گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – جنبش آبان۱۳۹۸-نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها

  گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – جنبش آبان۱۳۹۸-نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۲۷آبان۱۳۹۸ برابر با ۱۸نوامبر۲۰۱۹ دوشنبه ❊ دفاع از جان و سلامتی خود و دفاع از جان و سلامتی هر هموطن، حق و وظیفه هر فردی است. این یک دفاع است، یک احقاق حق است، … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – جنبش آبان۱۳۹۸-نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها