صدارت – تلاش برای ادامه یافتن تمایل اکثریت مردم برای مشارکت فعال در جنبش تحریم «انتخابات» خرداد۱۴۰۰

علی صدارت – رادیوعصرجدید،  مصاحبه با آقای حسین جوادزاده از – تلاش برای ادامه یافتن تمایل اکثریت مردم برای مشارکت فعال در جنبش تحریم «انتخابات» خرداد۱۴۰۰   تاریخ تولید و انتشار: جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۱  ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊ فایل صوتی در ساندکلاد استقلال … ادامه خواندن صدارت – تلاش برای ادامه یافتن تمایل اکثریت مردم برای مشارکت فعال در جنبش تحریم «انتخابات» خرداد۱۴۰۰