موجود هستند. ولی اکثریت نظامهای اجتماعی بر اساس سلسله مراتب است و این نگهداری، بر اساس باور به اصالت قدرت و زور است. به این ترتیب است که راست افراطی در غرب این همه توانسته رونق پیدا کند. ولی هدف این قانون رسیدن به دموکراسی شورایی است، و هم دولت و هم نظام اجتماعی باید تحولپذیر باشد.  

پایه چهارم جامعه مدنی یک رکن دموکراسی و دارای حقوق شناخته شده است

پایه پنجم انسان دارد هر دین و مرامی را انتخاب کند. دولت نه دارد دین و مرام داشته باشد و نه دارد در دین و مرام مردم دخالت کند. 

پایه ششم شاخه چهارم دولت، یعنی شاخه رسانههای همگانی است. رسانههای همگانی که بودجهٌ آنها توسط دولت پرداخت میشود، در این قانون اساسی به عنوان شاخه رسانههای همگانی پیشنهاد شده است به این ترتیب که گردانندگان این شاخه هم مستقیما توسط خود مردم، برای مدتی محدود، انتخاب میشوند و در نتیجه مستقیما به مردم پاسخگو خواهند بود. 

پایه هفتم حقوق جامعه به عنوان عضوی از جامعه جهانی، از حقوق پنجگانه است. این دسته از حقوق، تعیین کننده سیاست خارجی کشور است. 

پایه هشتم رشد انسان و آبادانی طبیعت است. اصول این قانون اساسی،  راهبر شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت در رشد انسان و عمران و آبادی طبیعت و حفظ و حمایت و حراست محیط زیست است. 

پایه نهم وظیفه دستگاه قضایی بر اساس اصول راهنمای قضاوت و برای احقاق حقوق پنجگانه. در رژیم ولایت فقیه و نیز بسیاری نظامهای دیگر، وظیفه شاخه قضائیه، حفظ نظام است، و آنهم با اعمال قدرت و زور و خشونت.  

پایه دهم  خشونتزدایی. در قوانین اساسی موجود، اعمال خشونت در انحصار دولت است. در این قانون اساسی، وظیفه دولت، تنها اعمال خشونت نیست، بلکه خشونتزدایی اصل است. 

برنامه عمل 

برنامه عمل پنجاه ماده دارد و مبانی آن از این قرار هستند: 

مبنای اول حقوق پنجگانه به عنوان مبنای اصلی و پایهای این برنامه عمل.

مبنای دوم تحول و رشد در هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.

مبنای سوم و چهارم رشد هماهنگ در تمام مناطق با شناسایی توانهای بالقوه و بالفعل هر منطقهای، بخصوص منطق محروم. 

 رشد شبکه جهانی ماوراء ملیها، منطقی را بوجود آوردهاند که قسمتهایی حذف شدهاند و برنامههای رشدی هم که به کشور ما تحمیل شده است، منطقی از کشور را در فقر مفرط فرو برده است. 

مبنای  پنجم اقتصاد تولید محور.  اقتصادی که کشور ما را به خاک سیاه نشانده است، اقتصادی مصرفمحور، رانتمحور و پر از فساد است.   

مبنای  ششم فراهم نمودن شرایط برای اینکه دانش و فن در اقتصاد   

در شهرها و روستاها متوسط درآمدها، از متوسط مخارج بالاتر رفت. 

مبنای  هشتم اقتصاد مصرفمحور، اقتصار رانتمحور و فسادمحور هم هست

مبنای  نهم علت قوت گرفتن راست افراطی در غرب این است که رابطهها را قدرت تنظیم میکنند. تعریف جدید باید داد از انسان و از مدرنیته.   

پیشنهادات ارائه شده در جلسهی پربار امروز، میتواند به عنوان نقطه عطفی در تلاش برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری در میهن ما باشد، ولی فقط به شرط اینکه هر ایرانی خود را در سرنوشتی که ایرانیان پیدا میکند مسئول بداند و هرروزه از خود بپرسد که من امروز در برای برپایی وپویایی و پیشبرد مردمسالاری، چه کردهام؟ هر کدام به سهم خود و به نوبه خود.

  https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/   

موافق و مخالف با هریک و یا با تمام کسانی که در ارائه این پیشنهاد به ایرانیان نقشی داشتند به کنار، و صرف نظر از نفرت و عشق به پیشنهاد کنندگان، از هموطنان گرامی خواهشمندیم که به مطالعه و نقد این مطالب پیشنهادی بپردازند و پیشنهادات خود را ارائه دهند. 

به امید آزادی ایران و ایرانیان

علی صدارت

sedaratmd@gmail,com

 https://alisedarat.com 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

One thought on “علی صدارت : رفراندم درباره سلطنت‌طلبی و سلطنت‌طلبان و سایر زورمداران در هامبورگ انجام شد

  1. بازتاب: علی صدارت | صدارت :ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۲)دوستانه، با نگاهی به مقوله قدرت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.