صدارت (۱۶)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه۱۶

۲ خرداد ۱۴۰۱

علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم -جلسه شانزدهم

تاریخ تولید و انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ می ۲۰۲۲ دوشنبه 

زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت

پادزهرِ اضطرابِ گذار از استبداد:

«سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/ 

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

در این سلسله جلسات پرسش و پاسخ، به بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» ، پرسش و پاسخ‌های مربوطه پرداخته می‌گردد. در بعضی جلسات، ابتدا مسائل روز مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم هستیم»

بخشی از سند گذار که در این جلسه بحث شد:

۵ حکومت دوران انتقال

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

اصل سی و دوم: برگزاری بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند.

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد.

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه  و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند.

یادآوری اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست.

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و … را بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند.

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

۱٫ ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها

۲٫ اداره کشور (مالی و سیاسی و…)

۳٫ اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

۴٫ برگزاری شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند.

۵٫ تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند.

۶٫ برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان.

۷٫ انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم.

۸٫ برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

واتساپ با شناسه: 

علی -نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu  

تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/1415

اپل پادکست Apple Podcasts :

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA/id1526471145

❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید: 

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tv/CdqTxBagq4w/

یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=Tv-ZZiVGz9c

معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/ 

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. 

لینک سایر جلسات گفتگو در باره  سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم :

جلسه اول:

https://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

جلسه دوم:

https://alisedarat.com/1400/11/25/8442/ 

جلسه سوم:

https://alisedarat.com/1400/12/02/8472/ 

جلسه چهارم:

https://alisedarat.com/1400/12/09/8480/

جلسه پنجم:

https://alisedarat.com/1400/12/16/8514/ 

جلسه ششم:

https://alisedarat.com/1400/12/23/8537/ 

جلسه هفتم:

https://alisedarat.com/1401/01/01/8558/ 

جلسه هشتم:

https://alisedarat.com/1401/01/08/8612/ 

جلسه نهم:

https://alisedarat.com/1401/01/15/8698/

جلسه دهم:

https://alisedarat.com/1401/01/22/8711/

جلسه یازدهم:

https://alisedarat.com/1401/01/29/8720/ 

جلسه دوازدهم:

https://alisedarat.com/1401/02/05/8731/

جلسه سیزدهم:

https://alisedarat.com/1401/02/12/8745/

جلسه چهاردهم:

https://alisedarat.com/1401/02/19/8766/ 

جلسه پانزدهم:

https://alisedarat.com/1401/02/26/8780/ 

جلسه شانزدهم:

https://alisedarat.com/1401/03/02/8794/

راههای ارتباط با ما: 

https://alisedarat.com/contact-us/

معرفی کتاب: قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ) 

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردم هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم هستیم»

لینک بعضی جلسات بحث در باب نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی:

-(۱)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/02/5923/

-(۲)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/03/5927/

-(۳)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/04/5931/

-(۴)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/05/5934/

-(۵)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/06/5935/

-(۶)نقش رسانه‌ها در شکلگیری افکار عمومی

https://alisedarat.com/1399/02/07/5936/

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.