صدارت: نکاتی درباره حمله به کنگره امریکا، در رابطه با ایران.

۳۰ دی ۱۳۹۹

شعبان بی‌مخ جعفری – کودتای ۲۸ مرداد محمدرضا

خندههای شیطانی رفسنجانی، رئیس مجلس، هنگام کتک خوردن معین‌فر .

آزادی گروگانها، هنگام مراسم سوگند ریاست جمهوری ریگان. طرحی که در امریکا ریخته و در ایران اجرا شد.

علی صدارت: نکاتی درباره حمله به کنگره امریکا، در رابطه با ایران.

به قول مثلی معروف،  چاه‌کن، همیشه خود ته چاه است! 

واقعیت فوق، به قول مثل معروف دیگری، دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد!

در کودتای ۱۳۳۲، ادارههای جاسوسی-اطلاعاتی-امنیتی امریکا و انگلیس، با به راه‌اندازی جنگ روانی، با مدیریت شورش شعبان بی‌مخ‌ها و عناصری با ظاهر روحانیت (مانند کاشانی، و محمد تقی فلسفی، و…)، و یا ملی (مانند مظفر بقایی، و مکی، و حائری‌زاده، و…)، و یا چپ (مانند حزب توده، و…) که همه در واقع از یک جنس بودند و در ظاهری مختلف و متفاوت، سمت ‌ها (قدرت‌های خارجی و داخلی، قدرت‌های دولتی و غیردولتی) را گرفتند، و به مردم پشت کردند. اسناد بی‌شماری در این باره، از طبقه‌بندی سری خارج، و منتشر شده‌اند.

 در کودتای ۱۳۶۰، نیز متاسفانه همین رویه موفق شد، و مردم در شکست خوردند، و کودتای ‌های داخلی و خارجی علیه رئیس جمهور منتخب مردم، موفق شد. منتظر اسنادی که در این باره هم از طبقه‌بندی خارج و منتشر شوند، هستیم.

در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، عده‌ای از شهروندان امریکا به کنگره این کشور، حمله کردند. اکثر این افراد، مردان سفیدپوست راست‌گرا بودند. 

بسیار دردآور است که ‌گران و سیاست‌مداران و… در انتقادهای شدید به ترامپ و شرکا، و حمله‌کنندگان به کنگره، وقایع اخیر را «غیرامریکایی» و یا «جهان سومی» و یا… تعابیر تحقیرآمیزتر دیگری از این دست می‌خواندند. هیچ نمی‌گفتند که در «جهان سوم» که کشور ما را هم یکی از آن‌ها می‌دانند، همین این سینه‌چاکان دموکراسی در دوره‌های مختلف حضورشان در کنگره و کاخ سفید، نقش ترامپ و شرکا را بازی کرده و می‌کنند، و هیج بیاد نمی‌آورند که شعبان بی‌مخ‌ها را، خود اینها با تصمیم‌گیری‌ها در همان کنگره و در همان کاخ سفید، به همین ترتیب حمله ۶ ژانویه، بر سر ما خراب کرده و می‌کنند. 

بسیاری از روش‌های که امریکا و سایر ‌ها، در کشورهایی مثل وطن ما ایران، طی سال‌ها انجام می‌داده‌اند، حال این عمل، در کشور خودشان انجام شده است: 

بی‌ثباتی‌سازی، انتشار ضداطلاعات و سوءاطلاعات، ترور شخصیت، اخبار دروغ، ‌گستری، پرستش قدرت، اعمال سانسور و تحمیل خودسانسوری، و…

جان بولتون، و کالین پاول، و… سایر کارکشته‌گان سیاسی امریکا که به اسناد سری و طبقه‌بندی شده سازمان‌های جاسوسی و امنیتی امریکا دسترسی دارند، اعتراف کرده‌اند که روش‌های که طی دهه‌ها در کشورهایی مثل ایران بکار برده‌اند (القای ترس و اضطراب در جامعه، بحران‌سازی، ایجاد خصومت و کینه و دشمنی‌سازی، دوقطبی و چندقطبی کردن جامعه، تنش‌آفرینی، بی‌ثباتی‌سازی، ایجاد ناامنی، ایجاد تزلزل در قلمروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی،…)، ترامپ و شرکا برای چیزی که کمتر از کودتا نبود، خودشان در کشور خود امریکا بکار بردند. 

کالین پاول که سابقه ۳۵ سال خدمت در ارتش، ریاست ستاد نیروهای مسلح، مشاور امنیت ملی، و وزارت خارجه امریکا را دارد، یک روز بعد از حمله به کنگره (۶ژانویه۲۰۲۱) در مصاحبه زنده خود با CNN به وضوح گفت:

سوال: شما فکر می‌کنید دشمنان خارجی ما (…ایران،…) که این صحنه‌ها را می‌بینند [فیلم‌های حمله به کنگره آمریکا که به طور زنده در سراسر دنیا تماشا می‌شد] چگونه فکر می‌کنند؟

جواب پاول: آنها با اشتیاق فراوان تماشا می‌کنند و باور نمی‌کنند ما این را در مورد خودمان انجام دادیم.

جان بولتن هم، با سابقه نمایندگی امریکا در سازمان ملل و مشاور عالی‌رتبه امنیت ملی در حکومت ترامپ، عینا همین نظر را داده است، و اتفاقات اخیر امریکا را مشابه حوادثی که در کشورهایی چون میهن ما مدیریت می‌شوند، خوانده است.

مقامات عالی‌رتبه امریکا که به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده امریکا دسترسی دارند، خود خوب می‌دانند که روش‌های ‌گستری بکاربرده شده برای تجاوز به ملت‌هایی مانند هم‌میهنان ما، و در کشورهایی مثل میهن ما، چه بوده است، و حال عین آن را در کشور خود شاهد بوده‌اند. چاهی که برای سقوط دیگران می‌کنده‌اند، اکنون خود را در ته آن چاه می‌بینند. 

نطقی که ترامپ در روز ششم ژانویه کرد و با اشاره انگشت تپه کاخ کنگره، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن به آن سمت خواند، درست حالتی را در ذهن از زمانی تداعی می‌کند که برژینسکی با هلی‌کوپتر خود در فرود آمد و خطاب به اعضای طالبان و با اشاره انگشت به تپه‌ها و کوههای افغانستان، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن، با آن سمت خواند!

https://www.youtube.com/watch?v=rLdMdXxKCLo 

https://www.youtube.com/watch?v=nOg8LRVpQGc 

❊ 

در حوادث ماهها، و هفته‌ها، و روزهای اخیر امریکا، این روش‌های جنگ روانی، یا توسط ‌های خارجی (روسیه، و…) بکار برده شده، و یا توسط قدرت‌های داخلی (ترامپ و شرکا، و…) و در نهایت، مردم امریکا در مقابل هم قرار گرفتند و گروهی با تحریکات ترامپ و شرکا، به کنگره امریکا حمله کردند، واقعه‌ای که در تمام طول تاریخ امریکا فقط یک بار، آن هم در سال‌ ۱۸۱۴، در جنگ داخلی امریکا اتفاق افتاده بود.

گرچه چندی شباهت‌هایی بین وقایع اخیر امریکا و آنچه بر کشور ما رفته است می‌توان دید، ولی تفاوت‌هایی ژرف و اساسی هم وجود دارند. در این زمینه، یکی از مهمترین نکات قابل توجه، این است که کشور امریکا، کشوری سلطه‌گر، و وطن ما کشوری سلطه‌بر است. از جمله به همین علت است که در کودتاهای مرداد ۱۳۳۲ و خرداد ۱۳۶۰، اقلیت ناچیزی از مردم سمت و سوی را گرفتند، ولی در امریکا نزدیک به نیمی از رای‌دهندگان، به ترامپ رای دادند. مصدق و بنی‌صدر هم در مقایسه با و شرکا، قیاسی مع‌الفارق است. 

‌های خارجی غرب و شرق که یکی پس از دیگری در صف متجاوزان به وطن ما هستند، در روندی فزاینده، به انواع ضعف‌ها مبتلا شده و می‌شوند. بیماری دنیاگیر کووید۱۹ هم مزید بر علت شده است. تبعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،  اجتماعی، و روانی پان‌دزمی کووید۱۹، کم کم نمایان‌تر خواهند شد. به دلایل متعدد، عوامل بازدارنده خارجی که سر راه استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در ایران بوده‌اند، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند.

‌های داخلی هم، در تضادهایی روزافزون برای به قدرت رسیدن و برای ویژه‌خواری و رانت‌خواری، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند. 

بر عهده خود ما است که با تکیه بر حقوق، به همکاری‌های سازنده کوشا شویم، و با شادی و  لذت مشارکت برای ‌های خوب و خوب‌تر، گذاری ‌زدا از ولایت مطلقه و استبداد، به مردم‌سالاری را مدیریت کنیم.

علی صدارت

https://alisedarat.com/contact-us/

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱

 مصاحبه‌ای در همین زمینه را در این لینک ببینید:

 https://alisedarat.com/1399/10/22/7151/ 

مصاحبه را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید: 

یوتیوب صوتی : 

https://youtu.be/Kf2pkOdXVBU 

ساندکلاد :

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-99-10-19asrjadid

یوتیوب تصویری : 

https://youtu.be/2JERyZp3cRo

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، و لطفا هم‌رسانی:

راههای ارتباط با ما: 

https://alisedarat.com/contact-us/

برای مشترک شدن و دریافت خودکار مطالب جدید، به آدرس ذیل مراجعه و آدرس ایمیل خود را بنویسید:

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=alisedarat

واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu 

 

 سایت: 

https://alisedarat.com/1399/10/30/7177/

   

  تلگرام : 

https://t.me/sedaratMD/1167

 

 فیس‌بوک : 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/3370735573054263 

 

 اینستاگرام : 

https://www.instagram.com/p/CKZ1SB-B8HX/ 

 

  تویتر : 

https://twitter.com/sedaratmd/status/1353103145023451138  

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.