اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام یا پاسداران خط آمریکاانجام شد؟

اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام یا پاسداران خط آمریکاانجام شد؟ افشاگری عبدالرضا داوری در باره اشغال سفارت آمریکا پس از چهل سال فایل تصویری https://www.youtube.com/watch?v=oN8N-RJaRl0 لینک اینستاگرام https://www.instagram.com/tv/CCbn6kXpcai/ لینک بالاترین https://www.balatarin.com/permlink/2020/7/9/5354275 ************************ فایل تصویری کامل  https://www.youtube.com/watch?v=oN8N-RJaRl0 مسافرت آقای بنی صدر به آمریکا و کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه خبرنگاران آمریکا بنی صدر: گروگانگیری در … ادامه خواندن اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام یا پاسداران خط آمریکاانجام شد؟