گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت -قدرت و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما-لیبرالیسم-مالکیت

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت - و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما-لیبرالیسم-

تاریخ تولید: ۱۸شهریور۱۳۹۸ برابر با ۹سپتامبر۲۰۱۹ دوشنبه

❊یک سینه سخن❊

قدرت و از خود بیگانه شدن اندیشۀ راهنمای لیبرالیسم/ صیرورت از مالکیت شخصی به مالکیت خصوصی، مصاحبۀ علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (١)

   …..سیر تحول لیبرالیسم، ادامه یافت تا که وارونه اندیشهای شد که در آغاز بود. این از خودبیگانه شدن و میان تهی‌‌ گشتن حاصل توجیهگرِ شدن است. نقش توجیهگر را ایفاکردن، کار آن را به انکار حقوق طبیعی و حتی حق حیات تهیدستان میکشاند: باز یادآور میشود که، بلحاظ تاریخی، اندیشه راهنمای مبارزانی بود که در خط مقدم مبارزه با امتیازات فئودالها قرارداشتند. آن اندیشه به فردگرایی و انسان بر کار خویش قائل بود و آن را جهان شمول میدانست. از آن پس، بخاطر فکر راهنمای لیبرال و سرمایهداری «لیبرال» شدن است که تغییر ماهیت میدهد.

رابطه انسان با خود، رابطه مالک با ملک میشود: حقوق، مال تلقی میشوند و متعلق به فرد میگردند: فرد همانگونه که مالک زندگی خویش است، حقوقی نیز در تملک خود دارد: «حقوق نوعاً در تصرف یا تملک افراد و یا متعلق به آنها درک میشود». الا اینکه اینسان از خود بیگانهسازی، تناقض ببار میآورد: حقوق، اقلام دارایی مادی نیستند، ذاتی حیات هستند نمیتوان مالک آن شد. به قول صاحب کتاب، «حقوق،  مفاهیم هستند، چگونه ممکن است مفاهیم را تصاحب کرد». و چون موضوع خصوصی کردن حقوق با حقوق طبیعی نمیخواند، لیبرالها، تحت تأثیر پوزیتیویسم، منکر حقوق طبیعی میشوند.

توجیه فقر: «یکی از پیآمدهای طبیعی آزادی، ایناست که کسانی نیز تهیدست میشوندصنعت و تجارت، پدر و مادرهای حقیقی فقر نیز هستند». ادوین چادویک میگویدهمانطور که کار منشاء ثروت است، فقر نیز منشاء کار است، فقر را ریشهکن کنید، ثروت از میان میرود». بنابراین، به سه دلیل نباید برای ریشهکن کردن فقر اقدام کند: اول اینکه آزادی انتخاب افراد محدود میشود و دوم اینکه نه تنها مسئولیت یافتن کار، بلکه انگیزه آن نیز در فرد از میان میرود و سوم اینکه دخالت بیجا در قوانین بازار، قوانینی است که مانند سایر قوانین طبیعی، حاصل کشفهای علمی هستند. آزادی و مسئولیت فردی و علم، هر سه، حکم میکنند «تهیدستان به حال خود رها شوند». نظریه پرداز لیبرالی که میگفت: «تهیدستان را باید به حال خود رها کرد و تهی‌‌دستی آنها را کار مشیت الهی و حکم علم است»، بورک بود. و او دلیل چهارم (مشیت الهی) را نیز بر دلایل پیشین میافزاید.

بدینسان، در این دوره، صاحب نظران لیبرال، نه تنها تضادی میان آزادی و فقر نمیبینند، بلکه فقر را فرآورده ضرور آزادی میانگارند. و البته، نسبت به تهیدستان تجویز میشود: « نسبت به مستمندان بخشی از تاریخ پنهان و اعلام نشده است»…..

فایل صوتی را در همین‌جا بشنوید:

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Telegram

فایل صوتی کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:

 https://t.me/sedaratMD/866 

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

 https://www.youtube.com/watch?v=YsdQ1Ysn6zo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی  در اینستاگرام:

 https://www.instagram.com/p/B2Nm3yYhyO2/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Twitter

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی در تویتر:

https://twitter.com/sedaratmd/status/1171238543122927616

https://twitter.com/sedaratmd 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و هم‌رسانی در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/2363809453695657?__xts__[0]=68.ARCSNbdt5GN7VVXH1Wcffc6dJbluEg0Y8tRywOij6zsLoYb7q5NIaD01TlVA5qPVz9x59C-cxhcH4veyk3Dg3vsuiSLIHwQJ4YorX3IuBk8r8aj6nGm6o0pAmKPTcztElasqPscAmCrsMvVtGB746NOl-OMYfF6omWWuk3lZ3BcTIS0TKcpdWGTjGk-UfjMKSCf1xhtEQtuiR8VsABDv4Z0JaJhSo9tdaZeOkF8FW8PlxrU1CCkNVinL5brLg92eQsqa6TUOazgDp-hn0XltyreRvhfm58cOBDHusEGb6JOqYzvj84gmcrghvZ-s1j8zebTZQka7azpV7fBLsqerZSGyhw&__tn__=-R 

گفتگوی آقای #بنیصدر و علی #صدارت -قدرت و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما--مالکیت …

Publiée par ‎علی صدارت‎ sur Lundi 9 septembre 2019

https://www.facebook.com/Sedarat57 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت برای هم‌رسانی:

قدرت و از خود بیگانه شدن اندیشۀ راهنمای لیبرالیسم/ صیرورت از مالکیت شخصی به مالکیت خصوصی، مصاحبۀ علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (١)

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/34815-2019-09-10-22-35-12.html?Itemid=0

https://www.enghelabe-eslami.com

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای دسترسی به لینک‌ها در سایر شبکه‌بندی‌های اجتماعی و برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

 https://alisedarat.com/1398/06/19/5125/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هر ایرانی، یک خبرنگار!

(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش را ترسیم میکردند)

اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و ‌زدا جهت آزادی و استقلال می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل  دوستان خود) ما را یاری فرمایید. 

لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.

دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. 

بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در ممکن نمی‌شود. 

برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت،  لازم نیست. 

برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که  آن کار، در ظاهر،  به نظر کوچک بیاید.

مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ 

https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

http://feeds.feedburner.com/alisedarat 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

#صدارت #علی_صدارت #ایران 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.