کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار

    کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه بهمراه سند حقوقی دوران گذار     ❊❊❊ دانلود کتاب به شکل پی دی اف: Ghanoon-assassi.pdf ❊ دانلود کتاب به شکل مایکروسافت وورد: Ghanoon-assassi   ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊   سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار  … ادامه خواندن کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار