منصور ذریت‌خواه : فهرست تعدادی از گفتگوهای علی صدارت با آقای بنی‌صدر

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

علی صدارت: روانی، مادر همه جنگ‌ها است! در جنگ‌های فیزیکی، ما مردم نمی‌توانیم پهپاد(پرنده هدایت پذیر از دور) و توپ و تانک و اسلحه و کشتی جنگی و… لازم را برای مقابله با قدرت‌ها فراهم کنیم. ولی در مادر همه ‌ها، جنگ روانی، وسایل دفاع از خود، به سادگی و به وفور، در اختیار ما مردم قرار دارد.

غنای تاریخی هر فردی، منجر به غنای وژدان عمومی افراد می‌شود. این به نوبه خود، به غنای ملی، و غنای وژدان عمومی همگانی ملت (فکر جمعی مختار) می‌انجامد. قدرت‌ها برای ادامه سلطه خود بر مردم، پیوسته باید تعداد هرچه بیشتری از مردم را از جنس خود بگردانند. برای این‌کار، قدرت‌ها با مخدوش کردن وژدان تاریخی فردی و ملی، همیشه مجبورند تاریخ را مصادره به میل نمایند. چرکین شدن وژدان عمومی همگانی ملت (فکر جمعی جبار) از پیش‌نیازهای   کردن خود در «انتخاب» ‌های بین بد و بدتر، دور شدن از  امکان مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر است. آدرس لینک مجموعه‌ای از گفتگوهایی که با آقای بنی‌صدر ضبط شده است، با کوشش آقای ذریت‌خواه جمع‌آموری، و برای راحتی بیشتر جهت ثبت در تاریخ، و برای غنای وژدان تاریخی، در ذیل به شما تقدیم می‌گردد.

بعضی از عوامل موثر در تصیمیمگیری‌های انسان‌ها هم، در تصویری در ذیل به نمایش آورده شده است، که برای درک اهمیت وژدان (وژ=خود، دان=آگاهی) می‌توانند کمک کنند باشد. 

 

علی صدارت : احساسی، کانون تاثیر و تاثر سایر وژدان‌ها، و قلمروهای سیاسی، و اجتماعی، و فرهنگی، و اقتصادی، و بن‌مایه تعقل و تفکر، و است

فهرست تعدادی از گفتگوهای با آقای بنی‌صدر به اهتمام آقای منصور ذریت‌خواه

صدارت – بنی‌صدر : روش‌های عملی(۴)تشکیل و فعالیت هسته‌های مردمی برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر

صدارت – بنی‌صدر : روش‌های عملی(۳)تشکیل و فعالیت هسته‌های مردمی برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر

صدارت – بنی‌صدر : روش‌های عملی(۲)تشکیل و فعالیت هسته‌های مردمی برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر

صدارت – بنی‌صدر : روش‌های عملی(۱)تشکیل و فعالیت هسته‌های مردمی برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر

صدارت و بنی‌صدر در گفتگو در بارهٌ: دستاوردهای تلاش‌های مداوم بدیل مستقل و آزاد در تدبیر تدارک آینده۵

صدارت و بنی‌صدر در گفتگویی در بارهٌ: نقش بدیل مستقل و آزاد، در گذشته و حال و آینده ایران۴

صدارت و بنی‌صدر در گفتگویی در بارهٌ: نقش بدیل مستقل و آزاد، در گذشته و حال و آینده ایران۳

بنی‌صدر و صدارت در گفتگویی در بارهٌ: نقش بدیل مستقل و آزاد، در گذشته و حال و آینده ایران۲

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – نقش بدیل مستقل و آزاد، در گذشته و حال و آینده ایران،جلسه۱

گفتگو بنی‌صدر و صدارت – عدم اعتماد به نفس فردی و ملی و «مطالبات حداقلیِ اپوزیسیون» و استمرار استبداد

گفتگوی علی صدارت و آقای بنی‌صدر – در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – یافته‌های جدید (۳) قواعد خشونت‌زدایی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – یافته‌های جدید (۲) قواعد خشونت‌زدایی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – یافته‌های جدید (۱) قواعد خشونت‌زدایی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دست‌کاری در واقعیت برای آلایش حقیقت، جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت -مفهوم حقوقی شهادت و مصداق شهید، تلاش در احقاق حقوق بدون هرگونه تبعیض

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – بررسی موقعیت زیرسلطه ایران و ایرانیان

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – بررسی سلب و ایجاب در موفقیت جنبش‌ها

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – نیاز مبرم به تجدید نظر در گلوبالیسم، از منظر موازنه عدمی و حقوق

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – الگوی اقتصاد چین برای ایران، استبداد سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت -غرب بحران‌ساز، از ارائه راه حل بحرانها عاجز است. راه حل، در خود ما مردم است

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت – غیبت ما مردم در صحنه ساختن سرنوشتمان را لاجرم سلطه‌گرانِ جبّار پر می‌کنند

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت – پیش‌گیری ویروس استبداد، بسیار آسان‌تر از درمان آن بعد از فراگیر شدن است

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – قتل و خشونت، به هر بهانه‌ای محکوم است، بخصوص به نام دین و عقیده

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت – از خود بیگانه شدن عقیده و مرام توسط قدرت و سلطه، در امریکا و در ایران

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت – آنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد. شیوه زندگی امریکایی: رویا، یا کابوس؟!

گفتگو بنی‌صدر صدارت – جنگ روانی قدرتها برای پایان دادن به جهان مشترک، با تبدیل انسانها به افراد جبار

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت -نقش مردم در جامعه مدنی و جامعه سیاسی در قدرت‌مداری مستبدان

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ بوقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۱)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ بوقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۱۰)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوس

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۹)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۸)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۷)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

صدارت : نظر ساندرز در باره نقش امریکا و انگلیس در کودتای مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۶)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۵)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۴)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۳)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۲)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگو بنی‌صدر صدارت – کارنامه بنی‌صدر، و بازخوانی هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – دروغ و تزویرهای رسانه‌ای، تخریب و ترور شخصیت، جعل تاریخ، جنگ روانی

گفتگوی بنی‌صدر صدارت – باز کردن افق دید مطالبات مردم، از جنبش‌های ضدنژادپرستی، به جنبش‌های ضدتبعیض

گفتگوی بنی‌صدر- صدارت :بازتاب جهانی قتل فلوید، کنش در ایران و در عین حال راه حل جویی بحران‌های جهانی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد فرهنگی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصاد

گفتگو بنی‌صدر صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درس‌هایی در بُعد جامعه‌شناسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به حق استقلال

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – اثر یاس و امید در مدیریت بیماری کرونا، وژدان احساسی

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – نقش مردم در بحران ویروس کرنا و رژیم ولایت مطلقه بحران‌زا

گفتگو بنی‌صدر و صدارت -اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد

گفتگو بنی‌صدر و صدارت -اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته

گفتگو بنی‌صدر صدارت -تغییر موضع مخالفان انقلاب و حالا طرح ضرورت انقلاب در آستانه سالگرد انقلاب۱۳۵۷

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – ۵بهمن، سال‌گرد انتخاب اولین منتخب ایران

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت :جنبش خودجوش۱۳۹۸ که هرچه فراگیرتر می‌شود، آنچه که نمیخواهد، و آنچه که میخواهد

گفتگو بنیصدر صدارت -تروریسم نظامی در عراق، تروریسم فرهنگی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی در ایران

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – جنبش آبان۱۳۹۸-نقش خشونت در خاموشی جنبش‌ها

گفتگوی بنیصدر و صدارت -۶-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگو بنیصدر و صدارت -۵-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی۴ آقای بنیصدر و علی صدارت -نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی۳ آقای بنیصدر و علی صدارت -نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی۲ آقای بنیصدر و علی صدارت -نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی۱ آقای بنیصدر و علی صدارت -نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – راهکارهای رشد در عصر فرامدرنیته

گفتگو بنیصدر و صدارت – وسیله، هدف را توجیه نمیکند، بلکه آنرا تبیین میکند

گفتگو بنیصدر  صدارت -معضلات دنیای امروز، و راه‌حل‌ها، با نگرشی به مالکیت

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت -قدرت و ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما-لیبرالیسم-مالکیت

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – تحلیل سیاست اقتصادی رژیم در باره یارانه‌ها و نرخ ترجیحی ارز

گفتگو بنیصدر صدارت -حقوق پنج‌گانه، فرقها، اشترکها، ارتباطها

کاربرد عملی انواع موازنه‌ها در تولید و مصرف و بازار-گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت

حقوق ذاتی حیات، در یگانگی تعریف و احقاق می‌شوند و نه در ثنویت و روابط قوا – گفتگوی بنیصدر و صدارت

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – جنبش در الجزایر و سودان

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت : حقوق، عدالت اجتماعی, روابط قوا

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت -حقوق ذاتی پنجگانه در رابطه با قانون اساسی

گفتگوی بنیصدر و صدارت – ساختن سرنوشت بهتر، محتاج بدیل است و غرب از ارائه بدیل و راه حل عاجز است

گفتگو آقای بنیصدر و علی صدارت -تعریف نظم از دید حقوق و یا قدرت

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت : حقوق، مدرنیته و تبعیض

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – فمینیسم، حقوق زنان

گفتگوی اقای بنیصدر و علی صدارت : رابطه رسانه‌ها-مردم در ساختن سرنوشت ما

گفتگو آقای بنیصدر و علی صدارت : مکانیسمهای درونی روابط قوا

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت: (یک سینه سخن) اسرار روزهای انقلاب و یادداشتهای امینی

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت : (۲)تمرکز قدرت و متلاشی شدن جامعه‌ها

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت : (۱)تمرکز قدرت و متلاشی شدن جامعه‌ها

گفتگو بنیصدر صدارت چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند-۳وزیران محبوس-مقتول

گفتگو بنیصدر صدارت چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند-۲وزیران محبوس-مقتول

گفتگو بنیصدر صدارت چگونه قدرتها در سیاهچاله خفقان، خادمین را خائنین معرفی میکنند-۱ شهید فاطمی

گفتگو بنیصدر صدارت -مراجعه و درخواست “بدیل” وابسته-بدیل واقعی یک استبداد، استبداد از نوع دیگری نیست

گفتگوی بنیصدر و صدارت : رویارویی ضعیف‌ها باضعیف‌ترها بجایی مقابله با قدرت

حقوق و مختصری از تاریخ گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت

وضعیت‌سنجی رویدادها در آستانه سالگرد گروگانگیری گفتگوی بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی گفتگوی(۵) بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی گفتگوی(۴) بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی گفتگوی(۳) بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی گفتگوی(۲) بنیصدر و صدارت

روشهای شناسائی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی گفتگوی(۱) بنیصدر و صدارت

چهار(۳و۴از۴)ویژگی جدید از حق – گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت

چهار(۱و۲از۴)ویژگی جدید از حق – گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت

گفتگو بنیصدر صدارت :پندار قدرت‌مکان و نگاهی به استقلال از منظر جبر

گفتگوی بنیصدر صدارت :برخورداری از نیروهای محرکه برای رسیدن به استقلال و آزادی-قسمت دوم

گفتگوی بنیصدر صدارت :برخورداری از نیروهای محرکه برای رسیدن به استقلال و آزادی-قسمت اول

گفتگو بنیصدر و صدارت -بررسی عدم پویایی مردمسالاری-قسمت دوم

گفتگو بنیصدر و صدارت -بررسی برخی عوامل عدم پویایی مردمسالاری-قسمت اول

گفتگوی بنیصدر با صدارت دوران گذار

گفتگو بنیصدربا صدارت : (۳)سه جریان فکری در تاریخ ایران

گفتگو بنیصدربا صدارت : (۲)سه جریان فکری در تاریخ ایران

گفتگو بنیصدربا صدارت : (۱)سه جریان فکری در تاریخ ایران

چه باید کردهای جنبش خودجوش(۳)هفت خوانی(۵و۶)که جنبش برای موفقیت باید از آنها عبور کند

چه باید کردهای جنبش خودجوش(۲)هفت خوانی(۱تا۴)که جنبش برای موفقیت باید از آنها عبور کند

چه باید کردهای جنبش خودجوش(۱)درس‌ها که از چنین روزهایی در ۴۰سال پیش باید آموخت

بحثی بالینی در باب حق و حقوق در رابطه با قانون اساسی. گفتگوی(۲/۲) #بنی‌صدر با #صدارت

بحثی بالینی در باب حق و حقوق در رابطه با قانون اساسی. گفتگوی(۱/۲) #بنی‌صدر با #صدارت

 

گفتگوی بنی‌صدر با صدارت : تک‌روی. ویژگی‌های تک‌روها. جلسۀ دوم

گفتگوی بنی‌صدر با صدارت : تک‌روی. ویژگی‌های تک‌روها. جلسۀ اول

 

 

مراجعه قدرت خارجی (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر

مراجعه قدرت خارجی (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر

مراجعه قدرت خارجی (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر

مراجعه قدرت خارجی (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر

 

بدیل در ایران موجود و پرتوان است. گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر

 

گفت و گوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر(۳): پی آمدهای «انتخابات» ۱۳۹۶

گفت و گوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر(۲): پی آمدهای «انتخابات» ۱۳۹۶

گفت و گوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر(۱): پی آمدهای «انتخابات» ۱۳۹۶

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ (آخر) هفتم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ ششم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ پنجم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ چهارم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ سوم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ دوم

کودتای خرداد ۱۳۶۰:گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنیصدر، جلسۀ اول

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.