صدارت: سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت – سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما تاریخ تولید و انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۲۰ جمعه مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ جنگ روانی، مادر همه جنگ‌ها است! با جنگ روانی بود که با بهانه اینکه مردمی که در … ادامه خواندن صدارت: سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما