صدارت -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخوریم. جنبش تحریم خیابانها ۲اسفند۱۳۹۸

۲۴ بهمن ۱۳۹۸

پیام تصویری-ویدیویی را همینجا ببینید: 

-جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در رژیم شکست نخوریم

دعوت به شرکت فعال

در 

جنبش تحریم خیابانها ۲اسفند۱۳۹۸

 

توجه به این مساله بسیار مهم است که در چندین سال اخیر، رژیم توانسته است که در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، مردمی که حتی تا روز قبل مخالف شرکت در «انتخابات» بوده‌اند را به حوزههای رای‌گیری بکشاند. ضروری است که هر کدام از ما،  تدبیرهایی بیاندیشیم و این ترفند رژیم را در موقعیت‌های آینده، خنثی کنیم.

این حقیقت حاکی از آن است که رژیم، در جنگ روانی، در مغزشویی و پروپاگندا، در ایجاد دلهره و ترس و یاس و اضطراب در مردم، در رساندن روانشناسی جامعه به روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده، متاسفانه، موفق بوده است. اسباب دفاع از خود، در جنگ روانی در اختیار همگی مردم موجود است. هر کسی به سهم خود و به نوبه خود و به سلیقه خود، می‌تواند و بلکه باید اسلحهٌ در دست رژیم در این جنگ تحمیلی را بی‌اثر کند، و بدین ترتیب از خود و از هم‌وطنان خود دفاع کند تا بر رژیم در مغزشویی و پروپاگندا در جنگ روانی، هرچه پیروزتر شود.

تا این زمان، اکثریت ایرانیان، به اهمیت تحریم «انتخابات» و ضرر و زیان‌های فراوان و جبران ناشدنی شرکت در «انتخابات» و اجتماعات و راهپیمایی‌های رژیم‌فرموده واقف شده‌اند و دیگر حاضر نیستند که با هر توجیهی، با دست خود به رژیم جنایت و فساد و خیانت، مشروعیت بدهند. 

حتی کسانی که در «انتخابات» و اجتماعات و راهپیمایی‌های قبلی رژیم شرکت کرده بودند، به نقش مستقیم خود در مشروعیت دادن به رژیم ولایت مطلقه، و به نقش غیرمستقیم خود در جنایت‌ها و فسادها و خیانت‌های رژیم، پی برده‌اند و حاضر نیستند باری دیگر، از همان سوراخ گزیده شوند.  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

با جنگ روانی است که رژیم ولایت مطلقه، توانسته است ۴دهه مردم ایران را منفعل و بی‌عمل نگاه دارد که بتواند بر آنها سلطه داشته باشد. تا جایی که بعضی از مردم با پای خود به حوزههای رای‌گیری میروند و با دست خود به این رژیم مشروعیت میدهند، تا باز هم بر سر کار بماند و به تجاوزها به آنها، ادامه دهد!

و نیز با جنگ روانی است که رژیم  ولایت مطلقه، توانسته و می‌تواند افراد یگان ویژه و سایر قوای سرکوب و قوای اطلاعاتی و امنیتی را، به مانند حیوانات وحشی،  به جان هموطنانشان، خواهران و برادرانشان، بیاندازد. 

همه به کمک همدیگر میتوانیم هرگونه سانسوری را از بین ببریم، و برای اینکار وسایل متعددی در اختیار شما و همهٌ ما موجود است.

جنگ واقعی ، جنگ روانی است. 

❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Telegram

فایل کم حجم برای ، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام: 

https://t.me/sedaratMD/961

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی: 

https://www.youtube.com/watch?v=IMyRyYT8raw 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی  در اینستاگرام: 

https://www.instagram.com/p/B8g-GOkpy1H/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و لطفا هم‌رسانی در صفحهٌ  فیس بوک: 

ویدیو (Videos):

https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/613350426117505/

علی #صدارت – -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخوریم. جنبش تحریم خیابانها ۲اسفند۱۳۹۸

علی # – -جنبش تحریم انتخابات فراگیرتر میشود، در ساعات آخر مهلت رای‌گیری، در جنگ روانی رژیم شکست نخوریم. جنبش تحریم خیابانها ۲اسفند۱۳۹۸رژیم توانسته است با جنگ روانی، مردم را در ساعات آخر مهلت نمایش «انتخابات» مردم را به حوزههای رای‌گیری بکشد. بخش عظیمی از مردم ایران که به پای صندوق‌های رای می‌روند، به خاطر اضطراب و ترس از بدتر شدن وضع این انفعال را از خود نشان می‌دهند.رژیم، با انواع تزویرهای رسانه‌ای، حضور مردم در خیابان‌ها و نیز ز رفتن مردم به حوزههای رای‌گیری را، به عنوان شرکت مردم در نمایش «انتخابات» تبلیغ می‌کند.با شرکت در انتصابات ولایت مطلقه،که رژیم آنرا به نمایش«انتخابات» تبدیل می‌کند: مستقیما به این رژیم مشروعیت داده‌اید،و ناخواسته در جنایت و قتل و تجاوز و فساد رژیم،شریک جرم شده‌اید! خامنه‌ای به ترس خود از تحریم انتخابات، اعتراف کرد!با نافرمانی مدنی و ماندن در خانه و تحریم خیابانها۲اسفند۱۳۹۸=ترس رژیم را افزون کنیم! #جنبش_مشروعیتزدایی_از_رژیم#جنبش_تحریم_انتخابات#تحریم_خیابانها۲اسفند۱۳۹۸#دیگر_به_رژیم_مشروعیت_ندهیدظریف: مراسم تشییع شهید سلیمانی یک رفراندوم عمومی بود!❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ Telegramفایل کم حجم برای ایران، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام: https://t.me/sedaratMD/961 -https://t.me/sedaratMD ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ YouTubeفایل در کانال یوتیوب علی ، برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و لطفا هم‌رسانی: https://www.youtube.com/watch?v=IMyRyYT8raw -https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ Instagramآدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و لطفا هم‌رسانی در اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/B8g-GOkpy1H/ -https://www.instagram.com/ali.sedarat/ ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊آدرس لینک مطلب در سایت علی برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و لطفا هم‌رسانی: https://alisedarat.com/1398/11/24/5677/ ❊مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:https://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊هر ایرانی، یک رسانه‌گر!(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، را ترسیم میکردند)اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل دوستان خود) ما را یاری فرمایید. لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود. برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت، لازم نیست. برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که آن کار، در ظاهر، به نظر کوچک بیاید.’مردم‘ باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:http://feeds.feedburner.com/alisedarat ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊#مردمسالاری #دموکراسی #انقلاب #حقوق #حقوق_بشر #حقوق_پنجگانه #حقوند #حقوندی #حقوندان #حقوقمدار #حقوقمند #حقوق_پنج_گانه #استقلال #آزادی #خودانگیختگی ❊ #صدارت #علی_صدارت #ایران ❊ #شهید #شهدا #زندانی #زندان #زندانی_سیاسی #فاجعه_ملی_کشتار_دهه۱۳۶۰ #شکنجه #خشونت #خشونتزدایی #خشونت_زدایی #خشونت‌زدایی #شکنجه #اعدام #شهید #شهدا #زندان #زندانی #زندانی_سیاسی #زندانیان_سیاسی #شعارباشعور #جنبش۱۳۹۷ #قیام۱۳۹۷ #جنبش۲۴آبان۱۳۹۸ #قیام۲۴آبان۱۳۹۸ #جنبش۲۴ابان۱۳۹۸ #بنزین #قیام۲۴ابان۱۳۹۸ #جنبش_آبان۱۳۹۸ #قیام_آبان۱۳۹۸ #جنبش_ابان۱۳۹۸ #قیام_ابان۱۳۹۸ #جنبش_خودجوش #جنبش #جنبش_همگانی #تظاهرات #تحصن #اعتراضات #تظاهرات_سراسری # #براندازی

Publiée par ‎علی صدارت‎ sur Jeudi 13 février 2020

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/videos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/Sedarat57 

  و همچنین در پروفایل فیس بوک: 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2491031357691360?__xts__[0]=68.ARAlv8-9SkudlgzZgRJxxARP-0TqA3ba6X3q4MCNQU4LazVJJZMhgPL4j7OQPGNjpA-ldTFp2fQaQ2Ikb63PNF2GEO9Sy-r1qiQnCEG8n9takKHAT4LPoz7Sic6tp6Colm9h-o6a6bxZNAthkw-9FjNrSsqvLj0JzcXsksXQfxmf0fxLW9bNjPHO6jsCrndEOy5BNyNcVnuoJbq9MZ5Mim6aScXb7hBNsBD_5hAB-VVt6oRhxsmtqjBFA7429Gs-M3YJSfT0jn3aL5dGHQUB9wZsW8lGq-Jea5irRWSwU8NKH3Y1tpc_pRTLTDzHREGQ0CCYm88mAexPYqQZzUNbItZARPOOL5O7739hkQ&__tn__=-R

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی: 

https://alisedarat.com/1398/11/24/5677/

مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:

https://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هر ایرانی، یک رسانه‌گر!

(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش را ترسیم میکردند)

اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل  دوستان خود) ما را یاری فرمایید. 

لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.

دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. 

بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود. 

برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت،  لازم نیست. 

برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که  آن کار، در ظاهر،  به نظر کوچک بیاید.

مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ 

https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

http://feeds.feedburner.com/alisedarat

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *