کتاب صوتی قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه, گوینده آقای جهانگیر گلزار

  قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه( کتاب صوتی)کامل که  به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود گوینده جهانگیر گلزار لینک صوتی https://soundcloud.com/a-banisadr/ghanun-asasi-kamel ****** قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه که  به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود نویسنده : ابوالحسن بنی صدر لینک کتاب قانون اساسی … ادامه خواندن کتاب صوتی قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه, گوینده آقای جهانگیر گلزار