سه مصاحبه مهم هوشنگ نهاوندی (وزیر علوم شاه)، شاپور بختیار و حامد الجبوری (وزیر صدام) درباره جنگ ایران و عراق

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۲/۰۷/۰۳- سایت انقلاب اسلامی: در سی و سومین سالگرد حمله عراق به ایران، ۳ مصاحبه مهم هوشنگ نهاوندی(وزیر علوم شاه)، شاپور و حامد الجبوری(وزیر صدام) درباره جنگ ایران و عراق را منتشر می کنیم:

– اولین مصاحبه ۳ روز پس از آغاز جنگ با هوشنگ نهاوندی انجام گرفته است. در این روزها، برخی از روزنامه های فرانسوی از حضور شاپور در عراق اطلاع دادند که پس از بازگشت به فرانسه، از تشکیل حکومتی در تبعید صحبت کرده بود. بدین خاطر خبرنگار تلویزیون فرانسه نظر آقای هوشنگ نهاوندی(وزیر علوم شاه) را در این باره می پرسد. این مصاحبه مشخص می کند که همه نیروهای طرفدار رژیم سابق، نظیر هوشنگ نهاوندی، موافق همکاری با نبودند. ایشان در این مصاحبه می گوید: «ملت ایران، یک حکومتی که در چمدان یک ارتش خارجی در ایران مستقر شود، را هرگز برسمیت نخواهد شناخت.»

– دومین مصاحبه ۴ روز پس از آغاز جنگ با شاپور انجام گرفته است. در این مصاحبه، خبرنگار درباره حضور شاپور بختیار در عراق و تشکیل حکومتی در تبعید می پرسد ولی بختیار حاضر نمی شود از محل حضورش در آغاز جنگ پرده بردارد و پاسخ می دهد: «در روزهای اخیر، من بغداد نبودم. جای دیگر بودم. بله، جای دیگر بودم. این را می توانم مانند رازی نگاه دارم. واقعآ عراق نبودم.»

– سومین مصاحبه، گفتگوی تلویزیون الجزیره با آقای حامد الجبوری، (وزیر امور ریاست و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و حسین) در ۲۵ جولای ۲۰۰۸ (تیر ماه ۱۳۸۷) است که آقای الجبوری نقش شاپور بختیار در تشویق صدام به آغاز جنگ با ایران را فاش می سازد.

۱-   مصاحبه کانال ۲ تلویزیون فرانسه با هوشنگ نهاوندی، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران در دوره محمد رضا پهلوی، در ۳ مهر ۱۳۵۹ – ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۰- سه روز پس از آغاز جنگ.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: عربستان رسمآ از عراق حمایت کرد، عراقی که ظاهرآ از حمایتهای دیگر برخوردار است، حتی شاید از افسران مهاجر ایرانی. آنها از اینکه رژیم آیت الله خمینی سقوط کند، عصبانی نخواهند شد. این سئوال را از آقای نهاوندی که یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پاریس است، پرسیدیم.

هوشنگ نهاوندی: شخصا آرزو دارم که ارتش ایران که توسط رژیم کنونی تضعیف شده، با اینحال در مقابل دشمن خارجی که به خاک وطنمان کرده، به مسئولیتش عمل کند. همینطور که مشاهده می کنید، با اینکه ما یک ارتش خیلی تضعیف شده ای در مقایسه با قبل از انقلاب داریم، اما خوب دفاع می کند و وظیفه اش را خوب انجام می دهد. اما همچنان امیدوار هستم که ارتش در مقابل ملت هم وظیفه اش را انجام دهد و یک رژیم قانونی و ملی را در سرزمین ایران دوباره برقرار کند.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: یعنی شما این اطلاع را تائید می کنید که افسران یک کودتایی را دارند آماده می کنند؟

هوشنگ نهاوندی: ببینید اگر کودتایی در حال تدارک باشد به همه اطلاع رسانی نمی کنند. من از هیچ برنامه ای اطلاع ندارم. اما امیدوار هستم که ملت و ارتش ایران، روزی، الآن یا بعدآ، این رژیم که دارد ایران را نابود می کند، را سرنگون کنند. هیچ ایرانی نمی تواند در مقابل عراق به ایران بی تفاوت باشد.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: گفته می شود که عراق در صدد برسمیت شناختن یک ایرانی در تبعید است؟

هوشنگ نهاوندی: از عراقیها باید این سئوال را پرسید. اما ملت ایران، یک حکومتی که در چمدان یک ارتش خارجی در ایران مستقر شود را هرگز برسمیت نخواهد شناخت.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: امروز آدمهائی خیلی متفاوتی مثل شاپور بختیار که او هم قصد ندارد حکومتی در تبعید تشکیل بدهد و حتی پسر که بعد از مدت زیادی به صحبت آمده و گفته است حاضر است از وطنش دفاع کند و خون خود را هدیه دهد، دوباره ظاهر شدند. رضا پهلوی ۲۰ سال دارد و گفته است: «خدا ایران را نگاه دارد و آنهائی که جنگ و فقر را بوجود آوردند، ببخشد.»

حبه، گفتگوی تلویزیون الجزیره با آقای حامد الجبوری، (وزیر امور ریاست و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و حسین) در ۲۵ جولای ۲۰۰۸ (تیر ماه ۱۳۸۷) است که آقای الجبوری نقش شاپور بختیار در تشویق صدام به آغاز جنگ با ایران را فاش می سازد.

۲-   مصاحبه شاپور بختیار با کانال ۲ تلویزیون فرانسه، در ۴ مهر ۱۳۵۹ – ۲۶ سپتامبر ۱۳۸۰- چهار روز پس از آغاز جنگ : بختیار به کانال ۲: دنیا می باید از یک در تبعید حمایت کند!

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: با بی صبری و با کنجکاوی بسیار منتظر واکنس یک ایرانی که دو سال است که در فرانسه در تبعید است اما از قدیم روابط خوبی با رژیم عراق دارد،هستیم، این مرد آقای شاپور بختیار است که سکوت خود را برای تلویزیون کانال دو بطور اختصاصی می شکند و به آقایان برنرد بن یمین و پل نائون اهداف واقعی عراق را شرح می نماید:

شاپور بختیار: فکر می کنم که مسئله اصلی، ریشه کن کردن خمینی است. بعد امکان رسیدن به یک توافق وجود دارد. برای من، خیلی واضح است، قرارداد ۱۹۷۵ همچنان برقرار است و یک متر مربع ای از ایران هم به کسی نمی دهیم.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: آقای بختیار، شما حاضرید امروز یک ایرانی در تبعید را تشکیل بدهید که توسط عراقیها برسمیت شناخته شود؟

شاپور بختیار: اگر تنها توسط عراقیها باشد، نه آقا.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: پس توسط کی؟

شاپور بختیار: حداقل یک اجماع بین المللی باشد، نمی گویم همه کشورها ولی تعداد زیادی از کشورها، بخصوص کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی. اگر آنها به لاس زدن با آقای خمینی که در طول یک سال اخیر انجام داده اند، خاتمه دهند.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه:در هر صورت، قصد شما است؟

شاپور بختیار: قصد من است اما این کار را در فرانسه نخواهم کرد.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه:شما جدیدآ عراق بودید؟

شاپور بختیار: من در این یک سال اخیر، ۵ بار عراق بودم

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: اما در این چند روز اخیر؟

شاپور بختیار: در روزهای اخیر، نه من بغداد نبودم. جای دیگر بودم. بله، جای دیگر بودم. این را می توانم مانند رازی نگاه دارم. واقعآ عراق نبودم

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه: کاردار ایران میگوید که شما ارتشی دارید که علیه ایرانیها در کنار عراقی ها عمل خواهد کرد؟

شاپور بختیار: ببینید، روزی که به ایران بروم ارتش ایرانی ای که با من مخالفت بکند، وجود نخواهد داشت. برای اینکه من کاری علیه ارتش ایران نکرده ام. دقیقا این خمینی است که با تمام خرابکاریهایش طی یکسال اخیر، ارتش را ریشه کن و متلاشی کرده است. هر روز میبینید که آدمها، ژنرالها و تکنیسینهای ارتش را بدون کوچکترین محاکمه ای میکشد.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه:اما شما نظامی دارید که در کنار شما باشند؟

شاپور بختیار: فکر می کنم که اگر آزاد بودند، ۹ از ده تا آنها در کنار من می بودند، نه فقط بخاطر همدلی با من. خمینی است که آنها را می کشد، از ایران بیرون می کند یا در زندان می اندازد. در نتیجه، دلایل محکمی دارم که بگویم این افراد نظر خیلی خوبی نسبت به آقای خمینی ندارند.

خبرنگار کانال ۲ تلویزیون فرانسه آقای بختیار بنظر شما آیا زمان بازگشت شما به ایران نزدیک است؟

شاپور بختیار: در هر صورت بنظرم پایان خمینی نزدیک است.

۳-   مصاحبه حامد الجبوری، وزیر امور ریاست و امور خارجه و فرهنگ عراق در زمان حسن البکر و حسین با تلوزیون الجزیره – در ۲۵ جولای ۲۰۰۸ (تیر ماه ۱۳۸۷)

 جورج براون، وزیر امور خارجه انگلستان در زمان حزب کارگر، شاپور بختیار و یک ژنرال ایرانی در جلسه ای این پیام را به دادند که بهترین وقت برای حمله به ایران است. در این جلسات، همه کسانی که با صدام  ملاقات می کردند، تاکید داشتند که ایران در آستانه فروپاشی است و ارتش این کشور متلاشی شده و نیروی هوایی این کشور به علت اعدام افسرانش زمین گیر شده است. همه آنها به گونه ای صحبت می کردند که گویا عملیات نظامی در ایران صرفا تفریح است و همین مسئله صدام را به آغاز جنگ با ایران تشویق می کرد.

❊❊❊

ناسیونالیسم به سبک بختیار

https://www.aparat.com/v/g8CEU/ناسیونالیسم_به_سبک_بختیار?fbclid=IwAR2PK_trTUyDaT3cBiFcffu6gVSHrjG1d2V4_g9ZYdrxLjN2E-mkaxmGxqY

این فیلم بخشی از گفت‌وگوی احمد منصور با حامد علوان الجبوری (رئیس دفتر و وزیر مشاور در امور خارجی رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی) است که مشروح آن به همراه دو گفت‌وگوی دیگر، در کتاب #زیر_پوست_جنگ منتشر شده است. در این بخش از گفت‌وگو، الجبوری به تلاش‌های شاپور بختیار و برخی نظامیان فراری رژیم پهلوی و نقش آنان در تشویق صدام برای آغاز جنگ تحمیلی، اشاره می‌کند.

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.