صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

علی صدارت– رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟ ❊ تاریخ تولید و انتشار: جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۸ می ۲۰۲۰ ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ بحران کووید۱۹، از نوع بحران‌هایی است به ندرت، و هر چند قرن … ادامه خواندن صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟