صدارت – پیروزی مردم در رفراندمی دیگر. ما توانا هستیم!

علی صدارت در مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید– پیروزی مردم در رفراندمی دیگر. ما توانا هستیم! تاریخ تولید و انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲ جولای ۲۰۲۱ جمعه – مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ ❊اطلاع‌یافتن و اطلاع‌دادن، حقی از حقوق بشر است❊ حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای … ادامه خواندن صدارت – پیروزی مردم در رفراندمی دیگر. ما توانا هستیم!