صدارت – پیام راه مصدق برای امروز، موازنه منفی-به مناسبت سال‌گرد سفر مصدق

علی صدارت – پیام راه مصدق برای امروز، موازنه منفی-به مناسبت سال‌گرد سفر مصدق تاریخ تولید و انتشار: شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۵ مارچ ۲۰۲۲ – ساعت ۱۰ شب ایران، ۷/۵ شب اروپا، ۱/۵ بعدازظهر نیویورک ❊ مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:  ❊ ❊ به کسانی که وقتی پای مصالح … ادامه خواندن صدارت – پیام راه مصدق برای امروز، موازنه منفی-به مناسبت سال‌گرد سفر مصدق