صدارت :سازمان‌دهی رسانه‌ها در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به دموکراسی ولایت جمهور مردم

علی صدارت :سازمان‌دهی رسانه‌ها در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به دموکراسی ولایت جمهور مردم ❊ مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید:  ❊❊❊ معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه (به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران) https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ «این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، … ادامه خواندن صدارت :سازمان‌دهی رسانه‌ها در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به دموکراسی ولایت جمهور مردم