صدارت -بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال مردم) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌ها

عنوان:  بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال بعضی از ایرانیان) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌های آنها تاریخ تولید: ۲۱تیر۱۳۹۸ برابر با ۱۲جولای۲۰۱۹ جمعه ❊ فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید: ❊ فایل صوتی کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام: https://t.me/sedaratMD/835 https://t.me/sedaratMD  ❊ فایل صوتی در … ادامه خواندن صدارت -بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال مردم) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌ها